latinica  ћирилица
29/06/2022 |  13:38 ⇒ 13:51 | Аутор: СРНА

Уставни суд Српске: Неуставан правилник о тестирању запослених у Градској управи Бањалука

Уставни суд Републике Српске утврдио је на данашњој сједници у Бањалуци да Правилник о тестирању запослених у Градској управи Бањалука није у сагласности са Уставом и Законом о локалној самоуправи.
Градска управа Бањалука - Фото: РТРС
Градска управа БањалукаФото: РТРС

Неуставност овог акта огледа се у томе што је градоначелник Бањалуке његовим доношењем изашао из оквира својих законских овлашћења, чиме је повриједио релевантну одредбу Закона о локалној самоуправи и уставно начело законитости аката, што овај нормативни акт у цјелини чини неуставним са формално правног аспекта, саопштено је из Уставног суда Српске.

Уставни суд је донио и одлуку којом је утврђено да Одлука о кредитном задужењу општине Гацко није у сагласности са Уставом Српске и Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Српске.

- Оспореном одлуком, наиме, није прописана врста кредитног задужења, камата и други елементи одлуке који су прописани Законом, а не постоје ни докази о сагласности Министарства финансија за кредитно задужење, те испуњеност појединих процедуралних услова за њено доношење. Уставни суд је стога оцијенио да оспорена одлука није сагласна са законом и да, посљедично томе, није у сагласности ни са уставним начелом законитости аката - наводе из Уставног суда.

Ова судска инстанца је донијела и одлуку којом је утврђено да један од чланова Одлуке о комуналним таксама града Бањалука није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним таксама.

Оспореним нормама касираног члана прописана су правила ослобађања од плаћања комуналних такси, а према оцјени Уставног суда, неуставност и незаконитост укинутих одредаба произилази из тога што је релевантним законом одређена обавеза јединица локалне самоуправе да у року од 90 дана од дана ступања на снагу истог закона ускладе своје одлуке о комуналним таксама са законском одредбом.

- А што Скупштина града Бањалука није учинила и тако усагласила оспорене одредбе са наведеном одредбом закона. Тиме је, уједно, доносилац предметног нормативног акта повриједио и уставно начело законитости - саопштено је из Уставног суда.

Овај суд је донио и одлуку којом је утврђено да дио једног од чланова Колективног уговора за запослене у Градској управи Града Бијељина није у сагласности са Уставом и Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Неуставност и незаконитост укинутог дијела ове одредбе огледа се у томе што поменутим законом радно мјесто "интерни ревизор" у јединици локалне самоуправе улази у групу извршилачких радних мјеста, док је оспореним прописивањем исто радно мјесто сврстано у седму платну групу - послови на руководећим радним мјестима.

- Сходно томе, Уставни суд је и у овом случају констатовао да је, због утврђене несагласности подзаконског акта са одредбом закона, дошло до повреде уставног начела законитости - наводе из Уставног суда.

Уставни суд је донио одлуке којима су одбачени приједлози, односно нису прихваћене иницијативе за оцјењивање уставности појединих одредаба Закона о високом образовању, Закона о играма на срећу и Закона о заштити становништва од заразних болести, те уставности и законитости појединих подзаконских општенормативних аката.

- Уставни суд је донио рјешење којим је обуставио поступак оцјене уставности и законитости оспорене одредбе подзаконског акта, јер су престали постојати процесни разлози за његово даље вођење - напоменули су из овог суда.

Уставни суд у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима одлучује о уставносудским предметима који се тичу сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске, као и о другим стварима из области пословања тог суда.