latinica  ћирилица
ЕУ И МИ | 04/11/2016 | 16:06

Подршка Европске уније социјалном дијалогу у БиХ(ВИДЕО/ФОНО)

Реформском Агендом Босна и Херцеговина се обавезала на структуралну реформу у области рада и социјалне политике.Социјални дијалог има значајну улогу као процес који омогућава учешће представника запослених и послодаваца у спровођењу ових промјена. Истраживали смо колико је код нас заступљен социјални дијалог као начин за координацију интереса власти,послодаваца и запослених и који фактори утичу на динамику и квалитет овог дијалога?

Политике и закони о којима се преговара лакше би били примјењени ако су интереси радника и послодаваца заступљени већ у фази израде.Европска Унија пружа подршку за побољшање правног и институционалног оквира за развој и јачање социјалног дијалога на свим нивоима власти.
“Спремност за дијалог постоји“, изјавила је за РТРС Јелена Катић, водитељка ЕУ пројекта “Подршка социјалним партнерима у социјалном дијалогу”. Катић очекује да би у наредном периоду могло доћи до одређених рјешења, али да сви треба да буду спремни на одређене уступке у преговорима владе и социјаних партнера.

Култура колективног преговарања и социјалног дијалога код нас нису довољно развијени. Прописи се некад доносе без компромиса свих учесника.
“Постоје одређена дијаметрално супротна виђења неких рјешења. Учинићемо све да и социјални партнери буду спремни на одређене компромисе који би водили ка рјешењима која би била опште прихватљива“, изјавио је за РТРС Миленко Савановић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Најбоље рјешење за интересе радника и послодаваца синдикат налази у колективном уговору. Ово би био циљ социјалног дијалога, али остваривање отежава неповољна ситуација на тржишту рада.

“Колективно преговарање, у ствари суштина је да свој рад што боље продате да бисте што боље живјели што је легитимно право радника“, изјавила је за РТРС Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката Републике Српске.Мишић је оцијенила да је социјални дијалог тежак, мукотрпан процес и често на граници инцидента,али да сви који у учествују морају доћи до онога што ће се верификовати бољим животом радника и да синдикат ради на томе.


Указујући на потребу културе дијалога, организације послодаваца позивају партнере да наставе комуникацију у оквиру социјалног дијалога.
“Морамо послати сасвим једну другачију поруку и институцијама и јавности кад је у питању социјални дијалог, а то је одговоран приступ који на неки начин мора грађанима да пошаље једну позитивнију поруку“, изјавио је за РТРС Саша Аћић, директор Уније удружења послодаваца Републике Српске.

„Хајде да почнемо да се договарамо око оних ствари око којих се можемо договорити“, рекао је Аћић.

Социјални дијалог један је од основа приближавања ЕУ у којој се комуникација радника, послодаваца И власти спроводи више од три деценије. Европска Унија ће у оквиру двогодишњег пројекта „Подршка социјалним партнерима у социјалном дијалогу” до 2018. године подржати власти у изради стратешких оквира да би створили повољнији економски амбијент за раст и толико потребна радна мјеста. 

ТВ репортажа

Радио репортажа