latinica  ћирилица
ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ | 17/07/2013 | 13:37

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈАВАМА ЗА ПОПИСИВАЧЕ И ИНСТРУКТОРЕ ЗА ПОПИС СТАНОВНИЧТВА БиХ

Ко се све може пријавити за пописивача и инструктора за попис 2013.

 

 Завршно са јучерашњим даном 16.07.2013. , у Републици Српској се пријавио5291  кандидат (4645 за пописиваче и 646 за општинске инструкторе).

 Услове које треба да испуне пописивачи и инструктори :

- да је држављанин БиХ

- да има најмање 18 година на дан када аплицира

- да се против кандидата не води кривични поступак

- да има најмање четворогодишње образовање за општинске инструкторе и најмање трогодишње за пописиваче

-да је, по могућности, становник насељеног мјеста или општине у којој ће обављати послове општинског инструктора или пописивача

- само за пописиваче вриједи критеријум да има читак рукопис

- да буде расположив преко дана, увече и векендом за посао

- да посједује психо-физичке способности за обављање теренског рада

 Бодовање кандидата за општинског инструктора

- Највиша завршена школа

 • Средња школа (4 –годишња) – 2 бода

 • Виша школа – 3 бода

 • Висока школа – 3 бода

 • Статус у активности

 • Незапослени – 2 бода

 • Студент – 1 бод

 • Остали кандидати – 0 бодова

- Општи дојам о кандидату – 0,1 или 2 бода

 

Бодовање кандидата за пописивача

- највиша завршена школа

 • Средња школа (4 годишња) – 2 бода

 • Виша школа – 3 бода

 • Висока школа/факултет/академија – 4 бода

- статус у активности

 • Незапослени – 2 бода

 • Студент – 1 бод

 • Остали кандидати – 0 бодова

- општи дојам о кандидату – 0,1 или 2 бода

- читљивост рукописа

 • Читљив – 2 бода

 • Мање читљив – 1 бод

 • Нечитак – 0 бодова

Конкурс траје до 31.07.2013. године. Спискови изабраних кандидата за инструктажу, биће објавњени најкасније до 25. 08.2013. године на огласној плочи општине и интернет страницама статистичих институција у БиХ.

Обука за општинске инструкторе ће се одржати 06-10. септембра, док ће за пописиваче бити одржана 16-20. септембра 2013. године

 Кандидати, који буду обављали послове општинског инструктора, остварују накнаду у износу од 75 КМ по једном пописивачу. Кадидати, који буду обављали послове пописивача, остварују накнаду на основу броја пописних образаца и то:

- за урбано подручје пописни образац за лице П-1 у износу од 1,75 КМ и пописни образац за домаћинство П-2 у износу од 1,75 КМ

- за рурално подручје П-1 у износу од 1,95 КМ и П-2 у износу од 1,95 КМ

Просјечна зарада по пописивачу износиће 400-500 КМ, док ће за општински инструктори у просјеку зарадити око 600 КМ.