latinica  ћирилица
27/06/2019 |  14:12 ⇒ 14:58 | Аутор: СРНА

Укидањем такса до растерећења привреде и становништва

Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о измјени Закона о судским таксама с циљу да укидањем, односно смањивањем непореских давања утиче на унапређивање пословног окружења у Српској, те смањење оптерећења привреде и становништва.
Сједница Владе Републике Српске - Фото: РТРС
Сједница Владе Републике СрпскеФото: РТРС

Влада је дала задатак Министарству правде да покрене поступак измјене Закона о судским таксама ради укидања судске таксе на поднеске за издавање увјерења у циљу укидања непореских давања, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Министарство правде је приступило измјенама Закона о судским таксама с циљем укидања судске таксе од пет КМ за поднесак којим се тражи увјерење и судске таксе од 10 КМ за издато увјерење.

Ово министарство је примило и иницијативу Адвокатске коморе Републике Српске којом се предлаже укидање судске таксе од пет КМ за поднесак, којим се тражи издавање јединственог приступног кода и судске таксе од 10 КМ за издати јединствени приступни код.

Министарство правде је оцијенило да је иницијатива оправдана, с обзиром на то да укидање ових судских такса неће знатно утицати на смањење јавних прихода, а биће избјегнуте гужве на шалтерима, смањен број телефонских позива и повећана ефикасност рада судова и олакшати приступ судовима.

То ће бити омогућено јер ће странке путем јединственог приступног кода, на који се не би морала плаћати судска такса, моћи добити информације о предмету, наведено је у саопштењу.

Влада Српске је прихватила информацију о реализацији пројекта санације приземља објекта Одјељења психијатрије болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору и дала сагласност да пројекат буде финансиран у износу од 228.767 КМ из буџета Министарства здравља и социјалне заштите.

Болница "Др Младен Стојановић" у свом саставу као организациону јединицу има Одјељење психијатрије које је смјештено у посебној згради поред централне болничке зграде.

У пожару 2. марта 2017. године, до којег је дошло у згради психијатрије, наступила су знатна оштећења у унутрашњости објекта и онемогућено је њено функционисање и лијечење лица са менталним болестима и тегобама.

Болница је обезбиједила новац за санацију првог спрата и да би обезбиједила принудни смјештај за лакше пацијенте, док су пацијенти са тежим стањем упућени на Психијатријску клинику Бањалука.

Да би Одјељење психијатрије обезбиједило потребне услуге за грађане Приједора и околних општина потребно је детаљније извршити санацију приземља објекта психијатрије, наведено је у саопштењу Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

РАСТ ОБИМА, ПРИХОДА И ДОБИТИ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ

Влада Републике Српске прихватила је информацију о стању у области прерађивачке индустрије Српске за 2018. годину у којој је наведено да је физички обим укупне индустријске производње у Српској у односу на претходну годину порастао за 3,6 одсто.

Укупан приход у 2018. години износио је 5,66 милијарди КМ и у односу на 2017. годину већи је за 8,2 одсто, док је нето добит прерађивачке индустрије у истом периоду повећана за 11,8 одсто на 344,2 милиона КМ.

Привредна друштва из области прерађивачке индустрије у 2018. години остварила су извоз у вриједности од 3,18 милијарди КМ, што је више за 8,6 одсто него у 2017, док је у исто вријеме увоз прерађивачке индустрије порастао за 8,4 одсто.

Покривеност увоза извозом у области прерађивачке индустрије износила је у 2018. години 75,2 одсто и била је већа за 0,1 проценат у односу на 2017. годину, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Влада је донијела уредбу о условима за давање сагласности "Лутрији Републике Српске" за оснивање привредног друштва за приређивање игара на срећу.

Разлог за доношење ове уредбе је прописивање критеријума и поступка избора понуђача за оснивање привредног друштва које ће са "Лутријом" приређивати лутријске и електронске игре на срећу на територији Српске, као и заштита капитала и положаја овог јавног предузећа, наведено је у саопштењу.

Истакнуто је да избор привредног друштва у овом случају не подлијеже одредбама Закона о јавним набавкама, али је, због високо постављених критеријума и имајући у виду значај ових дјелатности, испоштовано начело транспарентности.

