latinica  ћирилица
06/04/2021 |  18:01 ⇒ 19:59 | Аутор: РТРС

Хитно обезбиједити чишћење јавних површина у Бањалуци (ВИДЕО)

Чишћење јавних површина у насељеним мјестима је комунална услуга од посебног јавног интереса, а за организовање њиховог обављања, у складу са Законом о комуналним дјелатностима Републике Српске, искључиво су надлежне јединице локалне самоуправе. Контролу над спровођењем овог закона и обављањем комуналних дјелатности врши комунална полиција јединице локалне самоуправе, а по указаној потреби, надзор може вршити и друга инспекција, истакли су у министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (фото: илустрација) - Фото: РТРС
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (фото: илустрација)Фото: РТРС

- Чишћење јавних површина у насељеним мјестима, одржавање јавних зелених површина, јавна расвјета у насељеним мјестима само су неке од дјелатности заједничке комуналне потрошње, чије обављање се финансира из комуналне накнаде коју плаћају власници стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка и правна лица, као корисници заједничке комуналне потрошње. Ове накнаде се уплаћују у буџете јединица локалне самоуправе, и из њих се даваоцима комуналних услуга врши плаћање извршених услуга - наводе у ресорном министартву.

Према одредбама наведеног закона, комунално предузеће као давалац неке комуналне услуге дужно је обезбиједити трајно и несметано пружање комуналних услуга, уз квалитет који нарочито подразумијева здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, заштиту околине и тачност у погледу рокова. Давалац комуналне услуге одговоран је за штету коју проузрокује корисницима, ако не обезбиједи да се комунална услуга врши под наведеним условима.

- Истичемо да се комунална услуга не може ускратити кориснику, осим у изузетним случајевима, таксативно наведеним у Закону. Комунално предузеће може престати са давањем комуналне услуге тек ако корисник услуге не плаћа услугу више од два мјесеца узастопно, и то под условом да се на тај начин не угрожавају други корисници.

 Такође, истичемо да је према наведеном закону, у случајевима кад дође до поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга усљед више силе или других разлога, комунално предузеће, дужно да одмах предузме мјере да би се обезбиједио континуитет у пружању комуналне услуге.

 Комунална полиција Града Бањалука је, сходно одредбама Закона о комуналним дјелатностима, била дужна да контролише да се комуналне услуге врше у складу са прописаним условима, те да нареди "Чистоћи" а.д., са којом Град има важећи уговор, да одмах исправи уочене неправилности, те да изда прекршајни налог за утврђени прекршај. С обзиром да Комунална полиција Града Бања Лука није предузела мјере да се комунални отпад са јавних површина Града Бањалука одмах уклони, чиме су у условима пандемије додатно угрожени хигијенски и здравствени услови грађана Бањалуке, стиче се утисак да се ради о координисаној активности између "Чистоће" а.д. и комуналне полиције.

Логично питање је и да ли ће грађанима и другим лицима бити умањени износи комуналне накнаде за дане у којима им је ова услуга била ускраћена, те да ли ће "Чистоћи" бити плаћени рачуни у пуном мјесечном износу, или ће бити умањени за вријеме необављања ове услуге.

 Такође, намеће се питање како је само "Чистоћа", потпуно незаконито, престала да испуњава своју уговорну обавезу због изјаве градоначелника Бања Луке да због неусвајања буџета неће бити плаћане комуналне услуге и друге обавезе које се финансирају из буџета, а то није учинило, на примјер, правно лице које пружа услугу јавне расвјете на подручју Града.

Одбијање пружање услуга чишћења јавних површина од стране комуналног предузећа "Чистоћа" а.д. потпуно је неосновано, с обзиром да се ради о услугама које је требало тек да изврши и чије плаћање се врши по испостављеним фактурама на крају мјесеца.

Дакле, стиче се утисак да се ради о наивним манипулацијама које трпе сви грађани, а којима се жели извршити додатни притисак ради доношења буџета Града по искључивој жељи градоначелника Бања Луке.

С обзиром да Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију врши управни надзор над Законом о комуналним дјелатностима и одлукама јединица локалне самоуправе, позивамо Управну инспекцију Републике Српске да изврши инспекцијски надзор над радом Комуналне полиције Града Бања Лука која је, очигледно, нијеми посматрач незаконитог поступања "Чистоће" а.д. као даваоца комуналне услуге, и да предузме мјере у складу са својим надлежностима, уз покретање прекршајног поступка против свих одговорних лица - наводи се у саопштењу министарства за  просторно уређење, грађевинарство и екологију.