latinica  ћирилица
ЕУ И МИ | 27/11/2022 | 12:04

Управљање ЕУ фондовима (ВИДЕО/АУДИО)

Да би земља која има аспирацију да постане чланица Европске уније могла у већем капацитету користити средства ЕУ фондова треба да успостави систем како би самостално управљала добијеним средствима. Поред тога, неопходно је да има администрацију обучену за обављање овог посла.

ТВ репортажа

Радио репортажа

Босна и Херцеговина још нема успостављен систем финансијског управљања, контроле и ревизије фондова ЕУ, уз изузетак прекограничне сарадње. Недостаје и законодавни оквир за формирање система управљања фондовима.

Осим ИПА координатора остале структуре за индиректно управљање ЕУ фондовима нису успостављене, изјавила је Мирела Ћосић, шефица Одјела за подршку Дирекције за европске интеграције Босне и Херцеговине.

"Током периода ИПА И (Инструмент претприступне помоћи) биле су покренуте одређене активности, али оне нису проведене до краја и Босна и Херцеговина се налази у директном систему управљања  помоћи што значи да је Делегација Европске уније у БиХ надлежна за све процедуре  које се односе на имплементацију, мониторинг, праћење и извјештавање и то утиче на обим и врсту помоћи коју је могуће имплементирати у БиХ", објашњава Мирела Ћосић.

И у посљедњем Годишњем Извјештају Европске комисије објављеном у октобру наводи се да БИХ још не посједује ту врсту спремности. Делегација Европске уније сада обавља посао управљања ЕУ фондовима.

 

"Босни и Херцеговини у овом тренутку недостаје законодавни оквир, недостаје институционални и административни капацитет да се дефинитивно крене ка индиректном управљању. Зато ми позивамо наше партнере у институцијама БиХ да предузму кораке ка моделу индиректног управљања. Ово би имало огромне користи за Босну и Херцеговину у смислу административних капацитета као и за њене грађане.",изјавио је Фердинанд Коениг, портпарол Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини.

 

Добијање акредитације за индиректно управљање ЕУ фондовима предвиђа, поред осталог, независно ревизорско тијело које би контролисало ток новца из европских фондова и континуирано обучавање службеника о европским стандардима и процедурама за реализацију пројеката.

"Ради се о припреми и провођењу позива за пројекте, одабиру пројеката, уговарању пројеката, праћењу и извјештавању", прецизирала је Ћосић.

Бoсна и Херцеговина  користи новац из претприступних фондова Европске уније и на годишњем нивоу добија вишемилионска бесповратна средства којима се суфинансирана градња путева и друге инфраструктуре и тиме јача економски и укупан друштвени развој. Добијањем кандидатског статуса стекла би право да отвори и друге фондове.