latinica  ћирилица
29/06/2022 |  15:12 ⇒ 16:35 | Аутор: РТРС

Савјет министара усвојио Извјештај о извршењу буџета

Савјет министара, на приједлог Министарства финансија и трезора, усвојио је Извјештај о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за прво полугодиште 2021. године, који ће Министарство финансија и трезора доставити Предсједништву и Парламентарној скупштини.
Савјет министара (Фото: Савјет министара) -
Савјет министара (Фото: Савјет министара)

- Укупно остварени приходи, примици и финансирање на располагању институцијама БиХ у периоду јануар – јуни 2021. године износили су 507.436.638 КМ, док су укупно остварени расходи и издаци износили 454.278.474 КМ - саопштено је из Савјета министара.

Финансирање институција у првом полугодишту вршено је на основу одлука Савјета министара о привременом финансирању, с обзиром на то да није усвојен буџет за 2021. годину, те је за плански ниво прихода узета половина прихода из Буџета 2020. године.

- Институције БиХ су наставиле с уштедама на примањима и материјалним трошковима и у 2021. години, па су бруто плате и накнаде трошкова запослених остале на истом нивоу, као у 2012. години, односно настављена је примјена одлука Савјета министара БиХ о њиховом смањивању. У периоду 1. 1. - 30. 6. 2021. године све доспјеле обавезе ро основу спољног државног дуга су измирене благовремено у укупном износу 382.552.602,89 КМ - истиче у саопштењу.

На сједници је усвојен и Извјештај о извршењу Буџета институција БуХ и међународних обавеза БиХ  за период I - IX 2021. године, који ће Министарство финансија и трезора објавити на службеној веб-страници.

Према Извјештају, укупно остварени приходи, примици и финансирање на располагању институцијама БиХ за девет мјесеци 2022. године износили су 743.820.537 КМ, а укупни расходи и издаци износили су 693.870.383 КМ.

Све доспјеле обвезе ро основу спољног државног дуга су измирене благовремено у укупном износу од 570.356.362 КМ.

УТВРЂЕН ПРИЈЕДЛОГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ФИНАНСИЈСКОМ ПАРТНЕРСТВУЕК И БиХ

Савјет министара утврдио је Приједлог оквирног споразума о финансијском партнерству између Европске комисије и БиХ о посебним аранжманима за провођење финансијске помоћи Уније БиХ у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА III).

Оквирни споразум ИПА III омогућује БиХ добијање финансијске подршке путем Инструмента приступне помоћи за усвајање и провођење политичких, институционалних, правних, административних, друштвених и привредних реформи неопходних у процесу усклађивања с вриједностима Уније и постепеног усаглашавања с њеним правилима, стандардима, политиком и праксом у процесу приступања ЕУ.

Ради се о типизираном споразуму за све земље кандидате и потенцијалне кандидате.

Министарство финансија и трезора ће доставити Приједлог споразума с Основама за његово закључивање Предсједништву БиХ у даљњу процедуру, а за потписника је предложен предсједавајући Савјета министара Зоран Тегелтија.

-  Да би овај споразум ступио на снагу, потребно је да прође поступак ратификације - истиче се у саопштењу.

УСВОЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЈАВНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ БиХ НА ДАН 31.12.2021.

Савјет министара усвојио је и упутиће Парламентарној скупштини БиХ Информацију Министарства финансија и трезора БиХ о стању јавне задужености на дан 31. децембар 2021. године.

Према информацији, јавни дуг БиХ на дан 31. децембар 2021. године износио је 12 милијарди и 816,03 милиона КМ, од чега се на спољни дуг односило 9 милијарди и 697,79 милиона КМ или 75,67 одсто, а на унутрашњи дуг 3 милијарде и 118,24 милиона КМ или 24,33 одсто јавне задужености.

У односу на 31. децембар 2020. године, јавни дуг се повећао за 623,05 милиона КМ, од чега се спољни дуг повећао за 999,53 милиона КМ, док се унутрашњи дуг смањио за 376,48 милиона КМ.

У укупном стању јавне задужености Федерација БиХ учествује са 51,08 одсто, Република Српска са 48,04 одсто, институције БиХ са 0,49 одсто, а Дистрикт Брчко са 0,39 одст.

Учешће јавног дуга БиХ у бруто друштвеном производу  у 2021. години износило је 34,82%.

Сервис спољног дуга БиХ у 2021. години износио је 805,31 милиона КМ, од чега се на главницу односило 680,37 милиона КМ, а на камату 124,94 милиона КМ. У укупном износу сервиса спољног дуга БиХ Федерација БиХ учествује са 65,29%, Република Српска са 32,90 одсто, институције БиХ са 0,93 одсто, а Дистрикт Брчко са 0,88 одсто.

