latinica  ћирилица
ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ | 03/12/2013 | 14:24

Процес сертификације и акредитације здравствених установа у РС

У складу са стратешким опредјељењем ка сталном унапређењу квалитета здравствене заштите, Министарство здравља и социјалне заштите покренуло је процес увођења система квалитета и менаџмента у здравствени сектор.

Непосредно по усвајању ове Политике, Министарство здравља и социјалне заштите почело је  припреме за реализацију пројекта „Примјена система менаџмента и система квалитета у болничком сектору Републике Српске“.
Пројекат се реализује у 14 здравствених установа Републике Српске: Клинички центар Бања Лука, ОБ Градишка, ОБ Приједор, ОБ Добој, ОБ Бијељина, ОБ Зворник, ОБ Касиндо, ОБ Фоча, ОБ Невесиње, ОБ Требиње, Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Институт за физикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница“, Психијатријска болница Соколац и Болница за хроничну психијатрију Модрича.
Циљ пројекта је да се путем увођења система менаџмента и система квалитета значајно побољша ефикасност, ефективност и квалитет рада болничког сектора у Републици Српској, а његова реализација ће трајати до децембра 2014. године, рекао је др Гордан Јелић, директор Јединице за координацију пројеката при Министарству здравља и социјалне заштите, гостујући у Јутарњем програму Радија Републике Српске.
Реализоване  активности:
-Израђени су  стандарди за сертификацију и акредитацију, упутства за самооцјењивање болница и примјену стандарда, обучени су оцјењивачи Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређења квалитета здравствене заштите РС за оцјењивање по сертификационим стандардима;
-Припремљено је  упутство за израду клиничких путева, проведена едукација здравствених професионалаца за израду клиничких путева у свим болницама, уведено у примјену 12 обавезних клиничких путева и више необавезних;
-Створена је  структура за управљање квалитетом и сигурношћу, урађене смјернице за документовање свих кључних процеса, документовани сви процеси у областима за које постоје стандарди за сертификацију;
-Дефинисани су показатељи квалитета и сигурности за најчешћа стања и обољевања која се лијече у општом болницама у РС, урађена је интернет апликација која омогућава поређење болница по основу квалитета, извршена је  обука у болницама за коришћење ове апликације;
-Израђена су  упутства за рад тимова за побољшање квалитета, у свим болницама реализована је обука за провођење клиничке ревизије, завршен је  један пилот пројекат клиничке ревизије;
Припремљени су  правилници и упутства за заштиту права пацијената, израђена упутства за рјешавање приговора корисника и упутства за анкетирање корисника услуга.
Анализирајући позитивне трендове у развоју и имплементацији пројекта „Увођење система квалитета и система менаџмента у болнички сектор Републике Српске“, Савјет за праћење реализације Пројекта донио je одлуку да се Пројекат прошири и на све домове здравља у Републици Српској, истакао је др Гордан Јелић.
Пројекат увођења система менаџмента и система квалитета у здравствене установе примарног нивоа, којим ће се домови здравља припремити за сертификацију према Стандардима за сертификацију за домове здравља, а дио лабораторија  за акредитацију према међународним стандардима,  усмјерен је  на сигурност пацијената и здравствених радника унутар ових здравствених установа.
Циљ активности које су предвиђене пројектом , а  огледају се  у процесима управљања квалитетом, информационим системом, медицинском документацијом, управљања медицинским отпадом, као и унапређењу координације и комуникације између здравствених установа свих нивоа, прије свега је унапређење примарне здравствене заштите у Републици Српској.
 Пројекат се реализује у периоду 2012 – 2014. године.
СЕРТИФИКАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
Сертификација здравствених установа је у систем здравствене заштите Републике Српске уведена Законом о здравственој заштити 2009. године, као нов приступ са фокусом на сигурност за све учеснике у процесу пружања здравствене заштите. Сертификација је прописан поступак којим се оцјењује и потврђује да здравствена установа задовољава унапријед дефинисане и објављене стандарде сигурности у процесу пружања здравствене заштите, рекао је др Јелић.
Циљ увођења програма сертификације здравствених установа у здравствени систем Републике Српске је успостављање система рада у здравственим установама који омогућава сигурност пацијената и особља, веће повјерење корисника у систем здравствене заштите, стално унапређење процеса рада, стварање једнаких или приближних услова за пружање здравствених услуга у цијелом систему здравствене заштите РС те заштиту животне средине.
Поступак сертификације спроводи Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС (АСКВА), а министар здравља и социјалне заштите РС, на основу извјештаја АСКВА-е, доноси рјешење којим потврђује сертификацију здравствене установе. Сертификација је обавезна за све здравствене установе.
Дом здравља Бијељина прва je установа примарне здравствене заштите у РС која је у децембру 2012. године сертификована по стандардима за сертификацију здравствених установа. У овом дому здравља у току су и припреме за примјену стандрада  ISO 14001. Процес сертификације у 2013. години завршен је у Домовима здравља Дервента и Шамац, док је у Домовима здравља Лакташи, Теслић и Приједор овај процес у току (завршена је фаза предоцјењивања).
Универзитетска болница Фоча прва је болница у Републици Српској која је у септембру 2012. године добила сертификат за усаглашеност са међународним стандардом ISO 9001, а у септембру 2013. године постаје и прва болница која је започела процес сертификације, истакао је др Гордан Јелић, директор Јединице за координацију пројеката при Министарству здравља и социјалне заштите, гостујући у Јутарњем програму Радија РС.

Гордана Пртина