latinica  ћирилица
13/06/2024 |  13:06 ⇒ 13:23 | Аутор: РТРС

Донесена одлука о утврђивању посебног интереса за непокретности у својини Српске

Влада Републике Српске донијела је данас, на сједници у Бањалуци, Одлуку о утврђивању посебног интереса за непокретности у својини Републике Српске.
Влада Српске - Фото: Уступљена фотографија
Влада СрпскеФото: Уступљена фотографија

Утврђује се да је од посебног интереса за локални економски развој и унапређење здравствене заштите реализација инвестиционог пројекта Изградња српског православног храма у кругу ЈЗУ Болница "Свети Врачеви" Бијељина коришћења непокретности у својини Републике Српске, на подручју Града Бијељина.

Инвестициони пројекат из ове одлуке подразумијева изградњу вјерског објекта Српске православне цркве, Епархије зворничко-тузланске у Бијељини.

- У циљу реализације инвестиционог пројекта из ове одлуке, Влада Републике Српске без накнаде преноси право својине, на Српску православну цркву, Епархију зворничко-тузланску у Бијељини, на непокретности означеној као к.ч.бр. 4532/3, површине 210 м2, уписане у Лист непокретности број: 7114, К.О. Бијељина 2, која је посјед и власништво Републике Српске са 1/1 дијела - саопштено је из Владе Српске.

Овлашћује се министар здравља и социјалне заштите да у име Владе Републике Српске, а у циљу реализације ове одлуке закључи уговор о преносу права својине са Српском православном црквом, Епархијом зворничко-тузланском у Бијељини, наводе из Владе Српске.

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство здравља и социјалне заштите, Српска православна црква, Епархија зворничко-тузланска у Бијељини и Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица.

Изградњом вјерског објекта на предложеној непокретности изградили би се и објекти предвиђени за пружање здравствене и социјалне заштите заштите у једном обиму за парохијане и угрожене категорије становништва гдје би се могла остварити сарадња Болнице са Епархијом у погледу волонтерског рада и подршке грађанима у превенцији и јачању менталног здравља, са фокусом на социјализацију и ресоцијализацију зависника о дрогама и њихово поновно укључивање у друштво.

- Влада Српске донијела је и Одлуку о измјенама Одлуке о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2024/25. години на јавним високошколским установама - истиче се у саопштењу.

У Одлуци о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2024/25. години на јавним високошколским установама, повећан је број студената са 4.705 на 4.730.

Такође, одобрава се упис 1.850 студената на Универзитет у Источном Сарајеву, и то:
1. Редовни студиј:
‒ 1.234 студената чије се школовање финансира из буџета,
‒ 196 студенaтa који сами финансирају своје школовање,
‒ 298 студената страних држављана, и
2. Ванредни студиј:
‒ 122 студентa.

Приступило се измјени наведене Одлуке, јер је дошло је до повећања броја студената чији се број утврђује за упис у прву годину првог циклуса студија у академској 2024/25. години на Универзитету у Источном Сарајеву.

- Разлог за наведено повећање броја студената налази се у чињеници да је студијски програм првог циклуса студија "Инжењерство информационих система и технологија" Факултета за производњу и менаџмент у Требињу, накнадно добио дозволу за извођење - истиче се. 

Према томе, због пристиглог приједлога Универзитета у Источном Сарајеву за измјену броја студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија, приступило се измјенама горе наведене Одлуке.

- Треба напоменути, да је дошло до повећања броја студената који су обухваћени раније донесеном Одлуком на Универзитету у Источном Сарајеву, а посебно у оквиру категорије буџет за укупно 20 уписних мјеста на првом циклусу студија на горе поменутој организационој јединици Универзитета у Источном Сарајеву - навели су из Владе Српске.

Влада Републике Српске донијела је на данашњој сједници Одлуку о давању сагласности Министарству просвјете и културе да изврши пренос права власништва са нематеријалне непроизведене опреме у припреми на Основне школе, Средње школе и Институције специјалног умјетничког образовања и васпитања у укупном износу од 499.401,63 КМ.

Министарство просвјете и културе Републике Српске је у току 2015. године, реализовало пројекат: "Имплементација и одржавање јединственог пословног информационог система у институцијама основног и средњег образовања у Републици Српској – Апликативни софтвер".

Реализацијом овог пројекта, све јавне институције основног и средњег образовања, па самим тим и Министарство, добиле су на располагање стандардизован и интегрисан информациони систем који је обухватио најновија технолошка и законска рјешења, те осигурао најбољу техничку подршку његовом функционисању. Пословни информациони систем обухвата комплетно финансијско пословање школа кроз сљедеће модуле:
1. Људски ресурси,
2. План и програм рада школе,
3. Финансијско књиговодство,
4. Фактуре,
5. Основна средства.

Узимајући у обзир важност пословног информационог система, како за Министарство просвјете и културе Републике Српске, тако и за саме школе, Министарство је одлучно у намјери да систем одржи ажурним, стабилним и у складу са технолошким промјенама константно да ради на његовом унапређењу.

Пројекат "Опремање основних школа ИКТ опремом и имплементација бежичне интернет мреже у свим школама – фаза I" у оквиру кога је планирана реализација набавке лиценци за надограђене модуле пословног информационог система – модул Финансијско књиговодство кандидован је као приоритетни пројекат у програму јавних инвестиција Министарства просвјете и културе за период 2022-2025. година и представља наставак реализације пројекта „Опремање васпитно-образовних установа у Републици Српској рачунарском опремом и софтвером".

Циљ овог пројекта је да се испоруком трајних лиценци за надограђене модуле пословног информационог система (модула за финансијско књиговодство) изврше технолошка и функционална унапређења система, како би сви корисници система на располагању имали савремен и ефикасан информациони систем, који ће задовољавати законске и све друге прописане оквире пословања образових установа, а Министарству омогућити још боље финансијске анализе, предикције и планирања.

Влада Српске донијела је Рјешење о разрјешењу Миодрага Лончаревића дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација Републике Српске, због истека периода на који је именован.

Такође, Влада је донијела Рјешење о именовању Костадина Васића за вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација Републике Српске, на период од два мјесеца.