latinica  ћирилица
ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ | 09/09/2013 | 09:05

Нови уговори о испоруци ел. енергије

Рок за склапање уговора о снабдевању електричном енергијом са крајњим потрошачима је бпродужен 31.12.2013.

Предраг Дрљача, руководилац Службе продаје и наплате у "Електрокрајини" Бањалука, гостујући у Јутарњем програму Радија РС позвао је све потршаче да потпишу уговоре, да би од нове године, предузећа која испоручују ел. енергију имали, и правну основу за испоруку.

За купце који нису у могућности да да дођу да потпишу уговор о снабдијевању остављена је могућност да умјесто њих до потпише друга особа која ће дпћи са својом и личном картом купца (власника бројила). Умјесто личне карте власника може се доставити пуномоћ.

Уговори о испоруци ел. енегрије потписују се  на неодређено вријеме.

У складу са Законом о општим условима за испоруку и снабдијевање ел. енергијом дистрибутер може да искључи крајњег потрошача са мреже, ако потрошач одбије да потпише уговор о снабдијевању.

Предраг Дрљача, руководилац Службе продаје и наплате у "Електрокрајини" Бањалука, рекао је у програму радија РС  да је и  рок за репрограмирање дуговања за утрошену електричну енергију, тј. отплату дуга у ратама продужен до краја године.

Услов за потписивање уговора о репрограму је уплата 10% неизмирених потраживања и то прије потписивања уговора о репрограму

Дуг се може отлаћивати до 48 мјесечних рата, а минималан износ рате је 30,00 КМ за категорију домаћинстава.