latinica  ћирилица
14/09/2023 |  14:08 ⇒ 14:15 | Аутор: РТРС

Утврђене измјене и допуне Закона о прекршајима

Влада Републике Српске утврдила је на данас одржаној сједници Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске.
Сједница Владе Српске (Фото: Влада Српске) -
Сједница Владе Српске (Фото: Влада Српске)

Најзначајнија новина предвиђена предложеним измјенама и допунама закона односи се на могућност плаћања новчане казне и трошкова платног промета електронским путем, уз коришћење ПОС терминала, на мјесту извршења прекршаја код овлашћеног службеника у полицијској станици или канцеларији надлежног овлашћеног органа, ком приликом се издаје доказ о уплати.

Наведену могућност плаћања ће имати окривљени који немају пребивалиште, односно боравиште у Републици Српској, односно БиХ, као и окривљени који имају пребивалиште, односно боравиште у Републици Српској, односно БиХ.

Предложеним законским рјешењем продужава се рок застарјелости за извршење заштитних мјера (између осталих, једна од прописаних заштитних мјера која се може изрећи је и забрана управљања моторним возилом), који рок ће, умјесто тренутно прописаних годину дана, сада износити двије године од дана правоснажности рјешења, односно извршног прекршајног налога.

Поред заштитне мјере забране управљања моторним возилом и заштитне мјере одузимања предмета, те казнених бодова, према новом законском рјешењу прекршајним налогом ће се уз казну моћи изрећи и заштитне мјере присуствовања одређеним спортским приредбама у најкраћем прописаном трајању. Наведено ће у значајној мјери допринијети економичности поступка, јер би трајање и трошкови поступка били знатно мањи, односно краћи, а постигао би се и већи ефекат када је у питању специјална и генерална превенција.

Прописано је и дефинисана је могућност лица које је запримило прекршајни налог и поднијело захтјев за судско одлучивање да не долази на суд и искористи могућност да д&ацирц; писмено изјашњење да прихвата одговорност у коме може предложити по правилу за себе блажу санкцију, а која могућност је до сад била предвиђена само код прекршајног поступка покренутог подношењем захтјева за покретање прекршајног поступка.

Предложена је и допуна члана 170. став 4., на начин да је истим сада прописана могућност и задржавања лица које одбије да се подвргне тестирању на опојне дроге и средства, а што је учињено како би Министарство унутрашњих послова могло једнообразно поступати код примјене мјере обезбјеђења присуства окривљеног задржавање лишењем слободе. Према тренутном законском рјешењу, према лицу које одбије да се подвргне алко-тестирању може се извршити мјера задржавања лишењем слободе, док се иста мјера не може изрећи лицима која одбију да се подвргну тестирању на опојне дроге и средства.

Предложеним измјенама и допунама се, такође, врши усклађивање закона са одлукама Уставног суда Републике Српске и са одредбама Кривичног законика Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о Фонду солидарности Републике Српске, који ће по хитном поступку бити упућен у процедуру усвајања на сједници Народне скупштине Републике Српске.

Разлог за доношење овог закона садржан је у потреби да се створи законски оквир и у форми једног законског прописа уреди модел пружања помоћи ради накнаде штете или директне подршке цивилном и привредном сектору у одређеним околностима.
Како је предложено Законом, те околности су: елементарне непогоде, природне, техничко-технолошке и еколошке катастрофе, заразне болести људи и животиња, озбиљни поремећаји на тржишту и сви други непредвиђени догађаји чије се наступање, као и посљедице нису могле предвидјети.

За санирање штетних посљедица наведених околности тренутно у правном систему Републике Српске егзистирају два фонда и то Фонд солидарности за обнову Републике Српске и Компензациони фонд, који су основани у различитим околностима са различитом улогом и предметом финансирања.

Фонд солидарности за обнову Републике Српске основан је с циљем санирања штетних посљедица поплава током маја 2014. године у Републици Српској, а Компензациони фонд Републике Српске за вријеме ванредног стања проузрокованог штетним посљедицама пандемије корона вируса.

Наведена два фонда ће предложеним законом престати да постоје, а њихова права и обавезе преузеће новоуспостављени Фонд солидарност који би требао да обезбиједи јединствену процедуру за пружање помоћи у свим непредвиђеним ситуацијама.

Влада је утврдила Приједлог закона о измјенама Закона о републичкој управи по хитном поступку.

Приједлог измјена Закона о републичкој управи, по хитном поступку, односи се на надлежности Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Конкретно, овим измјенама закона, мијења се опис послова министарства у дијелу који се односи на област информационо-комуникационих технологија, а у складу с тим мијења се и сам назив министарства у Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање.

