latinica  ћирилица

УПРАВНИ ОДБОР РТРС-а

Орган управљања РТРС-а је Управни одбор.

Управни одбор је орган путем којег се на начин одређен Законом, штите интереси јавности у погледу квалитета и порука радио и телевизијских програма који се емитују у медијима, врши нандзор над цјелокупним пословањем, као и над коришћењем и располагањем имовином РТРС-а.

Управни одбор има четири члана и то по једног из реда сваког од конститутивних народа БиХ и из реда осталих које, у складу са Законом, именује Народна скупштина Републике Српске.

Услове, поступак и начин избора, именовања и разрјешења чланова Управног одбора РТРС-а регулисани су Законом о Радио - телевизији Републике Српске ("Службени гласник РС" број 49/06).

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године, а по истеку мандата не могу бити поново именовани.

Члан Управног одбора који је у последњој години свог четворогодишњег мандата обавља дужност предсједавајућег Управног одбора у тој години.

 

Управни одбор:
- доноси програмске планове радија, телевизије и план рада Мултимедија,
- доноси Статут и друга акта предузећа,
- одлучује о располагању имовином у складу са законом и статутом,
- одлучује о улагањима за развој РТРС-а у складу са законом и статутом,
- усваја финансијски план и годишње финансијске извјештаје и периодичне обрачуне,
- одобрава годишњи буџет,
- представља јавности и Народној скупштини Републике Српске годишње планове програма и финансијске планове и извјештаје о реализицији тих планова,
- именује и разрјешава генералног директора и закључује уговор о раду са генералним директором,
- одлучује о логу радија и телевизије,
- даје сагласност на именовање носилаца највиших функција - руководиоци сектора,
- одговара за повећање покривености простора Републике Српске сигналом РТРС-а,
- прати и контролише законитост и успјешност рада РТРС-а,
- стара се о обезбјеђивању услова из дозволе Регулаторне агенције,
- усваја програмске планове за радио и телевизију,
- доноси одлуку о висини износа до којег генерални директор располаже средствима,
- усваја пословне уговоре с Корпорацијом јавних РТВ сервиса БиХ,
- одлучује о куповини, продаји и оптерећењу некретнина РТРС-а,
- доноси приједлог текста уређивачких смјерница за заједнички документ те врсте на нивоу Јавног радио-телевизијског система БиХ,
- одлучује о пружању додатних програмских сервиса,
- доноси одлуке о броју ИТЦ-а дописништава и студија,
- иницира и утврђује приједлог промјене висине РТВ таксе о чему коначну одлуку доноси Одбор Јавног РТВ система БиХ,
- оснива Програмски савјет у складу са законом,
- доноси Пословник о свом раду,
- обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

 

Чланови Управног одбора РТРС-а су:ИВОНА ПЕЈИН, предсједник Управног одбора ЈП РТРС

Дипл. правник из Дервенте

 


РАСИМ ДИЗДАРЕВИЋ, замјеник предсједника Управног одбора ЈП РТРС

Рођен 5.6.1964. године у Бањалуци, гдје је завршио основну школу, Економску школу, те Економски факултет - смјер пословна економија. Члан је Савеза рачуновођа и ревизора РС, посједује сертификат рачуновође. У Управи за индиректно опорезивање БиХ обављао послове вишег стручног сарадника за јавне набавке. Обављао функцију директора продаје и дистрибуције у д.о.о. Еуро БЛИЦ Бања Лука. Био запослен у предузећима „Свет Принт“ и „Цолор Медиа Б-Х“ као директор маркетинга. Радио за њемачку компанију "Scholz AG" као директор ПЈ Бања Лука. Тренутно је ангажован у маркетиншкој агенцији на пројекту испитивање тржишта и јавног мњења. Као бивши кошаркаш и спортски радник, обављао је дужност делегата у Кошаркашком савезу РС. Ожењен, отац двоје дјеце. По националности Бошњак.

 


ДАЛИБОР РАЧИЋ, члан Управног одбора ЈП РТРС

Рођен је 8. 9. 1974. године у Српцу, а дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Бањалуци у јуну 2000. године. Прва искуства стицао је у креирању и вођењу политичких кампања с младима, а један је и од оснивача Уније студената Републике Српске. Кроз каријеру дугу преко двије и по деценије радио је и као радник и као руководилац и у приватном и у јавном сектору. Када су у питању међународни односи и познанства, вриједи истаћи и сталну сарадњу с Њемачко-српским друштвом пријатеља. Такође, један је од оснивача и идејних твораца У. Г. Позитивне снаге Српске.

 


НЕВЕН БУЋАН, члан Управног одбора ЈП РТРС

Рођен 08.09.1981. године у Карловцу. По занимању дипломирани правник. Посједује вишегодишње радно искуство у приватном и јавном сектору. Ожењен, отац двоје дјеце. Говори енглески језик.