latinica  ћирилица
ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ | 07/11/2013 | 16:17

Анализа стања на тржишту РС

Према подацима Завода за запошљавање РС, у првих девет мјесеци 2013. године евидентирано је 149 293 незапослена лица, што је за око 2 одсто мање у односу на исти период прошле године.

Када је ријеч о квалификационој структури, анализе показаују да је највише незапослених лица трећег степена образовања, 53 277. На евиденцији незапослених са четворогодишњом школом је 41 599, а не може се занемарити ни број неквалификованих радника, односно лица без занимања, њих је 34 779.
Међу незапосленима у РС је и 12 434 високообразована кадра, рекла је у Јутарњем програму Радија РС извршни директор за послове посредовања при запошљавању у Заводу Српске, Сњежана Боровчанин.
За првих девет мјесеци ове године са евиденције Завода, посао су нашла 7 663 квалификована радника, а у истом периоду запослено је 200 високообразованог кадра, или око 36 одсто укупно запослених.
Сњежана Боровчанин је нагласила да су на тржишту рада у РС тражена занимања трећег степена, првенствено из области прерађивачке индустрије. До посла најбрже долазе радници из области услужних дјелатности и грађевинарства.
Када је ријеч о високообразованом кадру, изражене су потребе за професорима математике и физике, њемачког језика, али и за грађевинским и инжењерима електротехнике, машинства.
Истакнуто је да до одређених помака у области запошљавања долази и захваљујући пројектима Владе РС у оквиру реализације Акционог плана запошљавања за ову годину. Један од њих је суфинансирање запошљавања у привреди. Битан сегмент у запошљавању су инвестиције и отварање мањих производних погона. С тим у вези, бројне су активности које спроводи Завод за запошљавање РС, као што је формирање центара за информисање, савјетовање и обуку у шест градова РС, Бањалуци, Бијељини, Добоју, Приједору, И. Сарајеву и Требињу. У договору са Министарством просвјете и културе РС организују се посјете завршним разредима основних и средњих школа, пружају савјетодавне услуге о избору будућег занимања и информишу млади људи о потребама тржишта рада.
Завод за запошљавање РС је кључни посредник на тржишту рада и не смије бити посматрач у тим активностима. Пратећи стање на терену, предлаже одређене мјере за побољшање стања у овој области и учествује у пружању помоћи приликом тражења посла, нагласила је извршни директор за послове посредовања при запошљавању у Заводу Српске, Сњежана Боровчанин.

О.Кораћ