latinica  ћирилица

ТАКСА НА ПОСЈЕДОВАЊЕ РТВ ПРИЈЕМНИКА

РТВ такса представља таксу на посједовање радио и телевизијских пријемника за домаћинства и правна лица на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине. Плаћањем мјесечне РТВ таксе учествује се у солидарном – заједничком финансирању Јавног РТВ сервиса, а Закон уређује да се укупан приход од РТВ таксе користи искључиво за финансирање основне дјелатности Радио-телевизије Републике Српске.

Мјесечна РТВ такса износи 7,50 конвертибилних марака и није мијењана од марта 2013. године.


ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА РТВ ТАКСЕ

Свако домаћинство и правно лице који посједују радио или телевизиjски пријемник, дужни су да плаћају мјесечну таксу за посједовање тог пријемника. Физичка лица плаћају таксу за само један пријемник без обзира на укупан број пријемника у домаћинству, док правна лица имају обавезу измирења РТВ таксе за сваки пријемник у посједу.


ПРИЈАВА ПОСЈЕДОВАЊА / НАБАВКЕ ПРИЈЕМНИКА

Свако домаћинство и правно лице на територији Републике Српске дужни су РТРС-у пријавити посједовање или набавку пријемника у року од 30 дана од дана набавке. Обавеза плаћања РТВ таксе настаје од првог дана наредног мјесеца од дана набавке радио или телевизијског пријемника.

Посједовање пријемника можете пријавити на линку испод:


КАТЕГОРИЈЕ КОЈЕ СУ ОСЛОБОЂЕНЕ ОД ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА РТВ ТАКСЕ

Од обавезе плаћања РТВ таксе ослобођени су власници радио и телевизијских пријемника који су трајно изгубили вид или слух и који у домаћинству живе сами или са старатељем. Право на ослобађање од обавезе плаћања по овом основу остварује се на основу потврде установе надлежне за послове пензијског и инвалидског осигурања.


ОСПОРАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА РТВ ТАКСЕ

Законска претпоставка о посједовању радио и телевизијских пријемника може се оспорити у случају непосједовања пријемника - писаном изјавом носиоца домаћинства односно одговорног лица у правном лицу. Писана изјава доставља се Радио-телевизији Републике Српске и истовремено подразумијева пристанак да овлашћени службеник обави непосредну контролу тачности навода из изјаве.


ИЗМЈЕНА ПОДАТАКА (адреса, нови носилац обавезе, промјена назива пословног субјекта)

Код промјене адресе становања, носиоца обавезе или промјене сједишта и назива правног субјекта, сва физичка и правна лица дужна су о томе благовремено обавијестити Радио-телевизију Републике Српске и доставити податке о свим измјенама у вези са носиоцем обавезе.


ДОСТАВА РАЧУНА ЗА РТВ ТАКСУ

РТРС доставља рачуне за РТВ таксу свим домаћинствима и правним лицима на територији Републике Српске и дијелу територије Брчко Дистрикта, путем властите - Инкасо службе и "Пошта Српске".


ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУН

На захтјев обвезника, рачуни за РТВ таксу се могу достављати путем електронске поште.

 


ПЛАЋАЊЕ РТВ ТАКСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Путем онлајн платформи банака код којих користите услуге електронског банкарства, једноставно и лако без одласка на шалтер и чекања у редовима, можете обавити и плаћање мјесечних рачуна за РТВ таксу. Код уплата електронским путем или путем трајног налога неопходан је унос сљедећих података:

• име и презиме обвезника;
• адреса;
• таксени или позив на број.

Жиро-рачуни:
Нова банка:

555-007-01498944-54
Адико банка:
552-000-00000672-84
Комерцијална банка:
571-010-00000624-35
НЛБ Банка:
562-099-00012031-97
562-099-00012030-03
Уникредит банка:
551-001-00009124-11
551-001-00009123-14


ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

НЛБ банка а.д. Бања Лука
Милана Тепића бр. 4
Бања Лука
Босна и Херцеговина

IBAN BA: 395620998036991851 Swift code: RAZBBA22


ОБРАСЦИ

Образац за ослобађање – физичка лица  doc download   doc download

Образац за ослобађање – правна лица  doc download   doc download

*Потписане и овјерене обрасце (овјера код захтјева правних лица) могуће је предати лично или послати поштом у сједиште Службе РТВ таксе.


КОНТАКТ


СЛУЖБА РТВ ТАКСЕ
ТРГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БР. 9
78000 БАЊА ЛУКА

Контакт телефони:
Бања Лука
Рачуноводство: 051/339-947; 339-816;
Одјељење правних послова: 339-911; 339-895;
Добој
Адреса: Горана Николића бб
Рачуноводство и одјељење правних послова: 066/719-434;
Приједор
Рачуноводство и одјељење правних послова: 052/240-201;
Бијељина
Рачуноводство и одјељење правних послова: 055/204-901;
Требиње
Адреса: Војводе Луке Петковића бб
Рачуноводство и одјељење правних послова: 066/719-433;