X

За ваш уређај је
доступна апликација

latinica  ћирилица

РАДИО И ТВ ТАКСА

Радио-телевизија Републике Српске је, захваљујући Вашем редовном плаћању РТВ таксе, поштована као један од економски најстабилнијих јавних субјеката у Републици Српској и БиХ.


НОВИ НАЧИНИ ПЛАЋАЊА РТВ ТАКСЕ

У намјери унапређења доставе рачуна и поједностављења начина плаћања, те ради умањења трошкова уплате, сви обвезници слањем захтјева могу одабрати један од два додатна модела доставе, односно плаћања мјесечних рачуна за РТВ таксу:

 1. 1. Електронска пошта - достава рачуна за РТВ таксу на адресу електронске поште обвезника (промјена модела се врши слањем захтјева на имејл адресу );
 2. 2. Плаћање путем трајног налога (захтјев за доставу података неопходних за овај вид плаћања слати на адресу ).
*Уплату електронским путем без провизије, можете извршити на жиро рачун РТРС-а 55500701498944-54 отвореног код НОВЕ БАНКЕ АД БАЊА ЛУКА.


ПРИЈАВИТЕ ПОСЈЕДОВАЊЕ РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРИЈЕМНИКА!!!

Овдје можете наћи обрасце за пријаву радио или телевизијског пријемника. Попуњене обрасце шаљите на адресу:

ЈП „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
СЛУЖБА РТВ ТАКСЕ
ТРГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БР.9
78 000 БАЊА ЛУКА
rtvtaksa@rtrs.tv

Образац за пријаву новог претплатника - промјену адресе:  doc download   doc download

Образац за одјаву РТВ таксе:  doc download   doc download

*Обвезник је одговоран за тачност података неведених у изјави, којом истовремено даје сагласност за непосредну контролу навода из исте од стране овлаштених контролора РТРС-а.


ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Поштовани грађани,

У периоду од 01.04. до 06.04.2019. године овлаштени радници РТРС-а (инкасанти) вршиће наплату РТВ таксе и контролу посједовања радио и телевизијских пријемника на подручју градова Бијељина и Брчко.

Грађанима ће бити доступне све информације везане за обавезу плаћања РТВ таксе и понуђена могућност да доспјеле обавезе измире без додатних трошкова који настају покретањем судских поступака.

rtvtaksa@rtrs.tv

СЛУЖБА РТВ ТАКСЕ


 

ТАКСА НА ПОСЈЕДОВАЊЕ
РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРИЈЕМНИКА

 • Свако домаћинство и правно лице на подручју Републкике Српске и Брчко Дистрикта који посједују радио или телевизијски пријемник, дужни су плаћати РТВ таксу.
 • Систем доставе и наплате РТВ таксе устројен на основу два доминантна модела – путем инкасо службе, достави једномјесечних рачуна путем „Пошта Српске“, те електронским путем (на захтјев обвезника).
 • Правна лица су дужна плаћати РТВ таксу за сваки радио или телевизијски пријемник.
 • Јавне установе, образовне и установе за социјалну помоћ, радио-телевизијске станице и правна лица која се баве производњом, продајом, сервисирањем, инсталирањем и изнајмљивањем радио или телевизијских пријемника плаћају једну РТВ таксу по установи, продавници, пословници или испостави.
 • Правним лицима која посједују више пријемника (хотели, мотели...), ЈП РТРС доставља фактуре за период од 6 мјесеци два пута годишње.
 • Свако домаћинство плаћа једну РТВ таксу, за један пријемник без обзира на укупан број пријемника.
 • Уколико у једној кући има више домаћинстава свако домаћинство измирује своју обавезу.
 • Корисници кабловске телевизије су обавезни да РТВ таксу плаћају РТВ емитерима, а власник кабловског оператера дужан је да то нагласи у уговору који склапа са претплатником.
 • Обавезе плаћања РТВ таксе није ослобођена ни једна категорија домаћинстава (инвалиди, РВИ, парализа, жалост, корисници социјалне помоћи и других субвенција)
 • Техничка неисправност пријемника не ослобађа обавезника обавезе плаћања РТВ таксе.
 • Уколико је претплатник из било ког разлога пропустио да РТВ таксу плати редовним путем, може то учинити без трошкова провизије на жиро рачун РТРС-а код банке:
  - НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА; 55500701498944-54
  са наведеним претплатничким бројем или бројем телефона и назнаком за које мјесеце уплаћује РТВ таксу.
 • Свако домаћинство и правно лице дужно је пријавити РТРС-у набавку радио или телевизијског пријемника у року од 30 дана од дана набавке, ако се том набавком за њега ствара обавеза плаћања РТВ таксе.
 • Свако домаћинство обавезно је РТРС-у пријавити промјену адресе становања, а правно лице промјену сједишта.
 • Свако домаћинство дужно је РТРС-у пријавити промјену посједника радио или телевизијског пријемника (отуђивање пријемника или смрт посједника).

Све информације о обавези и начинима плаћања РТВ таксе, те измирењу заосталих утужених и неутужених дуговања, обвезници могу добити на бројеве телефона:
-ПЦ Бања Лука 051/339-911; 051/339-912; 051/339-947; 051/339-816
-ПЦ Приједор 052/240-201
-ПЦ Бијељина 055/204-901 или на адресу

ЈП „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
СЛУЖБА РТВ ТАКСЕ
ТРГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БР.9
78000 БАЊА ЛУКА