latinica  ћирилица

КОНТАКТ

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Трг Републике Српске бр. 9
78 000 Бања Лука

Tелефон: +387 (0)51 339 800 - Централа

 

МУЛТИМЕДИЈА (Интернет портал и телетекст)
(065) 149 000
е-mail:

 

ТЕЛЕВИЗИЈА
(051) 339 800 - Централа
(051) 339 825 - Организатор
email:

 

РАДИО
(051) 339 900 - Централа
(051) 339 982 - Организатор
email:

 

МАРКЕТИНГ
(051) 339 887
(051) 339 922
(051) 339 921
(051) 339 923
(051) 339 924 (факс)
email:

 

РТВ ТАКСА
(051) 339 911
(051) 339 912
(051) 339 947
email:

 

ИНФОРМАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРИ

(057) 340 535 - Лукавица
(055) 204 901 - Бијељина
(052) 240 200 - Приједор
(049) 217 196 - Брчко
(059) 270 260 - Требиње

 

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
ПРИЈАВА КВАРОВА

(051) 339-958 - Технички центар Бања Лука
(057) 343-237 - Технички центар Источно Сарајево


ДОПИСНИШТВА

(053) 241 421 - Добој


+381 (11) 32 39 702 - Београд

 

Служба за комуникацију и промоцију:

Дирекција РТРС-а: