latinica  ћирилица
04/10/2023 |  07:43 ⇒ 13:58 | Аутор: РТРС

НСРС: Пред Административном комисијом нови правилник за додатне уштеде

Административна комисија Народне скупштине Републике Српске данас би требала да усвоји правилник о кориштењу средстава за репрезентацију у парламенту Српске којим се, први пут, ограничавају средства за репрезентацију на мјесечном нивоу, те ограничавају максимални новчани износи одобрени за куповину и примање поклона.
НСРС - Фото: РТРС
НСРСФото: РТРС

Под репрезентацијом, како је дефинише овај правилник, сматрају се издаци који се јављају у току редовних активности изабраних, именованих и запослених лица у Народној скупштини, а подразумијевају новчана средства за угоститељске услуге и набавку поклона, саопштено је из Одсјека за односе са јавношћу парламента Српске.

Под интерном репрезентацијом се подразумијевају новчана средства за угоститељске услуге приликом одржавања сједница и радних састанака у службеним просторијама Народне скупштине и у ресторану Угоститељског сервиса Владе у згради парламента.

Циљ новог правилника су свеобухватне уштеде, увођење јасних ограничења и дефинисане процедуре за ефикасно функционисање Народне скупштине Српске, али и њено крајње економично пословање.

Ставка која се односи на интерну репрезентацију није репрезентација у класичном смислу, већ подразумијева трошкове редовних активности руководства, запослених, стручних одбора и комисија, као и трошкове пријема домаћих и страних делегација, студијске посјете Народној скупштини факултета, школа, невладиних организација, приликом којих се у ресторану Народне скупштине послужује освјежење и слично.

Дефинисано је да право, по основу интерне репрезентације за ове потребе у ресторану Народне скупштине, у мјесечним износима имају Кабинет предсједника Народне скупштине у висини стварних трошкова, генерални секретар до 1.200 КМ, потпредсједници Народне скупштине до 900 КМ, замјеник генералног секретара до 600 КМ и помоћници генералног секретара Народне скупштине до 150 КМ.

У саопштењу је наведено и да се овим правилником дефинише да право на кориштење екстерне репрезентације имају предсједник и потпредсједници Народне скупштине, генерални секретар, замјеник генералног секретара Народне скупштине и шеф Кабинета предсједника Народне скупштине.

Предсједнику Народне скупштине припада екстерна репрезентација у износу до 500 КМ мјесечно, потпредсједницима, генералном секретару и шефу Кабинета предсједника у износу до 200 КМ мјесечно, а замјенику генералног секретара до 150 КМ мјесечно.

Из парламента Српске су напоменули да, иако је имао право на 500 КМ мјесечно за екстерну репрезентацију, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић до сада ово право није користио.

Административна комисија, која одлучује о материјалним и другим условима за рад Народне скупштине, може да донесе одлуку и о смањењу износа одобрених за интерну и екстерну репрезентацију.

Клубови посланика и посланичке групе у Народној скупштини приликом обављања својих активности такође имају право на интерну и екстерну репрезентацију, која ће теретити средства за рад посланичких клубова и посланичких група.

У правилнику је наведено да су сви корисници права на репрезентацију дужни да воде рачуна о домаћинском и рационалном кориштењу средстава предвиђених за интерну и екстерну репрезентацију.

Новим правилником је предвиђено да ће, у случају када се утврди да је дошло до прекорачења мјесечних износа одобрених за трошкове интерне репрезентације, генерални секретар лицу које направи већи износ умањити нето плату или накнаду /паушал/ за износ прекорачења.

У случају када се утврди да је дошло до прекорачења мјесечних износа одобрених за трошкове екстерне репрезентације, прекорачени износ неће се признати у трошкове репрезентације.

Одсјек за буџетске и финансијско-рачуноводствене послове Народне скупштине биће задужен да води евиденцију искориштених износа репрезентације и да генералном секретару доставља мјесечни извјештај о трошковима репрезентације.

Новим правилником дефинисано је и да Административној комисији буде достављан писани извјештај о трошковима свака три мјесеца.

Први пут се овим правилником дефинишу и процедуре, као и ко у име Народне скупштине има право на давање и примање поклона и у којој вриједности - право на давање поклона, у име Народне скупштине Републике Српске, имају предсједник и генерални секретар, као и лице које они овласте, а појединачна вриједност поклона који уручује представник Народне скупштине не смије прелазити 500 КМ.

Дефинише се процедура која мора да садржи разлоге који оправдавају сврху и потребу давања поклона, као и вођење евиденције свих поклона, те наглашава да се набавка поклона обавља путем процедура прописаних Законом о јавним набавкама БиХ и пратећим подзаконским акатима.

Код примања поклона јасно мора бити утврђено и то да ли су они намијењени Народној скупштини или представнику Народне скупштине као приватном лицу.

Право на пријем поклона имају предсједник Народне скупштине, потпредсједници парламента, генерални секретар и замјеник генералног секретара Народне скупштине, а поклоне чија је тржишна вриједност већа од 300 КМ они не могу задржати за себе, него су их дужни пријавити Комисији за спречавање сукоба интереса у органима власти Републике Српске, те предати Одсјеку за протокол у Служби Народне скупштине.