latinica  ћирилица
ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ | 04/11/2013 | 10:27

Нови Правилник о разврставању породичних пољoпривредних газдинстава

У Републици Српској почела је нова регистрација породичних пољопривредних газдинстава и упис у фитосанитарни регистар.Нова регистрација пољопривредних газдинстава и упис корисника подстицајних средстава у Републици Српској је бесплатан процес и моћи ће да се обави у пословницама АПИФ-а, широм Републике Српске.  Рок за упис у регистар је крај 2013. години.

 

Гостујући у Јутарњем програму Радија РС, Владислав Трифковић, начелник Одјељења за пољопривредну политику и међународну сарадњу министарства пољопривреде Републике Српске, објеснио је шта је ново у регистрацији пољопривредних газдинстава.

Претходно одређена граница старости носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства до 65 година, је укинута, јер је поништавала функционалност основних критеријума за разврставање газдинстава, а то су укупан обим производње и тржишна оријентација. Анализом података из Регистра пољопривредних газдинстава установљено је да би задржавањем старосне границе за носиоца комерцијалног газдинства до 65 година, више од 9.000 газдинстава било искључено из групе комерцијалних, само због старости носиоца газдинства, иако испуњавају све остале услове.

Накнадним консултацијама и поређењима уочено је да су коефицијенти за израчунавање обима производње пољопривредног газдинства (који су били наведени у прилогу старог правилника) за ратарску и говедарску производњу врло ниски (за комерцијалан статус довољно је било имати 2 краве и 1ха житарица), а за повртларску, воћарску и остале сточарске производње на прилично реалном нивоу (за комерцијалан статус потребно је било имати 300м² пластеника, или 0,5ха малињака, или 1.500 бројлера, или 50 пчелињих друштава) Осим тога, разлог за усклађивање коефицијената је и промјена тржишних услова и помјерање границе профитабилности појединих производњи у погледу величине обима, због смањења произвођачких маржи и нето добити по јединици производа намеће се потреба укрупњавања производње.

 

Процес ререгистрације пољопривредних газдинстава и упис корисника подстицајних средстава у Републици Српској трајаће све до краја 2013. године, када ће бити окончано и разврставање породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална газдинства.

На основу завршеног разврставања породичних пољопривредних газдинстава, крајем 2013. године биће могуће креирати посебне мјере за комерцијална и некомерцијална газдинства у Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2014. годину.

Одговарајући на питање зашто се ради нова регистрација и ко се све треба пријавити у новој регистрацији пољопривредних газдинстава Трифковић је рекао да је циљ разврставања газдинстава је раздвајање тржишно оријентисане производње од производње за сопствене потребе.

 Сва газдинства и комерцијална и некомерцијална имаће и даље иста права на подстицаје за капитална улагања у објекте , опрему и механизацију), с тим да ће комерцијална газдинства имати значајније подстицаје по ха, кг, литри и грлу. Јеидни изузетак ће бити премија за млијеко, гдје ће се задржати иста права за обе категорије газдинстава. Разлог је што у откупу млијека имамо велики број малих фармера, са 1-3 грла, а ова производња индиректно генерише и ратарску и сточарску производњу (производњу меса).

Сва газдинства која су била уписана у стари Регистар закључно са 31.10.2013. године, задржавају сва права на подстицаје до краја 2013. године. У будућем периоду, сваке године од 01. јануара до 15. маја, сва регистрована газдинства биће у обавези да пријављују промјену сјетвених површина (односно култура које гаје на парцелама) и бројно стање сточног фонда.

 

За очекивати је да по овом рјешењу већи број комерцијалних газдинстава пређе у групу некомерцијалних и да се смањи очекивани број осигураника за ПИО (јер многи неће жељети да плаћају виши износ доприноса за здравствено осигурање и ПИО). Ово је правичнији систем обрачуна али можемо очекивати смањење броја осигураника и смањење броја комерцијалних газдинстава, рекао је Трифковић.