latinica  ћирилица

Дејан Дејановић

Руководилац Музичкe продукцијe РТРС

Маја Татић

Музички продуцент - Уредник

Драгољуб Сладојевић

Музички продуцент - Уредник

Албина Смајловић

Музички продуцент - Уредник

Контакт:

тел. +387 (51) 339 809
         +387 (51) 339 802e-mail: dejan.dejanovic@rtrs.tv
e-mail: maja.tatic@rtrs.tv
e-mail: dragoljub.sladojevic@rtrs.tv
e-mail: albina.smajlovic@rtrs.tv
e-mail: muzicka.produkcija@rtrs.tv
Музичка продукција РТРС

Музичка продукција, као дио Јавног сервиса, односно као једна од организационих јединица Радио-телевизије Републике Српске основана је 2011. године. Основни задатак Музичке продукције РТРС јесте промовисање музичког стваралаштва Републике Српске у земљи и иностранству, његовање националне музичке културне баштине и музичке етно традиције Републике Српске и Босне и Херцеговине. Зацртане циљеве МП РТРС реализује превасходно производњом и промоцијом различитих музичких формата, али и издавањем материјала домаћих аутора и дјела од националног интереса.

Поред продукције музике намијењене програму и архиви радија и телевизије, комерцијалне и умјетничке музике намијењене специфичним циљним групама и ширем аудиторијуму, Музичка продукција је била, и остала, референтни сегмент одговоран за планирање и организовање јавних презентација музике, али и фестивала и других културних и друштвених манифестација. У том смислу, потребно је истаћи Међународни ђурђевдански дјечји фестивал који је један од најдуговјечнијих манифестација у Републици Српској и Босни и Херцеговини, али и највећи и најквалитетнији такмичарски фестивал дјечје и тинејџерске модерне aуторске музике у Југоисточној Европи, који је као такав препознат као бренд Бањалуке и РС.

Јавни сервис, за разлику од комерцијалних медија, поред обавеза и дужности прописаних законским актима, активно дјелује у домену образовања публике и обликовању њених културних навика. Поновно формирање Народног оркестра РТРС, оснивање дјечјег хора али и других ансамбала, њихова присутност у јавном животу, обликовање репертоарске политике и активно дјеловање ка формирању и обликовању културних навика ширег аудиторијума област је дјеловања Музичке продукције постављена како приоритет од 2021. године.

Народни оркестар његовао би традиционалне пјесме и игре, градске пјесме и романсе, али и одабране композиције у народном духу као и мелодије и ритмове других народа из Републике Српске и сусједних држава. Посебност у комуниколошком значају формирања и дјеловања Народног оркестра РТРС чинила би афирмација националне културе, која даје ексклузивитет програму јавног сервиса, али га и позиционира као стратешки значај у циљу јавне презентације националног културног насљеђа.

Дјечји хор РТРС био би модеран и у интепретаторско-умјетничком смислу, професионалан ансамбл, који својим интерпретацијама прати свјетске тенденције у његовању репертоара. Репертоар обухвата најзначајнија дјела a cappella домаће хорске музике писане за дјечје ансамбле, као и дионице дјечјег хора у капиталним вокално-инструменталним композицијама различитих епоха и праваца.

Од свог формирања па до данас Музичка продукција РТРС подржала је и издала многа стилски различита музичка издања са материјалима првенствено домаћих аутора и извођача. Спектар албума Музичке продукције креће од издања изворне музике и фолколора као што су поткозарске традиционалне пјесме групе Поткозарје или албума етно група Траг и Ива, преко издања дјечје и савремене умјетничке музике (Пјесме за Дјецу-Боки и Оки, Врапчићи, Епитаф Дражена Косорића и сл.), па све до значајних имена поп и рок сцене Републике Српске као што су Јадранка Стојаковић, Никола Коља Пејаковић, Миро Јањанин, Tatoo и други.