X

За ваш уређај је
доступна апликација

latinica  ћирилица
Лутер
30/03/2016 |  11:46 ⇒ 11:46 | Извор: РТРС

Симић: Хашка одлука Караџићу биће ревидирана

Адвокат Крстан Симић изјавио је за портал "narodne.net" да ће у жал­бе­ном пос­ту­пку, хашка одлука Радовану Караџићу бити ре­ви­ди­рана по пи­та­њи­ма од­го­вор­ности за ге­но­цид и удружени зло­чи­на­чки по­ду­хват.
 - Фото: СРНА
Фото: СРНА

Симић каже да број жрта­ва не испу­ња­ва стан­дард уни­ште­ња је­дне етни­чке гру­пе, по­го­то­во ако се има у ви­ду да су српске сна­ге отво­ри­ле и ко­ри­дор, ко­јим су вој­не сна­ге тзв. Ар­ми­је БиХ, жене и дје­ца на­пус­ти­ли прос­тор Сре­бре­ни­це.

По­се­бно је важно из­дво­је­но миш­ље­ње у ве­зи са до­га­ђа­ји­ма на Мар­ка­ла­ма, оцијенио је Симић за Народне новине, чије је специјално издање потпуно посвећено хашкој одлуци против Караџића.