latinica  ћирилица
01/12/2023 |  13:52 ⇒ 13:53 | Аутор: РТРС

Буџет за наредну годину већи за четири одсто од овогодишњег ребаланса

Влада Републике Српске утврдила је данас у Бањалуци Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину чији укупни оквир износи 5.735.000.000 КМ, што је за 212 милиона КМ или четири одсто више од оквира ребаланса буџета Српске за ову годину.
Сједница Владе Српске - Фото: Уступљена фотографија
Сједница Владе СрпскеФото: Уступљена фотографија

Порески приходи у Приједлогу буџета за 2024. годину износе 4,2 милијарде и већи су за 10 одсто у односу на овогодишњи ребаланс, док су непорески приходи већи за 16 одсто, саопштено је из Бироа за односе с јавношћу Владе Српске.

Када је ријеч о буџетским издвајањима, планирано је да за пензије буде издвојена милијарда и 785 милиона КМ, што је за 11 одсто више у односу на ребаланс буџета за ову годину.

Дознаке по основу пензијског осигурања су планиране према досадашњем кретању броја корисника пензија и очекиваног броја корисника у наредном периоду, те редовном усклађивању пензија у 2024. години за девет одсто.

Износ средстава која се издвајају за борачка давања биће већи за 38 одсто у односу на ребаланс и износиће 467,5 мииона КМ.

Приједлогом буџета Републике Српске за 2024. годину планирана су средства за усклађивање платних кофицијената запослених са високом стручном спремом у области образовања и културе, а који имају платни коефицијент нижи од платног коефицијента пете платне групе дефинисаног Законом о платама запослених у органима управе.

Наведено усклађивање је дефинисано Споразумом о динамици усклађивања платних кофицијената запослених са високом стручном спремом у области образовања и културе Републике Српске.

У складу са Законом о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској су Приједлогом буџета планирана средства за повећање плата судија и тужилаца у износу од 4,1 милиона КМ.

Приједлогом буџета расходи по основу коришћења роба и услуга износе 200,3 милиона КМ, а најзначајнија средства са ове ставке се издвајају за трошкове електричне енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, те за стручне услуге.

У оквиру ове ставке планирана је и подршка хуманитарним и друштвено корисним акцијама, као и средства за пројекат изградње, адаптације и опремање објеката за дјецу и омладину, у укупном износу 50 милиона КМ.

Дознаке на име социјалне заштите личне, породичне и цивилне инвалиднине, социјалну заштиту, борачки додатак, за рјешавање проблема избјеглица и расељених лица, стипендије и за превоз ученика које се исплаћују из буџета износиће 512,5 милиона КМ, што представља увећање од 136,3 милиона КМ, односно 36 одсто у односу на средства планирана ребалансом.

Увећање ове групе расхода је у највећој мјери резултат увећања дознака за мјесечни борачки додатак, у износу од 126,6 милиона КМ.

Од јануара 2024. године планирано је да се мјесечни борачки додатак обрачунава по основици од три КМ по мјесецу проведеном у зони борбених дејстава.

Увећане су и дознаке за породичне, личне и цивилне инвалиднине, у укупном износу од 15,4 милиона КМ.

У оквиру ове групе расхода планирана су средства за пружање финансијске помоћи незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, у износу од 60 милиона КМ, што је у складу са бројем корисника овог права.

Приједлогом буџета, издвајања за Фонд здравственог осигурања биће 246 милиона КМ, док ће за Фонд дјечије заштите бити 40 милиона КМ.

Када је ријеч о подршци привреди, за увођење нових технологија планиран је износ од 14,6 милиона КМ, за повећање плата радника 15,6 милиона, а за поврат пореза и доприноса за ново запошљавање радника је планирано пет милиона КМ.

Средства намијењена за програм социјалног збрињавања радника планирана су у износу шест милиона КМ.

Приједлогом буџета Републике Српске за 2024. годину, планиран је буџетски дефицит у износу од 200,7 милиона КМ, што у односу на износ буџетског дефицита од 255,4 милиона КМ, дефинисаног ребалансом буџета Републике Српске за 2023. годину, представља умањење за 54,6 милиона КМ