latinica  ћирилица
ЕУ И МИ | 10/12/2016 | 21:40

Реформа тржиштa рада (ВИДЕО/ФОНО)

БиХ има највећу стопу незапослености у регији и има најнижу стопу учешћа на тржишту рада у Европи, са само 44 одсто радно способног становништва. Према препорукама Европске комисије власти на свим нивоима у Босни и Херцеговини обавезале су се да ће израдити свеобухватан план економских реформи. Једна од конкретних мјера је реформа тржишта рада.Измјене закона који регулишу ову област нису повећале запошљавање посебно младих које су највише погодила негативна кретања на тржишту рада.

Више од пола милиона становника у БиХ тражи посао, незапослен је сваки четврти човјек. Стопа незапослености од 25 одсто највећа је у региону иако у посљедње вријеме има благи тренд смањења због раста БДП и индустријске производње.

"Улазимо у период веће ефикасности и ефективности тржишта рада" изјавио је за РТРС Миленко Савановић, министар рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске. Министар Савановић је оцијенио да су чиниоци који утичу на тржиште рада пословна заједница, заводи за запошљавање,привредне коморе и Влада и да су они кључни фактори у овом процесу те да је потребно интензивније интегрално повезивање свих ових чинилаца да би се постигли планирани позитивни ефекти.

Економски реформски програми у оквиру придружења ЕУ запошљавање постављају као један од стратешких приоритета.У изради и ефикасном провођењу реформе социјалне политике и тржишта рада помаже Савјет за регионалну сарадњу и Међународна организација рада уз подршку Европске комисије. Један од циљева "Платформе за запошљавање и социјална питања" јесте јачање капацитета институција и управа, организација послодаваца и организација радника.
"Један од сегмената је везан за јачање капацитета Завода за запошљавање и у том сегменту ћемо директно радити са заводима за запошљавање на припреми индикатора и мјера за јачање њихових капацитета за давање услуга грађанима при тражењу посла", изјавила је yа РТРС Вања Ивошевић, виши стручњак за запошљавање и тржиште рада Савјета за регионалну сарадњу.
Мјере ће бити фокусиране посебно на групе које су најугроженије попут жена и младих. Дио тих мјера односи се на преквалификацију радне снаге и развој одређених вјештина које тренутно недостају посебно младима, попут првог запослења да би млади могли стећи почетно радно искуство.
"У 2016. години било је обухваћено око 14.000 незапосланих лица", изјавила је за РТРС Ведрана Милинковић, портпаролка Завода за запошљавање Републике Српске.Говорећи о пројектима запошљавања Милинковић је нагласила да је Завод за запошљавање у 2016. години издвојио 15 милиона марака за запошљавање лица кроз пет пројеката.
Грађани земаља Западног Балкана незапосленост виде као један од највећих проблема, показује истраживање Балкан Барометар. У оквиру Стратегије развоја Југоисточне Европе предвиђено је да до 2020. године у регији буде отворено милион нових радних мјеста. Тај циљ се чини тешко остваривим иако економска криза има тренд опоравка.

ТВ репортажа

Радио репортажа