latinica  ћирилица
30/06/2022 |  13:55 ⇒ 14:22 | Аутор: РТРС

Влада Српске усвојила Документ оквирног буџета

Влада Републике Српске усвојила је Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2023-2025. година којим се дефинишу средњорочни стратешки оквир за припрему буџета.
Сједница Владе Српске (фото: Влада Републике Српске) -
Сједница Владе Српске (фото: Влада Републике Српске)

- Расположиви макроекономски показатељи у Републици Српској у 2022. години указују на даљи раст привреде по номиналним стопама, али је услијед инфлаторних притисака који се настављају и у овој години, реални раст БДП-а почео успоравати. Очекује се да ће реални раст БДП-а у 2022. години износити 3,2 одсто - саопштено је из Владе Српске.

Пројектоване стопе привредног раста у периоду 2023-2025. година износе 3,1 одсто, 3,6 одсто и 3,4 одсто респективно, а остварење пројекција у условима неизвјесности, подложно је углавном спољним ризицима. Ипак, очекује се даљи опоравак привредне активности вођен домаћом тражњом, уз позитиван допринос потрошње и инвестиција.

Влада Републике Српске је опредијељена да консолидује јавне финансије, а у посматраном периоду планирано је смањење буџетског дефицита у 2023. години на ниво од 99,9 милиона КМ, док се у 2024. и 2025. години планира буџетски суфицит у износу од 52,6 милиона КМ и 46,5 милиона КМ.

На сједници Владе Републике Српске је усвојена Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција, на основу које се из Буџета Републике Српске у 2022. години финансирају и суфинансирају пројекти у износу од 238,2 милиона КМ.

На основу ове одлуке, планирана је финансијска подршка за дјелимичну санацију објекта Матерните и Клинике за инфективне болести ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске. Укупна вриједност пројекта је 2,6 милиона КМ.

Измјенама и допунама одлуке је планирано финансирање изградње спортске дворане у Омарској укупне вриједности два милиона КМ, те изградња канализације у овој локалној заједници вриједности милион КМ.

У Програм јавних инвестиција је, између осталог, уврштено и финансирање пројекта изградње водоводне мреже у насељима Велико Паланчиште, Стари Воћњак и Каваниште, вриједности око два милиона КМ. Такође, из јавних инвестиција ће бити финансирано и асфалтирање више путних праваца на подручју Приједора, укупне вриједности 4,8 милиона КМ.

Влада Републике Српске је усвојила и Информацију о одобравању и употреби донаторских средстава Владе Републике Србије са стањем на дан 20. јун 2022. године.

У укупно 14 донација Републици Српској реализованих путем Министарства финансија Републике Српске Влада Републике Српске је укупно дозначила 168,7 милиона КМ. У готово свим локалним заједницама у Републици Српској реализовано је укупно 135 пројеката, а финансирана је изградња основних и средњих школа, факултета, путне, привредне, спортске и социјалне инфраструктуре, док је у здравство уложено 68 милиона. Усмјерено је 23,8 милиона КМ за ублажавање посљедица изазваних пандемијом вируса корона и пословање домова здравља.

Донаторска средства су одобрена УКЦ Бањалука, Институту за јавно здравство Републике Српске, Фонду здравственог осигурања, Министарству здравља и социјалне заштите и домовима здравља Бијељина и Калиновик. Усљед посљедица земљотреса, Влада Републике Србије је донирала 16,9 милиона КМ за подршку буџетима Костајници, Козарској Дубици и Невесињу.

За општине Дрвар, Гламоч, Босански Петровац, Босанско Грахово, Босанска Крупа и Мостар усмјерено је 13,3 милиона. Финансирано је 26 пројеката из области путне инфраструктуре, водоснабдијевања, школства, здравства, културе и спорта, а улагано је и у обнову и изградњу православних храмова.

У Брчко дистрикт БиХ је усмјерено 998 хиљада КМ за изградњу дјечијег обданишта.

Влада Републике Српске је данас усвојила и Информацију о реализацији пројеката Економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске којим се сумирају ефекти реализације пројеката финансираних од продаје Телекома Српске у износу 612 милиона КМ. Овим средствима је од 2007. године у Републици Српској успјешно реализовано 285 пројеката.

Развојни програм је омогућио извршење великих инфраструктурних радова који су дали замах привреди, кроз повећање обима производње, запослености и јавне потрошње. Изградњом капацитета у образовању, правосуђу, здравству, култури, спорту и осталим областима дати су темељи за правилно и несметано функционисање институција и система уопште. Пројекти који су реализовани с циљем рјешавања стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, као и инфраструктурни пројекти у избјегличким и повратничким насељима дали су посебну димензију Развојном програму Републике Српске.

Усвојена је и Информација о усаглашеном Приједлогу свеобухватне стратегије управљања јавним финансијама БиХ за период 2021-2025. година. У складу са преузетим обавезама у области реформе јавне управе, које обухватају управљање јавним финансијама, усвојене су стратегије управљања јавним финансијама на свим нивоима власти.

Приједлог свеобухватне стратегије усагласило је Међувладино радно тијело, у које је именовано по два представника сваког нивоа власти, уз техничку помоћ Међународног монетарног фонда. Приједлог свеобухватне стратегије усаглашен је на начин да обухвата 6 стубова са 30 мјера и 278 активности, од којих су 11 активности (4 одсто) идентификоване као хоризонтално зависне активности, односно активности за чију имплементацију је потребна сарадња најмање два нивоа власти. Овај документ не садржи нове активности у односу на појединачне стратегије, обухвата период важења појединачних стратегија, управљање и координација спровођења условљени су појединачним стратегијама, у складу са уставним надлежностима и институционалним одговорностима у области јавних финансија.

Приједлог је израђен на основу појединачних стратегије управљања јавним финансијама свих нивоа власти, које су саставни дио документа у виду анекса.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби потпунијег и прецизнијег прописивања појединих одредаба ради лакшег тумачења и примјене у пракси, као и у потреби усклађивања законодавства у овој области са релевантним директивама Европске уније.

Најзначајније разлике између Нацрта и Приједлога овог закона, које су резултат скупштинске расправе, огледају се у томе да је допуњена одредба којом се прописују општи услови које су обавезна да испуњавају лица која управљају моторним возилима. Овом допуном прописани су блажи услови за лица која управљају возилом која користе носиоци пољопривредног газдинства, као и правна лица и предузетници за превоз ствари за властите потребе и превоз лица за властите потребе.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлога закона о измјенама Закона о ванпарничном поступку.

Разлози за доношење Приједлога закона о измјенама Закона о ванпарничном поступку заснивају се на потреби практичне примјене одредаба Закона о ванпарничном поступку, којим је прописано спровођење оставинских поступака од нотара као повјереника суда.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о поступку додјеле подстицаја за мала и средња предузећа којом се прописују намјена, услови, критеријуми и поступак додјеле подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа.

Подстицаји су намијењени за дигиталну трансформацију пословних активности малих и средњих предузећа, појединачно или заједничко учешће малих и средњих предузећа на сајму, односно изложби, организовање сајма, односно конференције, увођење техничких иновацијa (набавку основних средстава) у циљу побољшања продуктивности и конкурентности малих и средњих предузећа, као и очување старих и умјетничких заната и домаће радиности.

Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту малих и средњих предузећа, а Уредбом су прописане и обавезе корисника средстава, контрола и начин извјештавања о утрошку додијељених средстава.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе.

Ријеч је о другој, редовној транши исплате средстава овој категорији општина у износу од 750.000,00 КМ и то за 15 општина из категорије неразвијених и 20 општина из категорије изразито неразвијених јединица локалне самоуправе.

Одлуком о усвајању буџета Републике Српске за 2022. годину, у оквиру Министарства управе и локалне самоуправе предвиђена је буџетска позиција - Трансфери неразвијеним и изразито неразвијеним општинама у износу од 3.300.000,00 КМ, од којих је 300.000,00 КМ намјењено за суфинансирање пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединицама локалне самоуправе.

Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Аудио-визуелни центар Републике Српске.

Законом о аудио–визуелним дјелатностима из 2022. године стављен је ван снаге Закон о кинематографији из 2009. године, а на основу кога је основана Јавна установа Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике Српске па је било неопходно извршити усклађивање акта о оснивању са Законом о аудио-визуелним дјелатностима, Законом о систему јавних служби, Законом о класификацији дјелатности Републике Српске и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске.

Усвојена Одлука дефинише нови назив Јавне установе. Дефинисано је да је Јавна установа Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике Српске добила новин назив - Јавна установа Аудио-визуелни центар Републике Српске.

Додате су и дјелатности Јавне установе Аудио-визуелни центар Републике Српске. Основне дјелатности Јавне установе Аудио-визуелни центар Републике Српске су регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују културне услуге и друге друштвене услуге, а то подразумијева: да подстиче развој и доприноси унапређењу аудио-визуелног стваралаштва, да учествује у изради и спровођењу плана развоја аудио-визуелних дјелатности и њених комплементарних дјелатности, да доприноси стварању сценаристичке грађе и презентује домаћу производњу филмова у земљи и иностранству, да доприноси промоцији страних аудио-визуелних дјела у Републици Српској, да доприноси сузбијању неовлашћеног коришћења ауторских и сродних права – пиратерије, у области аудио-визуелне дјелатности, да врши контролу примјене међународних конвенција о филмској копродукцији, да спроводи активности у спровођењу програма Европске уније и Савјета Европе.

Споредне дјелатности Јавне установе Аудио-визуелни центар Републике Српске су издавање књига, издавање часописа и периодичних публикација, истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким наукама, услуге оглашавања (представљања) преко медија, образовање у области културе.