latinica  ћирилица
ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ | 23/10/2013 | 15:07

ПРЕГЛЕД РАДА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ РС

Тржишна инспекција РС организована на републичком и градском/општинском нивоу врши контролу квалитета робе из увоза у дванаест царинских испостава и надзор у области трговине, производње, угоститељства, туризма и услуга у унутрашњем промету.

У оквиру свог дјеловања ова инспекција непосредно сарађује са бројним контролним органима, другим републичким институцијама и грађанима.
Ефикасан инспекцијски надзор, успостављање квалитетних тржишних односа и постизање добро уређеног тржишта у РС, основни је задатак ове инспекције.
Сарадњом са другим надлежним органима, са којима смо протеклих година учествовали у акцијама откривања промета робе са одређеним неправилностима, максимално се ангажујемо на сузбијању оваквих проблема, рекла је главни републички тржишни инспектор, Борка Суртов гостујући у Јутарњем програму Радија РС.
Она је нагласила да је у односу на претходне године уочљиво смањење нелегалне робе у промету, што је резултат системског рјешења увођењем ПДВ-а и оштрије казнене политике дефинисане Законом о трговини и радом контролних органа.
Највећи број контрола тржишни инспектори обављају у области трговине и угоститељства, а најчешће неправилности односе се на издавање рачуна за купљену робу и услуге, истицање цијена, непотпуне декларације, те вођење пословних књига и евиденција.
Ту је и контрола надзора интелектуалне својине, носача звука и слике, робни печат и заштита ауторских права. Све чешћа је контрола посједовања и коришћења компјутерских програма у комерцијалне сврхе. Злоупотреба те својине је глобално питање и борба са овом проблематиком биће дуготрајан процес, истакла је Борка Суртов.
С обзиром на то да је у надлежности Тржишне инспекције и заштита потрпшача, она је додала да се пријаве потрошача најчешће односе на неприхватање рекламација за разне врсте производа и услуга, као што су технички производи, одјећа, обућа. На основу оваквих притужби инспекција обави контролу и када утврди да је трговац наоправдано одбио захтјев потрошача, налаже да се омогући остваривање његовог права. У редовним контролама инспекција дјелује превентивно и предузима неопходне мјере и на тај начин спречава повреде права потрошача. Главни републички тржишни инспектор подсјећа да Тржишна инспекција одузима сву робу сумњивог поријекла која се нађе у промету, укључујући и плагијате и фалсификате.
Уколико је ријеч о условно мањим пропустима, инспектори рјешењем налажу отклањање неправилности, док у случајевима гдје се крши закон, инспектори у зависности од прекршаја, изричу новчане казне, које су и различито дефинисане, наглашава Борка Суртов.
Тржишна инспекција РС има 52 републичка и 87 општинских инспектора, што је оптималан број у односу на области надзора. Потешкоће у њиховом раду најчешће се односе на недостатак лабораторија за испитивање усаглашености индустријских, односно непрехрамбених производа са прописаним захтјевима, због чега се углавном врше административне контроле безбједности производа.
О. Кораћ