latinica  ћирилица

УПРАВНИ ОДБОР РТРС-а

Орган управљања РТРС-а је Управни одбор.

Управни одбор је орган путем којег се на начин одређен Законом, штите интереси јавности у погледу квалитета и порука радио и телевизијских програма који се емитују у медијима, врши нандзор над цјелокупним пословањем, као и над коришћењем и располагањем имовином РТРС-а.

Управни одбор има четири члана и то по једног из реда сваког од конститутивних народа БиХ и из реда осталих које, у складу са Законом, именује Народна скупштина Републике Српске.

Услове, поступак и начин избора, именовања и разрјешења чланова Управног одбора РТРС-а регулисани су Законом о Радио - телевизији Републике Српске ("Службени гласник РС" број 49/06).

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године, а по истеку мандата не могу бити поново именовани.

Члан Управног одбора који је у последњој години свог четворогодишњег мандата обавља дужност предсједавајућег Управног одбора у тој години.

 

Управни одбор:
- доноси програмске планове радија, телевизије и план рада Мултимедија,
- доноси Статут и друга акта предузећа,
- одлучује о располагању имовином у складу са законом и статутом,
- одлучује о улагањима за развој РТРС-а у складу са законом и статутом,
- усваја финансијски план и годишње финансијске извјештаје и периодичне обрачуне,
- одобрава годишњи буџет,
- представља јавности и Народној скупштини Републике Српске годишње планове програма и финансијске планове и извјештаје о реализицији тих планова,
- именује и разрјешава генералног директора и закључује уговор о раду са генералним директором,
- одлучује о логу радија и телевизије,
- даје сагласност на именовање носилаца највиших функција - руководиоци сектора,
- одговара за повећање покривености простора Републике Српске сигналом РТРС-а,
- прати и контролише законитост и успјешност рада РТРС-а,
- стара се о обезбјеђивању услова из дозволе Регулаторне агенције,
- усваја програмске планове за радио и телевизију,
- доноси одлуку о висини износа до којег генерални директор располаже средствима,
- усваја пословне уговоре с Корпорацијом јавних РТВ сервиса БиХ,
- одлучује о куповини, продаји и оптерећењу некретнина РТРС-а,
- доноси приједлог текста уређивачких смјерница за заједнички документ те врсте на нивоу Јавног радио-телевизијског система БиХ,
- одлучује о пружању додатних програмских сервиса,
- доноси одлуке о броју ИТЦ-а дописништава и студија,
- иницира и утврђује приједлог промјене висине РТВ таксе о чему коначну одлуку доноси Одбор Јавног РТВ система БиХ,
- оснива Програмски савјет у складу са законом,
- доноси Пословник о свом раду,
- обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

 

Чланови Управног одбора РТРС-а су:


 


РАСИМ ДИЗДАРЕВИЋ, предсједник Управног одбора ЈП РТРС

Рођен 5.6.1964. године у Бањалуци, гдје је завршио основну школу, Економску школу, те Економски факултет - смјер пословна економија. Члан је Савеза рачуновођа и ревизора РС, посједује сертификат рачуновође. У Управи за индиректно опорезивање БиХ обављао послове вишег стручног сарадника за јавне набавке. Обављао функцију директора продаје и дистрибуције у д.о.о. Еуро БЛИЦ Бања Лука. Био запослен у предузећима „Свет Принт“ и „Цолор Медиа Б-Х“ као директор маркетинга. Радио за њемачку компанију "Scholz AG" као директор ПЈ Бања Лука. Тренутно је ангажован у маркетиншкој агенцији на пројекту испитивање тржишта и јавног мњења. Као бивши кошаркаш и спортски радник, обављао је дужност делегата у Кошаркашком савезу РС. Ожењен, отац двоје дјеце. По националности Бошњак.

 


НЕВЕН БУЋАН, замјеник предсједника Управног одбора ЈП РТРС

Рођен 08.09.1981. године у Карловцу. По занимању дипломирани правник. Посједује вишегодишње радно искуство у приватном и јавном сектору. Ожењен, отац двоје дјеце. Говори енглески језик.


 


ИВОНА ПЕЈИН, члан Управног одбора ЈП РТРС

Дипл. правник из Дервенте

 


ДАЛИБОР РАЧИЋ, члан Управног одбора ЈП РТРС

Рођен је 8. 9. 1974. године у Српцу, а дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Бањалуци у јуну 2000. године. Прва искуства стицао је у креирању и вођењу политичких кампања с младима, а један је и од оснивача Уније студената Републике Српске. Кроз каријеру дугу преко двије и по деценије радио је и као радник и као руководилац и у приватном и у јавном сектору. Када су у питању међународни односи и познанства, вриједи истаћи и сталну сарадњу с Њемачко-српским друштвом пријатеља. Такође, један је од оснивача и идејних твораца У. Г. Позитивне снаге Српске.