latinica  ћирилица
17/07/2019 |  13:12 | Аутор: СРНА

Неуставне измјене Статута Дома здравља Источно Сарајево

Уставни суд Републике Српске утврдио је данас да Одлука о измјенама и допунама Статута Јавне здравствене установе Дом здравља Источно Сарајево није у сагласности са Уставом Српске.
Уставни суд Републике Српске - Фото: РТРС
Уставни суд Републике СрпскеФото: РТРС

Из Уставног суда је образложено да је ова установа била обавезна да прије доношења оспорене одлуке за тај акт прибави мишљење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и сагласност начелника општина Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево, као суоснивача.

Уставни суд је утврдио да оспорена одлука није у сагласности са Законом о здравственој заштити, Законом о систему јавних служби и Законом о локалној самоуправи, саопштено је из Уставног суда Српске.

- Будући да у поступку доношења те одлуке није прибављено мишљење надлежног министарства, као и да је сагласност на Одлуку потписало неовлашћено лице општине Источна Илиџа, Уставни суд је оцијенио да је усљед тога дошло до повреде уставног начела законитости - наводи се у саопштењу.

Уставни суд Републике Српске утврдио је данас да са Уставом Републике Српске и Законом о стварним правима није у сагласности одредба члана 12 став 3 Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе, којег је донио директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИП/.

- Оспораваном одредбом прописано је да се продаја, односно оптерећење правом грађења може извршити непосредном погодбом, с тим што цијена непокретности која се продаје, односно која се оптерећује правом грађења, не може бити нижа од тржишне цијене те непокретности - наводи се у саопштењу.

Уставни суд је оцијенио да је оваквим прописивањем доносилац акта изашао из оквира својих законом утврђених овлашћења јер је непосредно уредио садржину законског института, с обзиром на то да је релевантним одредбама Закона о стварним правима одређено да се оваквим непокретностима може располагати само на основу јавног конкурса, а изузетно и непосредном погодбом у таксативно наведеним случајевима.

Сходно таквом нормирању, Уставни суд је закључио да је дошло до повреде уставног начела законитости.

Уставни суд је на сједници утврдио да Одлука о утврђивању плате функционера општине Шамац није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи и Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе јер тај подзаконски општи акт Скупштина општине Шамац, као надлежни орган, није усагласила у одређеним роковима са релевантим накнадно донесеним законским одредбама.

Уставни суд је донио и одлуке којима је одбацио или одбио приједлоге, односно није прихватио иницијативе за оцјену уставности поједних одредаба Закона о социјалној заштити, Закона о средњем образовању и васпитању, Закона о основном васпитању и образовању, као и оцјену појединих подзаконских аката.