РЕАЛИЗОВАНО 550 ЗАКЉУЧАКА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ

На приједлог Генералног секретаријата размотрен је Преглед реализације закључака Савјета министара БиХ за 2021. годину са43 одржане сједнице, и то 22 редовне и 21 ванредне.

Прегледом је обухваћено 36 институција Савјета министара БиХ које су реализовале 550 закључака од укупно донесених 605 или 91,7 одсто, а 55 закључака није реализовано.

Министарства и друге институције које нису реализовале закључке Савјета министара БиХ задужене су да их без даљњег одгађања у цијелости проведу, о чему ће у најкраћем року обавијестити Генерални секретаријат Савјет министара.

Истовремено је закључено да је потребно убрзати активности на реализацији закључака који се проводе у дужем временском периоду или захтијевају сарадњу с другим институцијама.

За закључке који су у фази реализације потребно је да министарства и надлежне институције у образложењима наведу у којој су фази реализације.

УБРЗАТИ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ОБЈАВУ ФИНАНСИЈСКИХ УГОВОРА

Савјет министара усвојио је Информацију Министарства финансија и трезора о актуелним проблемима стицања ефективности и могућностима њиховог рјешавања у поступку закључивања међународних финансијских уговора. Циљ је убрзати процедуре за закључивање уговора и унаприједити крајње ефекте одобрених пројеката.

Министарство финансија и трезора ће перманентно пратити поступак закључивања међународних финансијских уговора и редовно извјештавати Савјет министара.

Министарство спољних послова ће анализирати могућност побољшања законског рјешења у дијелу хитног поступка ратификације међународних финансијских споразума којима се додјељују неповратна грант финансијска средства БиХ, те ће предложити могуће прилагођавање рокова објаве међународних финансијских уговора у „Службеном гласнику БиХ“.

На службеној интернет страници Министарства финансија и трезора биће објављен технички прилагођен садржај из ове информације.

Информација, између осталог, указује на потребу скраћивања времена припреме, одобрења и ратификације међународних финансијских уговора у БиХ, укључујући и вријеме објаве на законом прописан период који не би требало да буде дужи од 90 дана од потписивања уговора, те даљњег развијања процедура и унапређење транспарентности за закључивање међународних финансијских уговора.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Савјет министара усвојио је Информацију о расподјели и коришћењу средстава текуће резерве за период I - IX 2021. године, коју ће Министарство финансија и трезора доставити Паралментрној скупштини БиХ.

Према Информацији, од планираних 1.837.500 КМ из текуће резерве у девет мјесеци прошле године одобрено је укупно 763.735 КМ, од чега је у овом периоду извршено 733.534 КМ.

Највише средстава додијељено је за пружање помоћи Републици Хрватској (500 хиљада КМ) и Општини Костајница у БиХ (100 хиљада КМ) за санирање посљедица земљотреса који се догодио у децембру 2020. године на подручју Сисачко-мославачке жупаније.

НАСТАВЉА СЕ ДИЈАЛОГ СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ

Савјет министара усвојио је Информацију Дирекције за европске интеграције о одржавању шестог састанка Одбора за стабилизацију и придруживање између Европске уније (ЕУ) и БиХ од 23. јуна 2022. године.

Усвојен је Документ за дискусију за овај састанак, те је дата сагласност на приједлог састава делегације БиХ, након што је примљен к знању усаглашени дневни ред овог састанка.

Дирекција за европске интеграције ће у сарадњи с надлежним институцијама провести све припремне радње за одржавање овог састанка у новом термину, који ће бити договорен с представницима Европске комисије.

На овом састанку, који је одгођен прошле године, делегације БиХ и ЕУ разговараће о бројним питањима у оквиру политичких и економских критеријума, провођења Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) и финансијске помоћи ЕУ.

Директор Дирекције за европске интеграције Един Дилберовић биће на располагању медијима у вези са састанком Одбора за стабилизацију и придруживање.

На сједници је усвојена и Информација о одржавању шестог састанка Пододбора за економска и финансијска питања и статистику између Европске уније и Босне и БиХ, од 23. јуна 2022. године.

Информацију прати више закључака који су усвојени с циљем припреме овог састанка који ће бити одржан у новом термину током августа или септембра.

УСВОЈЕНА ДОПУНА ПРИЛОГА ИНСТИТУЦИЈА

Савјет министара усвојио је Допуну прилога институција у Босни и Херцеговини за редовни годишњи извјештај о Босни и Херцеговини за период од 17. 3. до 13. 5. 2022. године, који ће Дирекција за европске интеграције доставити Европској комисији.

Документ садржи преглед проведених активности на свим нивоима власти у овом периоду важних за процес приступања БиХ Европској унији, а укључује, између осталог, бројне теме у вези с унутрашњим тржиштем, конкурентности, инклузивним растом, развојем пољопривреде, провођењем зелене агенде, као и спољним односима.

СМБиХ ЗА ДРУГЕ НИВОЕ ВЛАСТИ У БиХ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОВИД-а ОБЕЗБИЈЕДИО ВИШЕ ОД 37,7 МИЛИОНА КМ

Савјет министара усвојио је Извјештај Министарства финансија и трезора о реализацији средстава за санирање економских штета узрокованих епидемијом Ковида-19 додијељених из буџета 2020. године, сачињен на основу извјештаја других нивоа власти о њиховој реализацији.

Корисници средстава других нивоа власти, којима су намјенска средства додијељена, задужени су да наставе с реализацијом започетих активности на санацији економских штета узрокованих епидемијом Ковида-19 додијељених из буџета за 2020. годину, на основу одлука Савјета министара о расподјели средстава из буџета институција БиХ намијењених за санирање економских штета узрокованих епидемијом Ковид-19.

Подсјећамо да је Савјет министара БиХ у 2020. години за санирање економских штета узрокованих епидемијом Ковида у БиХ издвојио укупно 39,747.000 КМ, од чега је више од 37,7 милиона КМ издвојено надлежним институцијама у ентитетима, кантонима и Брчко дистрикту БиХ.

Својим одлукама у 2020. години Савјет министара БиХ из Буџета институција БиХ одобрио је 14.474.000 КМ, 273.000 КМ, и 10.000.000,00 КМ. Средства су према утврђеним процентима дозначена Републици Српској (37 одсто), Федерацији БиХ (61 одсто), с тим да су средства у једнаком омјеру по 50% распоређена Федерацији БиХ и кантонима, те Брчко дистрикту БиХ (2 одсто).

Саставни дио је и извјештај о утрошку средстава на основу Одлуке Савјета министара БиХ о расподјели средстава из буџета институција БиХ намијењених за санирање економских штета узрокованих епидемијом Ковид-19 у укупном износу 13.000.000 КМ. Одлука се односи на додјелу средстава Клиничком центру Универзитета у Сарајеву 3.500.000 КМ, Свеучилишној клиничкој болници Мостар 3.500.000 КМ, Универзитетско-клиничком центру Бањалука 4.000.000 КМ, ЈЗУ "Здравствени центар Брчко дистрикта БиХ" 500.000 КМ и Универзитетско-клиничком центру Тузла 1.500.000 КМ.

Још 2.000.000 КМ Савјет министара обезбиједио је Одлуком о одобравању вишегодишњег пројекта "Финансирање трошкова из уговорних аранжмана за набавку здравствених мјера против Ковид-19" за период 2020 – 2022. као програм посебне намјене Министарства цивилних послова БиХ. Намјенска неутрошена средства у укупном износу на захтјев корисника пренесена су у 2021. годину за исту намјену.

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА Е-ВЛАДЕ

На сједници је усвојен Извештај Генералног секретаријата Савјета министара БиХ о стању система е-владе, који користи 58 институција БиХ, ослањајући се потпуно или дјеломично на сервисе и систем е-владе.

Извјештај садржи препоруке и закључке за унапређење система е-владе и наглашава потребу капиталних улагања у ИТ инфраструктуру, како из буџета институција БиХ, тако и међународне помоћи, да би се унаприједио процес дигитализације, односно е-управе у институцијама Савјета министара БиХ.

Генерални секретаријат Савјета министара БиХ интензивирао је комуникацију са страним донаторима, међу којима су Европска комисија, УНДП-а, Амбасада УК у БиХ, УСАИД и ГИЗ, а који би финансијски подржали пројекте даљње изградње ИТ инфраструктуре и е-управе у институцијама Савјета министара.

У том правцу Савјет министара дао је пуну подршку Генералном секретаријату за реализацију пројекта с УСАИД-ом за надоградњу постојеће ГСБ платформе.

САГЛАСНОСТ ЗА ГЛАСАЊЕ ДРЖАВЉАНА ЈАПАНА У БиХ

На приједлог Министарства спољних послова дата је сагласност за организовање гласања држављана Јапана који бораве на територији БиХ поводом одржавања избора за Дом одборника Јапана.

Гласање ће бити организовано у периоду од 23. јуна 2022. године до 2. јула 2022. године у просторијама Амбасаде Јапана у Сарајеву у термину од 9.30 до 17.00 часова.