X

За ваш уређај је
доступна апликација

latinica  ћирилица
Моја Јахорина

РАДИО И ТВ ТАКСА

Радио-телевизија Републике Српске је, захваљујући Вашем редовном плаћању РТВ таксе, поштована као један од економски најстабилнијих јавних субјеката у Републици Српској и БиХ.


НОВИ НАЧИНИ ПЛАЋАЊА РТВ ТАКСЕ

У намјери унапређења доставе рачуна и поједностављења начина плаћања, те ради умањења трошкова уплате, сви обвезници слањем захтјева могу одабрати један од два додатна модела доставе, односно плаћања мјесечних рачуна за РТВ таксу:

 1. 1. Електронска пошта - достава рачуна за РТВ таксу на адресу електронске поште обвезника (промјена модела се врши слањем захтјева на имејл адресу );
 2. 2. Плаћање путем трајног налога (захтјев за доставу података неопходних за овај вид плаћања слати на адресу ).
*Уплату електронским путем без провизије, можете извршити на жиро рачун РТРС-а 55500701498944-54 отвореног код НОВЕ БАНКЕ АД БАЊА ЛУКА.


ОПОМЕНЕ ПРЕД ТУЖБУ

Поштовани грађани,


Служба РТВ таксе ће до 31.12.2019. године обавијестити све грађане који нису редовно измиривали обавезу по рачунима за РТВ таксу, о њихови доспјелим-неутуженим дуговањима.

Уплатом главног дуга у оквиру рока истакнутог на опомени пред тужбу, биће пружена могућност избјегавања додатних трошкова који ће услиједити покретањем поступка наплате судским путем.


За све дотатне информације о начинима регулисања заосталих дуговања, можете нам писати електронском поштом на адресу rtvtaksa@rtrs.tv или се обратити путем телефона Службе 051/339-911; 051/339-912; 051/339-947; 051/339-816;

СЛУЖБА РТВ ТАКСЕ


ПРИЈАВИТЕ ПОСЈЕДОВАЊЕ РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРИЈЕМНИКА!!!

Овдје можете наћи обрасце за пријаву радио или телевизијског пријемника. Попуњене обрасце шаљите на адресу:

ЈП „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
СЛУЖБА РТВ ТАКСЕ
ТРГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БР.9
78 000 БАЊА ЛУКА
rtvtaksa@rtrs.tv

Образац за пријаву новог претплатника - промјену адресе:  doc download   doc download

Образац за одјаву РТВ таксе:  doc download   doc download

*Обвезник је одговоран за тачност података неведених у изјави, којом истовремено даје сагласност за непосредну контролу навода из исте од стране овлаштених контролора РТРС-а.


OБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ НА ПРИВРЕМЕНОМ РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ

Подсјећамо Вас, поштовани грађани који живите у иностранству, а дио годишњег одмора проводите у Републици Српској да је редовно плаћање РТВ таксе законска обавеза за све који у својим стамбеним објектима у Републици Српској посједују радио или телевизијски пријемник. Стање на претплатничком рачуну можете провјерити сваког радног дана у сједишту Службе РТВ таксе у Бањалуци, те у нашим ИТ центрима у Приједору, Бијељини, Добоју, Источном Сарајеву и Требињу.

РТВ таксу, на терену, можете платити и нашим службеним лицима-инкасантима.

Истовремено, подсјећамо све наше претплатнике, који РТВ таксу нису плаћали редовним путем једном мјесечно, да дуг могу измирити уплатом на наш жиро-рачун, преко банака, поште или овлаштених службеника (инкасаната), наводећи претплатнички број и мјесец за који плаћају.

За све дотатне информације можете нам писати електронском поштом на адресу rtvtaksa@rtrs.tv или се обратити путем телефона Службе 051/339-911; 051/339-912; 051/339-947; 051/339-816;

СЛУЖБА РТВ ТАКСЕ


 

ТАКСА НА ПОСЈЕДОВАЊЕ
РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРИЈЕМНИКА

 • Свако домаћинство и правно лице на подручју Републкике Српске и Брчко Дистрикта који посједују радио или телевизијски пријемник, дужни су плаћати РТВ таксу.
 • Систем доставе и наплате РТВ таксе устројен на основу два доминантна модела – путем инкасо службе, достави једномјесечних рачуна путем „Пошта Српске“, те електронским путем (на захтјев обвезника).
 • Правна лица су дужна плаћати РТВ таксу за сваки радио или телевизијски пријемник.
 • Јавне установе, образовне и установе за социјалну помоћ, радио-телевизијске станице и правна лица која се баве производњом, продајом, сервисирањем, инсталирањем и изнајмљивањем радио или телевизијских пријемника плаћају једну РТВ таксу по установи, продавници, пословници или испостави.
 • Правним лицима која посједују више пријемника (хотели, мотели...), ЈП РТРС доставља фактуре за период од 6 мјесеци два пута годишње.
 • Свако домаћинство плаћа једну РТВ таксу, за један пријемник без обзира на укупан број пријемника.
 • Уколико у једној кући има више домаћинстава свако домаћинство измирује своју обавезу.
 • Корисници кабловске телевизије су обавезни да РТВ таксу плаћају РТВ емитерима, а власник кабловског оператера дужан је да то нагласи у уговору који склапа са претплатником.
 • Обавезе плаћања РТВ таксе није ослобођена ни једна категорија домаћинстава (инвалиди, РВИ, парализа, жалост, корисници социјалне помоћи и других субвенција)
 • Техничка неисправност пријемника не ослобађа обавезника обавезе плаћања РТВ таксе.
 • Уколико је претплатник из било ког разлога пропустио да РТВ таксу плати редовним путем, може то учинити без трошкова провизије на жиро рачун РТРС-а код банке:
  - НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА; 55500701498944-54
  са наведеним претплатничким бројем или бројем телефона и назнаком за које мјесеце уплаћује РТВ таксу.
 • Свако домаћинство и правно лице дужно је пријавити РТРС-у набавку радио или телевизијског пријемника у року од 30 дана од дана набавке, ако се том набавком за њега ствара обавеза плаћања РТВ таксе.
 • Свако домаћинство обавезно је РТРС-у пријавити промјену адресе становања, а правно лице промјену сједишта.
 • Свако домаћинство дужно је РТРС-у пријавити промјену посједника радио или телевизијског пријемника (отуђивање пријемника или смрт посједника).

Све информације о обавези и начинима плаћања РТВ таксе, те измирењу заосталих утужених и неутужених дуговања, обвезници могу добити на бројеве телефона:
-ПЦ Бања Лука 051/339-911; 051/339-912; 051/339-947; 051/339-816
-ПЦ Приједор 052/240-201
-ПЦ Бијељина 055/204-901 или на адресу

ЈП „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
СЛУЖБА РТВ ТАКСЕ
ТРГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БР.9
78000 БАЊА ЛУКА