latinica  ћирилица

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РТРС

РТРС је јединствени правни, економски и пословни субјекат чију основну организациону структуру чине сектори и службе.
Сектори представљају заокружену организациону техничко-технолошку цјелину у оквиру РТРС-а.
Служба представља организациону цјелину у којој се обављају послови одрђеног радног подручја РТРС.
У предузећу се могу организовати одјељења, редакције, одсјеци и друге организационе јединице, о чему одлучује генерални директор.

У РТРС се организују сљедећи сектори:

1. Дирекција РТРС,
2. Сектор програма телевизије Републике Српске,
3. Сектор програма радија Републике Српске,
4. Сектор економско финансијских послова, и
5. Сектор Медија центар РТРС.

У Дирекцији РТРС-а обављају се послови којима се обезбјеђује извршавање овлашћења и дужности генералног директора, послови стратешког планирања и комуникације, активности и послови координације унутар РТРС-а и ЈРТВ система БиХ, као и послови унутрашње контроле.

У оквиру Дирекцијe РТРС организују се сљедеће самосталне организационе јединице:

1. Служба правних послова,
2. Служба људских ресурса, 
3. Служба за комуникацију и промоцију,
4. Одјељење интерне ревизије,
5. Одјељење лектора


У Сектору Телевизија Републике Српске организују се:

1. Канцеларија директора Сектора програма телевизије РС
2. Служба информативни  програм,
3. Служба забавни програм,
4. Служба документарни и страни програм,
5. Служба културни, образовни и религијски програм,
6. Служба програм за дјецу и омладину,
7. Програмске подршка.

 

У Сектору Радио Републике Српске организују се:

1.  Канцеларија директора Сектора програма радија РС,
2.  Служба програми Радија РС,
3. Програмска подршка

 

У Сектору економско финансијских послова организују се сљедеће организационе цјелине:

1. Служба рачуноводства,
2. Служба обрачуна,
3. Служба плана и анализе.

У Сектору Медија центар РТРС организују се:

1. Канцеларија директора Сектора Медија центра РТРС
2. Служба ТВ продукцијски ресурси,
3. Служба управљања и одржавања имовине и технике услуге,  
4. Служба информатичке технике и нових технологија,     
5. Служба за координацију рада ИТЦ и дописништава,
6. Служба ИТЦ Лукавица,
7. Служба ИТЦ Требиње,
8. Служба ИТЦ Бијељина,
9. Служба ИТЦ Приједор,
10. Служба ИТЦ Брчко,
11. Служба Дописништво Добој,
12. Служба Дописништво Београд.

 

У РТРС се организују слиједеће самосталне службе:

1.  Служба мултимедија - обезбјеђују се on-line и телетекст сервис, пружајући информације из области вијести, спорта, временске прогнозе, забаве и сл. као и садржаје и информације о РТРС.
2. Служба за креативно-визеулни идентитет.
3. Служба ПЕП - пренос и емитовања програма
4. Служба Музичка продукција РТРС
5. Служба економско - комерцијалних послова
6. Служба РТВ таксе.