latinica  ћирилица
ЕУ И МИ | 28/11/2022 | 22:46

Заштита ријека у БиХ (ВИДЕО /АУДИО)

Земље Западног Балкана, међу којима и Босна и Херцеговина, придружиле су се Европском зеленом плану потписивањем Софијске декларације 2020.године и прихватиле низ обавеза у подручју заштите животне околине, с циљем да Европа као континент постане карбонски неутрална до 2050.године. Како се одвија имплементација агенде у области заштите ријека и које се активности планирају провести, укључујући и наводе из посљедњег Извјештаја Европске комисије о БиХ у овој области.ТВ репортажа
Радио репортажа

Ријекама би требало управљати на одржив начин и много више радити на њиховој заштити не само због усклађивања законодавства у области животне околине, једном од  поглавља у процесу приступања Европској унији.Трећина ријека у Босни и Херцеговини је хидроенергетски експлоатисана иако постоје и други видови добијања енергије.
 
"Желим напоменути занимљив податак -када  би БиХ искористила 50 одсто својих потенцијала од укупних могућности за добијање енергије из солара и вјетра ми бисмо задовољили све своје потребе које имамо за потрошњу", изјавио је Владимир Топић из Коалиције за заштиту ријека у БиХ.

Одређени помаци у смислу правне заштите ријека направљени су у протеклих неколико година углавном захваљујући грађанском активизму. Донесена је Декларација о заштити ријека коју су усвојили Парламенти Републике Српске и Федерације БиХ ,а предвиђа и ревидирање концесионих уговора о градњи малих ХЕ и мораториј на нове уговоре док траје тај процес.


Јелена Иванић из Центра за животну средину Бањалука каже да грађани први пут буду информисани о случајевима када је већ све готово у фази реализације пројекта.
"Ми сматрамо,а што је и Стратегија о заштити животне средине која ће да буде на снази наредних 10 година, да је потребно да грађани учествују у доношењу одлука о додјели концесија на самом почетку и да се  грађанин пита да ли жели одређене пројекте у својој локалној заједници. То је кључ проблема који може да ријеши већину ствари везаних за животну средину.", изјавила је Иванић.

Нови Закон о обновлјивим изворима енергије у Републици Српској ограничава потицаје за мале ХЕ (хидроелектране) веће од 150 киловата.То значи да ће скоро сви објекти малих ХЕ бити ван потицаја у односу на претходни период док је у Федерацији БиХ  инвеститорима онемогућено издавање енергетске дозволе.
 
„Могућност за енергетски микс у будућности  нам је једноставно позитиван и отвара нам могућности да се преусмјеримо посебно са те хидроенергије и угља из којег морамо изаћи једног дана и да  усмјеримо могућности на диверсификацију и декарбонизацију јер смо се обавезали да ћемо до 2050. године изаћи потпуно из угља и да ћемо постати климатски неутрални.“, објашнјава Владимир Топић из Коалиције за заштиту ријека у БиХ.

Европска комисија у свом Извјештају о Босни и Херцеговини наводи да је постигнут ограничен напредак, али је и даље низак ниво усклађености у  области енергије са правним насљеђем Европске уније.Упркос великом капацитету, нема значајног напретка с новим пројектима обновљиве енергије.