latinica  ћирилица
ЕУ И МИ | 20/02/2017 | 10:08

Дунавска стратегија Европске уније (ВИДЕО/ФОНО)

Ријека Дунав један је од кључних транспортних коридора за превоз путника и робе и повезивање Источне и Западне Европе.Дунавска регија је једна од четири европске макрорегије уз Јадранско-јонску, Алпску и Балтичку региију.Европска унија Стратегијом за дунавску регију повезује земље региона економски,енергетски, транспортно и у области заштите животне околине.

Дунав је најдужа ријека у Европској унији и главни транспортни коридор са три хиљаде км пловног пута,а користи се само 10 одсто капацитета.У регији живи више од 100 милиона становника или петина популације Европске уније.Повезује 14 земаља од којих девет чланица Европске уније.
Корина Крету, европска комесарка за регионалну политику изјавила је да треба јачати кохезијску политику како би је учинили ефикаснијом и флексибилнијом те да није вријеме да се  одржава status quo већ гледа у правцу јачања ове политике јер се ради о једном од централних елемената европске интеграције.

"Ми у Европи градимо мостове да би се повезали,а не зидове да се раздвајамо.Кохезиона политика је заједничко улагање ресурса за стратешке инвестиције.“, истакла је комесарка за регионалну политику ЕУ.

Европска комисија провођењем стратегије за подунавску регију јача, прије свега, економски потенцијал овог подручја.Стратегија ЕУ дала је и допринос проширењу и плановима политике сусједства.Европска комисија је израдила обједињени извјештај о проводјењу макрорегионалних стратегија.У Дунавској макрорегији главне области су: транспорт, енергија,животна околина,сигурност и социјално- економски развој.

 "Ово је веома важна стратегија.Сматрам да би је земље чланице ЕУ и оне које још нису дио ЕУ требале више користити у погледу остваривања циљева које је поставила ова европска стратегија.Увјерен сам да је важно да се и овим путем земље приближавају чланству јер је дијелом повезана са процесом придружења.Повезивање земаља и регија даје им ту перспективу.",изјавио је за РТРС Јан Ковар, истраживач Института за међународне односе Чешке.
Приоритети се односе на обнову и одржавање пловних путева,стварање мрежа за заштиту природе, развијање заједничких метода за процјену и управљање ризиком природне катастрофе те успостављање мреже за побољшање сигурности на Дунаву. 

"Снага кохезијске политике налази се у начину на који се то ради; у милионима људи који учествују у готово 300 европских регија.Комисија ће ускоро представити приједлог за сљедећи буџетски циклус.", нагласила је Корина Крету, европска комесарка за регионалну политику.

Босна и Херцеговина учествује у раду Дунавске и Јадранско јонске макрорегије.На посљедњем годишњем форуму донесена је заједничка изјава којом су представници земаља учесница потврдили политичку опредјељеност да ускладе са стратегијом доступне инструменте, посебно европских структурних и инвестиционих фондова, Европског инструмента за сусједство и инструмента претприступне помоћи.Приоритети и доприноси Босне и Херцеговине Стратегији Европске уније за регион Дунава су пројекти за одрживи развој слива ријеке Саве. 

ТВ репортажа

Радио репортажа