latinica  ћирилица

ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

ЗАКОН О ЈАВНОМ РАДИОТЕЛЕВИЗИЈСКОМ СИСТЕМУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Усвојен од Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на 57. сједници Представничког дома, одржаној 17. маја 2005. године, и 47. сједници Дома народа, одржаној 5. октобра 2005. године... 

 

ЗАКОН О РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Усвојен од Народне скупштине Републике Српске, 11. маја 2006. године, објављен у Службеном гласнику Републике Српске бр. 49/06.. 

 

ЗАКОН О ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Усвојен од Народне скупштине Републике Српске, 15. јула 2008. године, објављен у Службеном гласнику Републике Српске бр. 73/08.. 

 

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Усвојен од Народне скупштине Републике Српске, 26. јануара 2010. године, објављен у Службеном гласнику Републике Српске бр. 42/10.. 

 

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Усвојен од Народне скупштине Републике Српске, 03. октобра 2013. године, објављен у Службеном гласнику Републике Српске бр. 89/13.. 

 

СТАТУТ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Донесен од Управног одбора ЈП Радио - телевизије Републике Српске, на сједници одржаној 3. 10. 2011. године...