"Лутрија Републике Српске" ће према критеријумима прописаним уредбом расписати јавни позив за достављање понуда привредних друштава с циљем оснивања заједничког привредног друштва у којем ће "Лутрија" имати у власништву најмање 51 одсто капитала и права одлучивања.

Влада Српске се упознала са информацијом о спровођењу мјера и активности из републичких акционих планова за реализацију препорука Европске комисије са трећег циклуса састанака пододбора између ЕУ и БиХ.

Усвојени су републички акциони планови за реализацију препорука Европске комисије са састанака Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију између ЕУ и БиХ, Пододбора за економска и финансијска питања и статистику, Пододбора за трговину, индустрију, царине, опорезивање и сарадњу са другим земљама кандидатима и Пододбора за пољопривреду и рибарство.

Влада је дала задатак републичким органима управе надлежним за реализацију мјера и активности из ових акционих планова да приоритетно приступе реализацији утврђених мјера и активности и о томе редовно извјештавају Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.

БАНКАРСКИ СЕКТОР ОДРЖАО СТАБИЛНОСТ И ЛИКВИДНОСТ

Влада Републике Српске констатовала је данашњој сједници да је банкарски сектор Српске у 2018. години одржао стабилност и ликвидност, те да је седам банака имало позитиван финансијски резултат, док је једна пословала са губитком.

Из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу саопштено је да пословање банкарског сектора карактерише раст билансне активе и повећање депозита, посебно привреде и Владе и њених институција, уз присутан тренд раста штедње грађана као најзначајнијег извора средстава за кредитирање.

У извјештају о стању у банкарском систему Српске и извјештају о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2018. годину, које је разматрала Влада, наведено је да је забиљежен благи раст кредитне активности банака која је значајније усмјерена према грађанима, док су кредити дати приватним предузећима и друштвима на истом нивоу као претходне године.

Учешће неквалитетних кредита у укупним кредитима и даље има тренд смањења, уз побољшање њихове покривености резервама, док је дошло и до благог смањења активних и пасивних каматних стопа, што је утицало на минимално смањење каматне марже банака.

У саопштењу Бироа Владе Српске за односе са јавношћу је наведено да је задовољавајућа капитализованост банака, које карактерише повећање стопа адекватности капитала, које су код свих банака изнад прописаног минимума.

И микрокредитни сектор је у 2018. години забиљежи позитивне показатеље пословања који се огледају у расту билансне активе и броја запослених, повећању капитала, порасту кредита, те оствареном позитивном финансијском резултату који је значајно побољшан у односу на претходну годину.

Истакнуто је да је присутан пораст доспјелих потраживања, али да је њихово учешће у укупним кредитима и даље на ниском нивоу.

Влада је констатовала да је Агенција за банкарство Српске у 2018. години спровела значајне активности с циљем унапређивања регулативе и супервизорске праксе, те да очекује да настави јачање супервизорских капацитета с циљем примјене новог регулаторног оквира, те да врши стални надзор, посебно банака од системског значаја, у којима је концентрисан значајан дио штедње и других депозита.

Влада Српске се упознала и са извјештајима Агенције за осигурање Републике Српске о стању у сектору осигурања, те раду и финансијском пословању Агенције у 2018. години.

Констатовано је да је сектор осигурања остварио позитиван финансијски резултат, чиме је потврђена његова стабилност и ликвидност, те да је у поређењу са претходном пословном годином остварен раст обрачунате премије за шест одсто, билансне активе за 9,2 одсто, нето добити за 0,3 одсто и обрачунатих техничких резерви неживотних осигурања за 9,3 одсто и животних осигурања за 13 одсто.

Вриједност ванбилансне активе је смањена за 14,6 одсто, а број одштетних захтјева код Заштитног фонда Републике Српске за седам процената, при чему је евидентирана стоодстотна стопа ефикасности исплате позитивно ријешених одштетних захтјева.

Влада је констатовала да је остварен раст нето вриједности имовине Европског добровољног пензијског фонда, јединог те врсте у Српској и да је проширен обухват чланова у складу са очекивањима за прву годину пословања.

Влада Српске је размотрила и извјештаје Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности, те о раду и финансијском пословању Комисије у 2018. години.