X

За ваш уређај је
доступна апликација

latinica  ћирилица
IN MANUS TUAS (У твојим рукама)
Документарни филм
IN MANUS TUAS (У твојим рукама)
--:--
НА ПРОГРАМУ
ПОНУТОСРИЧЕТПЕТСУБНЕД
О ЕМИСИЈИ
IN MANUS TUAS (У твојим рукама)

 Документарни филм

"IN MANUS TUAS" / У твојим рукама

У секунди све нестаје у пламену који сагоријева и невина срца људи. Прекинуто дјетињство. Страх, глад и борба. Земља натопљена крвљу. Бијег од смрти и ход у непознато. Толико изговорених ријечи оснажених видљивом или скривеном поруком. У судару носталгије и успомена преплићу се стварно и невјероватно, нада и огорчење, снага и бол, вјера...

Документарни филм "IN MANUS TUAS" је аутентичан портрет разорених судбина сиријских хришћана чији бол прераста у духовну снагу и учвршћује вјеру ....

сценарио и режија МИЛАНА МАЈАР

монтажа и колор корекција ДАВОР ПEШЕВИЋ

камера ДЕЈАН РАЧИЋ, БАСЕЛ ЗЕЈТО (Шведска)

музика ХАЈРУДИН МУХИЋ

снимање звука и мастеринг ДРАГАН ШУКАЛО, ДЕЈАН ШУШИЋ

микс звука и специјални ефекти ВЛАДИМИР ВЛАДЕТИЋ

костимограф ВЛАСТА КАРАН ОПАЧИЋ

стилиста ДУШКА КУКАВИЦА ВУЈМИЛОВИЋ

шминка ЈЕЛЕНА ВУЈМИЛОВИЋ, ТИЈАНА МИЛУТИНОВИЋ

продуценти АЛЕКСАНДАР ШЕВИЋ, ЕСАД БАЈРИЋ

производња РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

"IN MANUS TUAS" / In your hands

In the blink of an eye everything disappears into a flame that also burns innocent people's hearts. Interrupted childhood. Fear, hunger and fighting. The fatherland soaked with blood. Escape from death and fleeing into the unknown. So many painful words empowered with visible or hidden message. Reality and improbability , hope and indignation, strength, pain and faith are intertwined in the clash of nostalgia and memories...

The documentary  "IN MANUS TUAS" is an authentic portrait of devastated destinies of Syrian Christians whose suffering is becoming spiritual strength and is increasing faith ....

Written and directed by MILANA MAJAR

montage and color correction DAVOR PESEVIC

camera DEJAN RACIC, BASSEL ZAITO (Sweden)

music HAJRUDIN MUHIC

sound recording and mastering DRAGAN SUKALO,DEJAN SUSIC

sound editing and special effects VLADIMIR VLADETIC

costume designer VLASTA KARAN OPACIC

stylist DUSKA KUKAVICA VUJMILOVIC

make up JELENA VUJMILOVIC, TIJANA MILUTINOVIC

producers ALEKSANDAR SEVIC, ESAD BAJRIC

PRODUCTION RADIO TELEVISION OF REPUBLIC OF SRPSKA

Редакција: Посебне емисије

Контакт: