latinica  ћирилица
28/03/2023 |  11:18 | Аутор: СРНА

Минић: Исплаћено више од пет милиона КМ подстицаја за ову годину

Износ суфинансирања капиталних инвестиција повећан је са 30 на 40 одсто, односно 50 одсто за младе, жене, органску производњу и газдинства изнад 600 метара надморске висине. Донесен је пакет мјера подршке прољећној сјетви. Усвојен је Закон о измјенама и допунама закона о пчеларству, а буџет за подстицајна средства за пчеларе знатно увећан. Област шумарства обиљежила је висока производња. Ажурирани су планови за одбрану од поплава на водним подручјима.
Саво Минић - Фото: СРНА
Саво МинићФото: СРНА

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Саво Минић изјавио је у интервјуу Срни да је ресорно министарство у првих стотину дана Владе интензивно радило на оперативним активностима у оквиру којих су исплаћени сви подстицаји за пољопривреду за прошлу, као и више од пет милиона КМ подстицаја за ову годину.

Минић је навео да је објављен и јавни позив за капиталне инвестиције који предвиђа до 40 милиона КМ за финансирање инвестиција у пољопривредну механизацију, опрему, објекте и основно стадо у сточарству, инвестиције у биљној производњи, рибарству, прераду на газдинству и технолошку опрему у прехрамбеној индустрији.

- Износ суфинансирања капиталних инвестиција повећан је са 30 на 40 одсто, односно 50 одсто за младе, жене, органску производњу и газдинства изнад 600 метара надморске висине - рекао је Минић.

Он је додао да су креиране и мјере које имају за циљ ублажавање ограничења у приступу тржишту и јавним услугама у руралном подручју, а нарочито у мање развијеним и неразвијеним локалним заједницама у Републици Српској, те су усвојене мјере подршке за самозапошљавање младих и економско оснаживање жена у руралном подурчју, које имају за циљ демографску обнову села, задржавање становништва и јачање руралне економије.

Пакет мјера за подршку пеољећној сјетви

Ресорни министар је навео да је донесен пакет мјера подршке прољећној сјетви који укључује регресирање дизела од 0,75 КМ по литри, са укупним фондом средстава за ову мјеру већим за 70 одсто у односу на 2022. годину.

Он је рекао да је потписано 63 спразума са дистрибутерима дизел горива у циљу спровођења ове мјере.

- У пакету мјера је и 500 КМ по хектару за сјетву пшенице, што се исплаћује у прољеће за јесењу сјетву, 300 КМ за сјетву уљарица и до 600 КМ за сјетву органских култура - навео је Минић.

Према његовим ријечима, Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2023. годину предвиђа смањење прагова обима производње подобне за мјере подстицаја са циљем проширења обухвата корисника средствима подршке, а процјене су да ће до 30 одсто нових корисника или 5.000 до 7.000 газдинстава аплицирати за мјере подршке у овој години.

Минић је подсјетио да је укупни аграрни буџет за ову годину 180 милиона КМ, што је повећање од 70 одсто у односу на све изворе финансирања сектора пољопривреде у прошлој години.

Усвојен један закон, припремљена три нацрта закона

Када је ријеч о активностима легислативног карактера, Минић је рекао да је усвојен Закон о измјенама и допунама закона о пчеларству, те напоменуо да је буџет за подстицајна средства за пчеларе знатно увећан.

- Креирани су нацрти закона о измјенама и допунама закона о пољопривредним задругама и о органској производњи. Између осталих, усвојени су и правилници о овлашћеној испитној и службеној лабораторији за анализу хране и хране за животиње и о брзо смрзнутој храни намијењеној за исхрану људи - навео је Минић.

Он је додао да је покренут процес израде Стратегије савјетодавних активности у пољопривреди Републике Српске за период 2023-2029. године, а подршку изради ове стратегије даје пројекат "Подршка Европске уније за конкурентност пољопривреде и рурални развој у БиХ".

Континуирана вакцинација животиња

Минић је нагласио да се у оквиру здравствене заштите животиња континуирано спроводе вакцинације, контроле и мјере сузбијања и искорјењивања заразних болести.

- У складу са најављеном ревизијом извоза млијека и млијечних производа од Дирекције европске комисије за здравље и храну, ревизију и анализе спроводи се појачана контрола фарми које се баве производњом млијека и које су у систему откупа млијека, штампа се и дистрибуира брошура и инструкција за фармере којима су прописане обавезе власника животиња око идентификације, обезбјеђивања здравствене заштите животиња и постизања хигијенских стандарда у производњи сировог млијека - истакао је Минић.

Он је додао да је започет рад на трећој фази Ветеринарског информационог система Републике Српске ради ефикасног приступа и управљања подацима у циљу заштите здравља и добробити животиња и спровођења мјера ветеринарског јавног здравља.

- Додијељена су овлаштења за обављање послова из Програма мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској на слободним епизоотиолошким јединицама. Пријавило се 119 ветеринарских организација са укупно 134 захтјева - рекао је Минић.

Одбрана од поплава и уређење сектора водоснабдијевања

Минић је рекао да је Министарство, на приједлог јавне установе "Воде Српске", донијело наредбу о Главном оперативном плану одбране од поплава за ову годину, у оквиру којег су ажурирани планови за одбрану од поплава на водним подручјима као и потезима у оквиру водних подручја.

- У складу са Програмом унапређења сектора водних услуга у Републици Српској, формирана је интерресорна радна група која припрема нацрт закона о водним услугама. Овај закон има за циљ уређење сектора водоснабдијевања, одвођења и третмана отпадних вода у Српској, рационализацију рада јавних комуналних предузећа и стварање предуслова за нове инвестиције у циљу повећања квалитета водних услуга за грађане Српске - истакао је Минић.

Он је навео да је почела реализација друге фазе пројекта "Хитне помоћи заштите од поплава у Републици Српској", финансираног средствима Европске инвестиционе банке и грантом Инвестиционог оквира за западни Балкан.

- Потписани су уговори за шест приоритетних пројектних мјера у укупном износу од 28.322.076 КМ без ПДВ-а, те уговор за надзор над извођењем радова, вриједности 2.326.459 КМ без ПДВ-а. Мјере се спроводе на подручју Зворника, Бањалуке, Приједора, Модриче и Бијељине - нагалсио је Минић.

Он је додао да се спроводе значајне активности у оквиру пројекта финансираног из програма "ИПА два", чији резултати ће бити планови управљања поплавним ризицима за слив Саве и Требишњице у Републици Српској који су усклађени са европским најбољим праксама и директивом ЕУ, јачање капацитета у сектору вода, те унапређење информационог система вода, а резултати пројекта се очекују до краја године.

Висока производња у шумарству

Ресорни министар је рекао да је првих 100 дана рада Владе Српске у области шумарства обиљежила висока производња и реализација у предузећу "Шуме Републике Српске" крајем године, што је допринијело укупном позитивном резултату у износу већем од 8,5 милиона КМ.

- Усвојен је производно-финансијски план Шума којим је предвиђена производња око два милиона метара кубних шумских дрвних сортимената, приход од 266,5 милиона КМ уз планирану добит од 5,7 милиона КМ - навео је Минић.

Он је напоменуо да су почетком године потписани годишњи уговори са дрворерађивачима, чиме се омогућава континуитет производње у сектору који је у прошлој години остварио значајан раст извоза.

- Влада Републике Српске је остала на стајалишту да се трупци не могу извозити из државе, што је такође допринијело расту извоза производа вишег степена обраде. Такође, интензивирани су преговори са Свјетском банком и завршена је припрема инвестиционог пројекта развоја шумарске економије којим ће се омогућити додатни инвестициони циклус превасходно у вези са развојем инфраструктуре, модернизацију механизације и биолошке радове - нагласио је Минић.