Влада Српске је прихватила Информацију о реализацији пројекта Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ Болнице Свети апостол Лука Добој и уз претходну сагласност Републичке дирекције за обнову и изградњу као надзора на извођењу пројекта и Правобранилаштва Републике Српске, дала сагласност за продужење рока за завршетак уговорних обавеза до 30. марта 2024. године. Влада Републике Српске овластила је министра здравља и социјалне заштите Републике Српске да потпише анекс уговора за реализацију овог пројекта. Такође, Влада Републике Српске је задужила Министарство здравља и социјалне заштите да предузме активности у циљу набавке додатних радова за формирање Службе интензивне медицине за нехируршке гране и централног система снабдијевања ЦО2.

Подсјећамо, како је раније и наглашено, рок за реализацију уговора због догађаја изван контроле једне од уговорних страна, ће бити продужен за временски период током кога је постојала спријеченост испуњавања обавеза. Такође подсјећамо да се ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука“ Добој, као крајњи корисник по Пројекту, обратила се Министарству са молбом за одобрење додатних радова и финансијских средстава у сврху формирање простора за рад Службе за интензивну медицину за нехируршке гране и система за снабдијевање угљен диоксидом на објекту нове Болнице.

Служба интензивне медицине за нехируршке гране није предвиђена Уговором из разлога што су исти припремани током 2017. и 2018. године, односно, прије пандемије вируса корона, те је ова грана медицине као засебна организациона јединица постојала искључиво у оквир ЈЗУ Универзитетског центра Републике Српске. Њен пуни значај долази до изражаја током пандемијског периода, али је препознат значај постојања овакве службе ради ефикаснијег пружања услуга и лијечења критично обољелих пацијената у установама секундарног нивоа здравствене заштите. Наиме, током пандемије вируса корона, показало се да је теже обезбиједити континуитет снабдијевања угљен диоксидом у боцама, јер захтијева ангажовање великог броја радника са пуном заштитном опремом, током 24 часа, те се јавила потреба за централизованим снабдијевањем угљен диоксидом.

Влада Републике Српске одобрила је 100.000 КМ по основу четири заједничка пројеката Владе и општине Сребреница. Ријеч је о мјери која се проводи у континуитету годинама уназад, а Влада ће и убудуће наставити са подршком општини Сребреница подстицајним средствима за реализацију заједничких пројеката.

Влада Републике Српске донијела је данас Одлуку о давању сагласности Министарству привреде и предузетништва на План коришћења средстава (за период 1.1. - 31.12.2023. године) за провођење Стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва и успостављања пословних зона у износу од 380.000,00 КМ.

Планом коришћења средстава за наведени период планирано је 380.000,00 КМ за додјелу подстицаја привредним субјектима за пројекте који за предмет имају дигиталну трансформацију пословања, техничке иновације и очување старих и умјетничких заната и домаћих радиности.

Такође, Влада је донијела и Одлуку о давању сагласности Министарству привреде и предузетништва на План утрошка средстава (за период 1.1. - 30.09.2023. године) у сврху подршке развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија у износу од 100.000, 00 КМ.
Сврха наведених средстава је обезбјеђивање финансијске помоћи ради санирања штете настале усљед пожара који се десио у сједишту привредног друштва “Импрегнација Хемос Меридијана“ д.о.о. Бијељина.

Влада Српске донијела је и Одлуку о давању сагласности Министарству привреде и предузетништва на План коришћења средстава (за период 1.1. - 31.12.2023. године) за подршку учешћу и организацији сајмова и манифестација у сврху развоја привреде и предузетништва у износу од 40.000,00 КМ.

На основу Закона о развоју малих и средњих предузећа и Уредбе о поступку додјеле подстицаја за мала и средња предузећа, а узимајући у обзир предмет наведене позиције и гранта из Буџета Републике Српске за 2023. годину, планирано је да се наведена средстава додијеле за сљедеће намјене:

- Учешће на сајму, односно изложби и то искључиво за организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајму односно изложби,
- Организовање сајма, односно конференције.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству привреде и предузетништва на План утрошка средстава (за период 1.1. - 30.09.2023. године) за подршку учешћу и организацији сајмова и манифестација у сврху развоја привреде и предузетништва у износу од 30.000,00 КМ.

Сврха наведеног износа је финансијска подршка у реализацији пројекта "Отворена Српска" на име учешћа на сајму те организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајмовима.