latinica  ћирилица
ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ | 01/11/2013 | 12:58

Значај формирања Заједница етажних власника

Значај оснивања Заједница етажних власника огледа се првенствено у чињеници да етажни власници у стамбеној згради управљају зградом, што се сматра да одлучују о кориштењу и одржавању заједничких дијелова зграде, обезбјеђивању финансијских средстава за одржавање, те одлучују и о другим питањима од значаја за кориштење и одржавање зграде, на начин и под условима утврђен Законом о одржавању зграда, истакао је Зоран Новаковић, начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја у Административној служби Града Бањалука, гостујући у Јутарњем програму Радија Републике Српске.

Да би се основала Заједница етажних власника, то се може учинити онда, појаснио је Новаковић, када најмање 51 одсто етажних власника потпише Уговор о оснивању заједнице. Етажно власништво на стан, као посебном дијелу зграде, доказује се рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Бањалука.

Основни циљ формирања Заједница етажних власника је одржавање заједничких дијелова зграде која је недјељива сувласничка заједница свих заједничара, а што се огледа у финансирању одржавања зграде од стране етажних власника, рекао је Новаковић.