latinica  ћирилица
03/10/2023 |  10:36 ⇒ 10:37 | Аутор: РТРС

Пред Административном комисијом нови правилник за додатне уштеде у НСРС

Административна комисија Народне скупштине Републике Српске, на сједници заказаној за сутра, требало би да усвоји правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у Народној скупштини Републике Српске којим се, по први пут, ограничавају средстава за репрезентацију на мјесечном нивоу, дефинишу процедуре, услови и обавезе у вези са коришћењем средстава и ограничавају максимални новчани износи одобрени за куповину и примање поклона.
НСРС - Фото: РТРС
НСРСФото: РТРС

Под репрезентацијом, како је дефинише овај правилник, сматрају се издаци који се јављају у току редовних активности изабраних, именованих и запослених лица у Народној скупштини, а подразумијевају новчана средства за угоститељске услуге и набавку поклона.

Под интерном репрезентацијом се подразумијевају новчана средства за угоститељске услуге приликом одржавања сједница и радних састанака у службеним просторијама Народне скупштине и у ресторану Угоститељског сервиса Владе у згради Народне скупштине.

Ставка која се односи на интерну репрезентацију није репрезентација у класичном смислу, већ подразумијева трошкове редовних активности руководства, запослених, стручних одбора и комисија, као и трошкове пријема домаћих и страних делегација, студијске посјете Народној скупштини факултета, школа, НВО...приликом којих се у ресторану Народне скупштине послужује освјежење и слично.

- Дефинисано је да право, по основу интерне репрезентације за ове потребе у ресторану Народне скупштине, у мјесечним износима имају: Кабинет предсједника Народне скупштине у висини стварних трошкова; генерални секретар до 1.200,00 КМ; потпредсједници Народне скупштине до 900,00 КМ; замјеник генералног секретара до 600,00 КМ и помоћници генералног секретара Народне скупштине до 150,00 КМ - саопштено је из НСРС.

Такође овим правилником дефинише се да право на кориштење екстерне репрезентације имају предсједник и потпредсједници Народне скупштине, генерални секретар, замјеник генералног секретара Народне скупштине и шеф Кабинета предсједника Народне скупштине.

Предсједнику Народне скупштине припада екстерна репрезентација у износу до 500,00 КМ мјесечно, потпредсједницима, генералном секретару и шефу Кабинета предсједника у износу до 200,00 КМ мјесечно, а замјенику генералног секретара до 150,00 КМ мјесечно.

Из НСРС напомињу да, иако је имао право на 500 КМ мјесечно за екстерну репрезентацију, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић до сада ово право није користио.

Административна комисија, која одлучује о материјалним и другим условима за рад Народне скупштине, може да донесе одлуку и о смањењу износа одобрених за интерну и екстерну репрезентацију.

Клубови посланика и посланичке групе у Народној скупштини приликом обављања својих активности такође имају право на интерну и екстерну репрезентацију која ће теретити средства за рад посланичких клубова и посланичких група.

Како се наводи у правилнику, сви корисници права на репрезентацију су дужни да воде рачуна о домаћинском и рационалном коришћењу средстава предвиђених за интерну и екстерну репрезентацију.

Како је предвиђено новим правилником, у случају када се утврди да је дошло до прекорачења мјесечних износа одобрених за трошкове интерне репрезентације, генерални секретар ће лицу које направи већи износ умањити нето плату или накнаду (паушал) за износ прекорачења.

- У случају када се утврди да је дошло до прекорачења мјесечних износа одобрених за трошкове екстерне репрезентације, прекорачени износ неће се признати у трошкове репрезентације - додаје се у саопштењу.

Одсјек за буџетске и финансијско-рачуноводствене послове Народне скупштине биће задужен да води евиденцију искоришћених износа репрезентације и да генералном секретару доставља мјесечни извјештај о трошковима репрезентације.

Такође новим правилником дефинисано је да се Административној комисији доставља писани извјештај о трошковима свака три мјесеца.

По први пут овим правилником дефинишу се и процедуре, као и ко у име Народне скупштине има право на давање и примање поклона и у којој вриједности.

Тако право на давање поклона, у име Народне скупштине Републике Српске, имају предсједник и генерални секретар, као и лице којег они овласте, а појединачна вриједност поклона који уручује представник Народне скупштине не смије прелазити износ већи од 500,00 КМ.

Дефинише се процедура која мора да садржи разлоге који оправдавају сврху и потребу давања поклона, као и вођење евиденције свих поклона, те наглашава да се набавка поклона обавља путем процедура прописаних Законом о јавним набавкама БиХ и пратећим подзаконским акатима.

- Код примања поклона јасно мора бити утврђено и то да ли су они намјењени Народној скупштини или представнику Народне скупштине - као приватном лицу - наглашава се.

Право на пријем поклона имају предсједник Народне скупштине, потпредсједници Народне скупштине, генерални секретар и замјеник генералног секретара Народне скупштине, а поклоне чија је тржишна вриједност већа од 300,00 КМ они не могу задржати за себе, него су их дужни пријавити Комисији за спречавање сукоба интереса у органима власти Републике Српске, те предати Одсјеку за протокол у Служби Народне скупштине.

Циљ новог правилника јесу свеобухватне уштеде, увођење јасних ограничења и дефинисане процедуре за ефикасно функционисање Народне скупштине Републике Српске, али и њено крајње економично пословање.