X

За ваш уређај је
доступна апликација

latinica  ћирилица
31/03/2010 |  08:34 | Извор: СРНА

СКУПШТИНА СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ДЕКЛАРАЦИЈУ О СРЕБРЕНИЦИ

Скупштина Србије усвојила је Декларацију о Сребреници, којом најоштрије осуђује злочин над бошњачким становништвом Сребренице у јулу 1995. године, на начин утврђен пресудом Међународног суда правде, и тражи и од осталих држава на простору бивше Југославије да на исти начин осуде злочине над српским народом.


За Декларацију се изјаснило 127 посланика владајуће коалиције, против је био 21, а један посланик није гласао. Посланици Српске радикалне странке напустили су салу пре гласања. Декларацију су подржале посланичке групе За европску Србију, Г17 плус, Социјалистичка партија Србије - Јединствана Србија, Партије уједињених пензионера Србије и мањине, а против су били посланици Демократске странке Србије и Нове Србије. Током синоћње расправе стигла је и дојава о подметнутој бомби у околини зграде парламента, за коју се испоставило да је била лажна. Претходно су у току бурне расправе посланици и опозиције и владајуће коалиције били јединствени у осуди злочина у Сребреници, али су изнијели опречне ставове о посљедицама доношења декларације по Србију и српски народ. Док владајућа коалиција сматра да је текст декларације права мјера и да је интерес грађана Србије да она буде усвојена, јер ће се скинути терет злочина које су чинили појединци и ојачати међународна позиција земље, опозиција, осим ЛДП, сматра да се Србији намеће непотребно кривица, а српском народу да је геноцидан. Народњаци, напредњаци и радикали су оцијенили да Србија преузима на себе одговорност за нешто за шта није крива и тражили да се донесе деларација која ће осудити све злочине а не етнички раздвајати жртве. Владајућа коалиција је одговарала да ће ова декларација показати да моралну одговорност и да грађани Србије нису одговорни за овај злочин те да ће она вратити углед Србије у свијету и дати јој право да тражи од држава у региону да осуде злочине над Србима. _______________________________________________ ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАРОДНА СКУПШТИНА 27. март 2010. године Б е о г р а д ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу члана 107. став 1. Устава Републике Србије и чл. 137. и 163. Пословника Народне скупштине Републике Србије, подносимо ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ОСУДИ ЗЛОЧИНА У СРЕБРЕНИЦИ. За представника предлагача одређена је народна посланица Нада Колунџија. Прилог: потписи народних посланика предлагача Декларације. П Р Е Д Л О Г - Полазећи од Устава Републике Србије по којем су људски живот и достојанство неприкосновени, - Изражавајући приврженост духу и нормама Универзалне декларације Уједињених нација о људским правима, Пакта о грађанским и политичким правима, Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Допунских протокола из Женевске конвенције о заштити жртава међународних и немеђународних оружаних сукоба, Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида и Статута Међународног кривичног суда, - Руководећи се циљевима обезбеђења сталног мира и стабилности на простору Западног Балкана, као и даљем унапређењу пријатељских односа међу државама бивше Југославије на основу поштовања међународног права и територијалног интегритета и суверенитета свих држава чланица Уједињених нација, укључујући Босну и Херцеговину, - Тежећи да сећање на жртве сурових оружаних сукоба у бившој Југославији деведесетих година XX века, у којима су сви народи поднели тешка страдања, никада не избледи, - Поштујући пресуду Међународног суда правде, главног правосудног органа Уједињених нација, донету у спору по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе 26. фебруара 2007. године, - Имајући у виду да је наведеном пресудом Међународног суда правде Србија дужна да предузме делотворне кораке ради обезбеђења пуног поштовања својих међународних обавеза, укључујући пуну сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију, На основу члана 99. тачка 7. Устава Републике Србије и члана 136. Пословника Народне скупштине Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 14/2009 - пречишћен текст), Народна скупштина Републике Србије, на ________ седници ________ редовног заседања у 2010. години, одржаној _________ 2010. године, донела је Д Е К Л А Р А Ц И Ј У Народне скупштине Републике Србије о осуди злочина у Сребреници 1. Народна скупштина Републике Србије најоштрије осуђује злочин извршен над бошњачким становништвом у Сребреници јула 1995. године, на начин утврђен пресудом Међународног суда правде, као и све друштвене и политичке процесе и појаве који су довели до формирања свести да се остварење сопствених националних циљева може постићи употребом оружане силе и физичким насиљем над припадницима других народа и религија, изражавајући при том саучешће и извињење породицама жртава због тога што није учињено све да се спречи ова трагедија. 2. Народна скупштина Републике Србије пружа пуну подршку раду државних органа задужених за процесуирање ратних злочина и за успешно окончање сарадње са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију, у чему нарочиту важност има откривање и хапшење Ратка Младића ради суђења пред Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију. 3. Народна скупштина Републике Србије позива све некадашње сукобљене стране у Босни и Херцеговини, као и другим државама бивше Југославије, да наставе процес помирења и јачања услова за заједнички живот заснован на равноправности нација и пуном поштовању људских и мањинских права и слобода, да учињени злочини више никада не би били поновљени. 4. Народна скупштина Републике Србије изражава очекивање да ће и највиши органи других држава с територије бивше Југославије на овај начин осудити злочине извршене против припадника српског народа, као и да ће упутити извињење и изразити саучешће породицама српских жртава. Ову Декларацију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“. РС бр. __________ У Београду, _______ 2010. године НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ П Р Е Д С Е Д Н И К проф. др Славица Ђукић-Дејановић, с.р. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ Уставни основ за доношење Декларације садржан је у члану 99.став 1. тачка 7. Устава Републике Србије према коме Народна скупштина доноси законе и друге опште акте. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ Устав Репбулике Србије утврђује неприкосновеност људског живота и достојанства; као чланица Уједињених нација и других међународних организација Република Србије је потписница Универзалне декларације Уједињених нација о људским правима, Пакта о грађанским и политичким правима, Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Допунских протокола из Женевске конвенције о заштити жртава међународних и немеђународних оружаних сукоба, Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида и Статута Међународног кривичног суда и тиме прихвата универзалне цивилизацијске вредности пре свега поштовање људског живота. Опредељена за изградњу трајног мира и стабилности на простору Западног Балкана залаже се за унапређење пријатељских односа међу државама бивше Југославије на основу поштовања међународног права. Република Србија је опредељена да чува сећање на жртве сурових оружаних сукоба у бившој Југославији деведесетих година XX века и осуди све злочине и процесуира починиоце. Народна скупштина Републике Србије доносећи Декларацију потврђује поштовање пресуде Међународног суда правде, главног правосудног органа Уједињених нација и на овај начин изражава спремност да предузме делотворне кораке у обезбеђењу пуног поштовања својих међународних обавеза. ОБЈАШЊЕЊЕ САДРЖАЈА ДЕКЛАРАЦИЈЕ Народна скупштина Републике Србије овом Декларацијом осуђује злочин извршен над бошњачким становништвом у Сребреници јула 1995. године. Овом Декларацијом Народна скупштина Републике Србије изражава саучешће породицама жртава и извињење што није учињено све како би се ова трагедија спречила. Народна скупштина овом Декларацијом још једном потврђује спремност Републике Србије да оствари пуну сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију и пружа пуну подршку раду државних органа за процесуирање ратних злочина. Ценећи значај превазилажења траума прошлости и потребу успостављања пуне регионалне сарадње Народна скупштина овом Декларацијом позива све некадашње сукобљене стране у Босни и Херцеговини, као и другим државама бивше Југославије да наставе процес помирења и јачања услова за заједнички живот. Овом Декларацијом Народна скупштина Републике Србије отвара простор и изражава очекивање да ће и највиши органи држава са простора бивше Југославије учинити овакав корак осуђујући злочине почињене српском народу и на тај начин створити неопходан услов за наставак процеса помирења, успостављања пуне сарадње, превазилажење тешких траума прошлости и отварања перспективе боље будућности за све државе и народе у региону.