X

За ваш уређај је
доступна апликација

latinica  ћирилица
Здравосфера
03/10/2019 |  14:35 ⇒ 20:00 | Извор: РТРС

Приједлогом ребаланса буџет Српске већи за 60 милиона КМ

Влада Републике Српске утврдила је данас на 40. сједници, у Бањалуци, Приједлог ребаланса буџета Републике Српске за 2019. годину, у укупном износу три милијарде и 316,6 милиона КМ и већи је за 60,6 милиона КМ или 1,9 одсто од усвојеног буџета за 2019. годину.
Влада Републике Српске - Фото: РТРС
Влада Републике СрпскеФото: РТРС

Циљ доношења ребаланса је да се из вишка остварених прихода омогући реализација капиталних инвестиција, као и измирење обавеза у складу са важећим законским прописима и динамиком њиховог доспијећа. 

Укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину планирани Приједлогом Ребаланса за 2019. годину износе 2.848,1 милион КМ, што представља увећање од 52,4 милиона КМ, односно 1,9 одсто у односу на планирани буџет за 2019. годину.

Најзначајнија повећања, у односу на план Буџета, на приходовној страни односе се на:

- приходе од доприноса за Пензијско инвалидско осигурање за 19 милиона КМ,

- приходе од накнаде за приређивање игара на срећу за 10,4 милиона КМ,

- приходе од пореза на добит за 9,8 милиона КМ и 

- приходе од пореза на доходак за 7,2 милиона КМ.

Осим тога, дошло је до повећања примитака од наплате датих зајмова у износу 8,2 милиона КМ.

На расходовној страни ребаланса буџета дошло је до повећања на позицијама личних примања која су увећана за 7,3 милиона КМ у односу на планирани буџет, првенствено због повећања накнада и плата појединим категоријама запослених у полицији и правосуђу.

Такође, ребалансом су увећане и дознаке по основу пензијског осигурања за 12 милиона КМ у односу на планирани буџет за 2019. годину, због ванредног усклађивања и раста пензија од два одсто у току године, а чија примјена је почела од 2. јула.

Издаци за нефинансијску имовину су увећани за 16,7 милиона КМ у односу на планирани буџет. Узимајући у обзир и уштеде на појединим позицијама у оквиру ове групе расхода, обезбјеђена су средства за значајне капиталне инвестиције.
Приједлогом ребаланса за 2019. годину планиран је и буџетски суфицит у износу 67,6 милиона КМ.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2019. годину.

Будући да је Приједлогом ребаланса буџета Републике Српске за 2019. годину буџетски оквир увећан у односу на усвојени буџет Републике Српске за 2019. годину, потребно је прилагодити члан 2. важећег Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2019. годину тако да се средства распоређују буџетским корисницима према Одлуци о усвајању ребаланса буџета Републике Српске за 2019. годину. 

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о заштити менталног здравља. Овим законом уређује се промоција менталног здравља, превенција и рано откривање сметњи у менталном здрављу, права и обавезе у заштити менталног здравља медицинска мјера код лица са сметњама менталног здравља, повјерљивост података из медицинске документације и евиденције лица са сметњама менталног здравља, социјална инклузија и живот у заједници, забране у заштити менталног здравља, надзор, као и друга питања од значаја за заштиту менталног здравља.

Рјешењима у Закону желе се унаприједити постојећи и развити нови начини заштите менталног здравља не само појединаца, већ и друштва у цјелини, смањити појава менталних проблема и поремећаја, повећати доступност квалитетног и правовременог пружања здравствених услуга, рехабилитација и социјална инклузија лица са сметњама менталног здравља, јачајући при томе њихову улогу у одлучивању у наведеним процесима, а с циљем повећања личног задовољства, као и здравља грађана, смањења трошкова пружања услуга у менталном здрављу, те подстицања економског и друштвеног развоја. Општи циљ Закона је квалитетнија заштита менталног здравља свих грађана у Републици Српској.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019 - 2023. године).

Основни разлог за доношење нове Стратегије је тај што је период реализације Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2014–2018. године) завршен крајем 2018. године. Циљ Стратегије је да се пружи подршка одрживости, унапређењу и развоју волонтирања на републичком нивоу кроз унапређење правног оквира, волонтерске инфраструктуре, развој волонтирања у формалном и неформалном образовању, волонтирање у заједници и промоцију волонтирања.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог уредбе о поступку додјеле подстицаја за директна улагања.
Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања прецизније и детаљније се регулишу поједини елементи поступка додјеле подстицаја.

Циљ додјеле подстицајних средстава је давање подршке реализацији инвестиционих пројеката привредних субјеката у сврху ширења пословања, подстицања иновативности и примјене нове технологије, подстицање равномјерног регионалног развоја, подршке запошљавању  и јачању конкурентности.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању критеријума, услова и начина расподјеле шумских дрвних сортимената.

Овом одлуком утврђују се критеријуми, услови и начин према којима ће Јавно предузеће шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац вршити расподјелу шумских дрвних сортимената дрвопрерађивачима у Републици Српској.
Примјена ове одлуке од 2017. године значајно је уредила тржиште шумских дрвних сортимената и омогућила правичну расподјелу сировине према објективним параметрима, што је подржано од стране пословне заједнице и јавности уопште, а што је у коначници довело до повећања укупне вриједности производње и извоза у области дрвне индустрије.
Током примјене одлуке о начину расподјеле, указала се потреба за одређеним корекцијама, прије свега услова и начина расподјеле у односу на бонитет предузећа и приоритетно утврђивање количине сировине за стратешка предузећа, због чега се предлаже доношење нове одлуке која прецизира критеријуме услове и начин расподјеле шумских дрвних сортимената.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите на План утрошка средстава, за период 01.07 - 30.09.2019. године, у износу од 525.250,00 КМ.
Средства из Одлуке распоређују се на сљедећи начин: Црвени крст Републике Српске (150.000,00 КМ), "Искра" сигурна кућа (35.000,00 КМ), Удружење дијализираних, трансплатираних и хроничних бубрежних болесника Републике Српске (340.250,00 КМ).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите на План утрошка средстава, за период 01.07 - 30.09.2019. године, у износу од 72.875,00 КМ.

Средства из Одлуке распоређују се на сљедећи начин: Савез дистрофичара Републике Српске, Бањалука (4.500 КМ), Савез глувих и наглувих Републике Српске, Бањалука (7.500 КМ), Савез слијепих Републике Српске, Бањалука (8.125 КМ), Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске (8.125 КМ), Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Бањалука (8.125 КМ), Савез друштава добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње (6.500 КМ), Савез за ријетке болести Бањалука (7.500 КМ), Удружење за помоћ лицима са аутизмом "Дјеца свјетлост" Бањалука (7.500 КМ), Организација ампутираца УДАС Републике Српске (15.000 КМ).