latinica  ћирилица
08/04/2021 |  12:02 | Аутор: СРНА

Омогућен приступ подацима о непокретностима

Републичка управа за инспекцијске послове и Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове потписали су Протокол о начину приступа подацима из евиденције о катастру непокретности, којим се инспекцијским органима за службене потребе омогућава приступ подацима о непокретностима и правима на непокретности.
Инспекторат Републике Српске - Фото: илустрација
Инспекторат Републике СрпскеФото: илустрација

Из Инспектората је саопштено да приликом инспекцијског надзора инспектори различитих сектора имају потребу за приступом подацима о непокретностима, њиховом кориснику или власнику, те намјени.

- Догађа се да приликом надзора инспектори на лицу мјеста нису у могућности технички да утврде ко је титулар одређених права на земљишту на којем се врши инспекцијски преглед или другој непокретности која је предмет надзора, те ко је субјекат надзора и одговорно лице за поједине радње које се врше на одређеном простору - наведено је у саопштењу.

У саопштењу се додаје да се са наведеним потешкоћама суочава техничка инспекција код надзора у области рударства у предметима нелегалне експлоатације минералних сировина, водна инспекција у случајевима нелегалне експлоатације шљунка из водног земљишта, као и шумарска инспекција у контролама бесправне сјече шумских дрвних соритимената.

Са овим потешкоћама суочава се и саобраћајна инспекција код извођења бесправних радова на путевима или у заштитном појасу пута, те пољопривредна инспекција у предметима који се односе на незакониту промјену намјене пољопривредног земљишта, одржавање пољопривредног земљишта и контролу подстицаја.

Имајући у виду дјелокруг рада Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове, који се односи на катастар непокретности, геодетске подлоге, а посебно вођење јавних евиденција о непокретностима и правима на непокретности, указала се потреба за формализовањем сарадње и размјене података између ових институција.

Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове носилац је послова на успостављању инфраструктуре геопросторних података Републике Српске и имплементације електронских сервиса који омогућавају доступност података за институције Српске, као и све екстерне кориснике који имају потребу за приступ подацима.

С циљем омогућавања лаке и брзе идентификације непокретности у поступку инспекцијског надзора, Геодетска управа омогућила је инспекцијским органима приступ подацима о непокретностима из јавних евиденција, који се односе на тип евиденције, катастарску општину, број и подброј парцеле, начин кориштења, те податке о објектима или зградама и носиоцима права.

За успјешно и квалитетно спровођење поступка инспекцијског надзора и правовремено поступање у току припреме за контролу или на мјесту прегледа, уз употребу џи-пи-ес уређаја, на овај начин ће инспекторима бити омогућена лака и брза идентификација непокретности, односно приступ свим подацима потребним за несметан инспекцијски надзор.