latinica  ћирилица
ЗАЈЕДНИЧКИ ТАЛАС | 03/04/2014 | 11:47

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА РС УТВРДИЛА НЕПРАВИЛНОСТИ У 24 ОДСТО СЛУЧАЈЕВА

Републичка тржишна инспекција је за три мјесеца ове године извршила 1.468 контрола у Републици Српској, гдје је у 353 или 24 одсто случајева утврдила неправилности, потврђено је данас Срни у Инспекторату Српске.

Због уочених неправилности изречене су 173 управне мјере, а због почињених прекршаја издата су 252 прекршајна налога у вриједности од 172.160 КМ.
Инспекција свакодневно контролише да ли се субјекти придржавају одредаба прописа, као што су издавање рачуна, истицање продајних цијена, декларисање производа и друго.
У овим контролама инспектори дјелују превентивно и предузимају мјере, с циљем отклањања недостатака, те на тај начин спречавају да дође до повреде права потрошача.
У посматраном периоду издавање рачуна контролисано је 1.184 пута и у 141 случају констатовано је да пословни субјекти нису испоштовали ову законску одредбу.
Најчешће је ријеч о објектима који се баве прометом прехрамбене и непрехрамбене робе, те објектима који обављају дјелатност пружања услуга исхране и пића.
 Извршено је и 1.198 контрола цијена и у 117 случајева утврђене су неправилности, које су се у 84 одсто случајева односиле на то да цијене нису биле видно истакнуте и доступне потрошачима.
Инспектори су констатовали да у пет одсто случајева цијене нису биле формиране на прописани начин, док је у 12 одсто контрола утврђено да се трговци приликом продаје нису придржавали формираних и истакнутих цијена.
У свим случајевима инспектори су налагали отклањање неправилности.
 У 936 извршених контрола декларација, у свега три случаја утврђено је да њихов садржај није био у складу са законом, те је због непотпуних декларација привремено ван промета, до отклањања недостатака, стављена робе у вриједности од 39.850 КМ.
По конкретним рекламацијама потрошача извршено је 15 контрола, од чега је у седам случајева примједба потрошача уважена и ријешена у току саме контроле.
У три контроле инспектори су издали два рјешења о отклањању неправилности и новчано казнили субјекте, док је у пет контрола утврђено да рекламација потрошача није била оправдана.