latinica  ћирилица
ЕУ И МИ | 08/10/2016 | 16:10

БиХ: Упитник Европске комисије до краја године (ВИДЕО/ФОНО)

Босна и Херцеговина ће до краја ове године добити Упитник Европске комисије са неколико хиљада питања из разних области. Савјет за опште послове Европске Уније прихватио је захтјев БиХ за чланство у Европској унији прошлог мјесеца те позвао Европску комисију да припреми Мишљење о овом захтјеву.Предстоји најобимнији посао у процесу интеграција.

Упитник Европске комисије садржи детаљну листу питања према структури критеријума за чланство у Европској унији.Одговори би требало да дају свеобухватан приказ  политичког, правног, друштвеног, економског и административног система земље и оцијену нивоа усклађености са законодавством Европске уније. Дирекција за европске интеграције БиХ је обавила низ методолошких припрема, израдила и доставила институцијама листу потенцијалних питања на основу анализе Упитника из региона. „Ми смо у доброј мјери спремни.Дирекција за европске интеграције припрема један свеобухватан информациони систем у којем ћемо имати тзв. прилив питања  и припрему за коначне, јединствене одговоре према Европској комисији“, изјавио је за РТРС Един Дилберовић, директор Дирекције за европске интеграције Босне и Херцеговине.
Комуникацију и сарадњу међу институцијама у БиХ олакшаће недавно усвојени механизам координације.Формирање Комисије за европске интеграције,првог тијела овог система, потврђује његову функционалност. Динамика којом ће се земља потенцијални кандидат кретати ка чланству зависи од спремности да испуни обавезе као и од политичке климе у Европској унији.
“Уобичајено је да земља која је аплицирала добије индикативан рок да попуни Упитник, али квалитет је важнији него брзина“, изјавила је за РТРС Јамила Миловић Халиловић, портпаролка Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини.На основу искустава земаља региона које су претходно прошле ову фазу, читав процес од позивања Европске комисије да припреми Мишљење до коначног достављања траје у просјеку између 12 и 18 мјесеци“, прецизирала је Миловић Халиловић.

Очекује се да ће БиХ добити око 2.500 до 3.000 питања.Земље региона су имале различит број, највише Македонија око 4.600,Хрватска око 4.500 , док је Упитник за Србију садржавао око 2.400,а Црну Гору око 2.100 питања.БиХ има позитивна искуства из 2012.године када је сарадњом свих институција и у року одговорила на пробни Упитник из поглавља јавне набавке и заштита околине.

„Очекујем да ћемо до половине слиједеће године најкасније бити спремни да дамо одговоре на питања која ћемо добити.Након тога слиједи припрема Мишљења ЕК и потенцијални кандидатски статус  уз слијед других политичких догађаја у Европској унији и код нас“, рекао је  Един Дилберовић, директор Дирекције за европске интеграције Босне и Херцеговине.

Ако би одговори на Упитник бити припремљени у првој половини 2017. године у Дирекцији за европске интеграције очекују кандидатски статус до краја 2017. Али, наглашавају да су садржај и квалитет одоговора на Упитник много важнији од процјене преласка у наредне фазе интеграције. 

ТВ репортажа

Радио репортажа