latinica  ћирилица
06/04/2021 |  17:30 ⇒ 18:02 | Аутор: РТРС

Републички штаб: Хитно обезбиједити чишћење јавних површина у Бањалуци

Републички штаб за ванредне ситуације донио је данас Наредбу којом наређује Штабу за ванредне ситуације Града Бањалука да, у складу са чланом 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама у цијелости поступи у складу са одредбама Закона о комуналним дјелатностима, како би се омогућило редовно чишћење града и одвоз отпада.
Републички штаб за ванредне ситуације (фото:Влада Републике Српске) -
Републички штаб за ванредне ситуације (фото:Влада Републике Српске)

Из Републичког штаба је саопштено да, имајући у виду погоршану епидемиолошку и хигијенску ситуацију у Граду Бањалука, Градски штаб треба предузме све неопходне мјере и радње, с циљем отклањања узрока поремећаја, с циљем спречавања угрожавања животне средине и нарушавања здравља становништва.

Министарство за просторно уређење и грађевинарство напомиње да је чишћење јавних површина у насељеним мјестима комунална услуга од посебног јавног интереса, а за организовање њиховог обављања, у складу са Законом о комуналним дјелатностима Републике Српске, искључиво су надлежне јединице локалне самоуправе. Контролу над спровођењем овог закона и обављањем комуналних дјелатности врши комунална полиција јединице локалне самоуправе, а по указаној потреби, надзор може вршити и друга инспекција.

- Чишћење јавних површина у насељеним мјестима, одржавање јавних зелених површина, јавна расвјета у насељеним мјестима само су неке од дјелатности заједничке комуналне потрошње, чије обављање се финансира из комуналне накнаде коју плаћају власници стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка и правна лица, као корисници заједничке комуналне потрошње. Ове накнаде се уплаћују у буџете јединица локалне самоуправе, и из њих се даваоцима комуналних услуга врши плаћање извршених услуга - истакли су у минстарству за просторно уређење и грађевинарство.

Према одредбама наведеног закона, комунално предузеће као давалац неке комуналне услуге дужно је обезбиједити трајно и несметано пружање комуналних услуга, уз квалитет који нарочито подразумијева здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, заштиту околине и тачност у погледу рокова. Давалац комуналне услуге одговоран је за штету коју проузрокује корисницима, ако не обезбиједи да се комунална услуга врши под наведеним условима.

- Истичемо да се комунална услуга не може ускратити кориснику, осим у изузетним случајевима, таксативно наведеним у Закону. Комунално предузеће може престати са давањем комуналне услуге тек ако корисник услуге не плаћа услугу више од два мјесеца узастопно, и то под условом да се на тај начин не угрожавају други корисници - саопштено је из ресорног министарства.