latinica  ћирилица

ЗНАЧАЈНИ ДОКУМЕНТИ

 

Књига графичких стандарда РТРС

 

ЈП РТРС - Извјештај о пословању за 2018. годину (ћирилица)

 

ЈП РТРС - Извјештај о пословању за 2017. годину (ћирилица)

 

ЈП РТРС - Извјештај о пословању за 2016. годину (ћирилица)

 

ЈП РТРС - Извјештај о пословању за 2015. годину (ћирилица)

 

ЈП РТРС - Извјештај о пословању за 2014. годину (ћирилица)

 

ЈП РТРС - Извјештај о пословању за 2014. годину (латиница)

 

ЈП РТРС - Извјештај о пословању за 2013. годину (ћирилица)

 

ЈП РТРС - Извјештај о пословању за 2013. годину (латиница)

 

ЈП РТРС - Извјештај о пословању за 2012. годину
и план рада за 2013. годину (ћирилица)

 

ЈП РТРС - Извјештај о пословању за 2012. годину
и план рада за 2013. годину (латиница)

 

ЈП РТРС - Финансијски извјештаји за период
који завршава на 31. децембар 2012 и
независно ревизорско мишљење (латиница)

 

Извјештај о пословању РТРС-а за 2011. годину
и план рада за 2012. годину,
заједно с мишљењем овлашћеног ревизора (ћирилица)

 

Извјештај о пословању РТРС-а за 2011. годину
и план рада за 2012. годину,
заједно с мишљењем овлашћеног ревизора (латиница)

 

Извјештај о пословању РТРС-а за 2010. годину
и план рада за 2011. годину,
заједно с мишљењем овлашћеног ревизора (ћирилица)

 

Извјештај о пословању РТРС-а за 2010. годину
и план рада за 2011. годину,
заједно с мишљењем овлашћеног ревизора (латиница)

 

ЈП РТРС - финансијски извјештаји за 2009. годину,
заједно с мишљењем овлашћеног ревизора

 

Годишњи извјештај о раду РТРС-а за 2009. годину
и план рада за 2010. годину,
заједно с мишљењем овлашћеног ревизора (ћирилица)

 

Годишњи извјештај о раду РТРС-а за 2008. годину
и план рада за 2009. годину,
заједно с мишљењем овлашћеног ревизора (ћирилица)

 

Годишњи извјештај о раду РТРС-а за 2008. годину
и план рада за 2009. годину,
заједно с мишљењем овлашћеног ревизора (латиница)

 

ЈП РТРС - финансијски извјештаји за 2008. годину,
заједно с мишљењем овлашћеног ревизора (ћирилица)

 

ЈП РТРС - финансијски извјештаји за 2008. годину,
заједно с мишљењем овлашћеног ревизора (латиница)

 

Изградња РТВ дома - уговор о ортаклуку

 

Изградња РТВ дома - анекс уговора о ортаклуку