latinica  ћирилица
ЕУ И МИ | 30/12/2016 | 14:44

Коме је доступна бесплатна правна помоћ?(ВИДЕО/ ФОНО)

Бесплатна правна помоћ омогућује једнак приступ правди и угроженим категоријама становништва.Ово право загарантовано је Европском конвенцијом о људским правима и постоји у свим земљама Европске уније и стандард je који се очекује од земље која тежи ка чланству у Европској унији.Истраживали смо како је ова област уређена код нас и колико су грађани обавијештени о могућности кориштења овог права.

Бесплатна правна помоћ ускоро ће бити доступна у институцијама правосуђа Босне и Херцеговине. Грађани,посебно лошијег имовинског стања, ово право ће моћи остварити у новооснованој Канцеларији Министарства правде формираној према Закону о пружању бесплатне правне помоћи, недавно усвојеном у Парламентарној скупштини БиХ.

„Када говоримо о једнаком приступу правди морам рећи да се Министарство правде максимално залаже за владавину права и за правну државу“, изјавио је за РТРС Јосип Грубеша, министар правде Босне и Херцеговине.Говорећи о бесплатној правној помоћи, министар Грубеша је најавио да ће  министарство уложити труд да сви грађани који испуњавају услове могу да користе бесплатну правну помоћ.

Ова област регулисана је различитим законима на нивоу ентитета,Брчко Дистрикта и у седам од десет кантона.У Републици Српској од 2009. године бесплатну правну помоћ добијају лица с примањима нижим од просјечне нето плате.

“Основно је да свим социјално угроженим категоријама омогућимо да их заступамо на суду до правоснажности пресуде“, ијавила је за РТРС Сњежана Марјанац, директорка Центра за пружање бесплатне правне помоћи Републике Српске.Марјанац је истакла да су сви корисници овог Центра  ослобођени плаћања таксе на тужбу и на пресуду.

Грађани најчешће траже правне савјете за радно правна питања, породичне и брачне односе и бесплатно заступање пред судовима. Дара Корда,корисница бесплатне правне помоћи у Бањалуци рекла је за РТРС да је задовољна услугом коју је добила у овом Центру.“Увијек су нас обавјештавали,толико су заинтересовани да се тај наш предмет оконча.“, каже Дара Корда.

„Ми заступамо странке које немају средстава да плате, а неопходна им је правна помоћ.У конкретном случају радило се о парници.Епилог се већ назире и ми смо због тога јако задовољни“, изјавила је за РТРС Дивна Симовић, стручни савјетник у Центру за пружање бесплатне правне помоћи у Републици Српској.

Усвајањем новог Закона на нивоу Босне и Херцеговине  испуњавају се обавезе према Споразуму о стабилизацији и придруживању.Међутим, законом је правна помоћ проширена.Уз остале социјално угрожене категорије становништва биће пружена жртвама рата.Ова лица ,за разлику од оптужених за ратне злочине, до сада нису имала бесплатан приступ правди. 

ТВ репортажа

Радио репортажа