latinica  ћирилица
ЕУ И МИ | 20/09/2016 | 12:56

Брисел: Прихваћен захтјев БиХ за чланство у ЕУ

Вијеће за опште послове Европске уније прихватило је захтјев Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији, те дало налог Европској комисији за припрему Упитника за БиХ и формално затражило да поднесе мишљење о чланству БиХ у ЕУ.

Вијеће за опште послове Европске уније прихватило је апликацију Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији   http://europa.ba/?p=44832 након што су испуњени сви услови европске агенде који су били неопходни за разматрање апликације.Вијеће је  затражило од Европске комисије да поднесе своје мишљење о захтјеву БиХ за чланство у Европској унији који је предат  у фебруару ове године.

То значи да ће Босна и Херцеговина у наредном периоду добити сет од неколико хиљада питања на која треба дати одговор.

У усвојеним закључцима поздрављен је значајан напредак у провођењу Реформске агенде о којој су се усагласиле власти у Босни и Херцеговини на свим нивоима, те је БиХ позвана да "настави са напорима на осигуравању ефикасног провођења Реформске агенде у складу са распоредом из акционог плана који су усагласиле власти у Босни и Херцеговини, у корист њених грађана и у блиској сарадњи са Европском унијом, међународним финансијским институцијама и међународним партнерима, као и са цивилним друштвом".
"Осим социоекономских реформи, ти напори требају и даље бити усмјерени и на реформе у области владавине права и јавне управе. Вијеће позива Комисију да даље извјештава о провођењу Реформске агенде, укључујући и Механизам координације. Приликом припреме мишљења о апликацији Босне и Херцеговине за чланство, Вијеће од Комисије тражи да посебну пажњу посвети провођењу пресуде у предмету 'Сејдић - Финци'", наведено је у закључцима.
Вијеће  поздравља споразум о успостављању Механизма координације о питањима ЕУ-а, те позива све нивое власти у Босни и Херцеговини да обезбиједе његово ефикасно провођење, као важан корак ка побољшању функционалности и ефикасности.