latinica  ћирилица
ЕУ И МИ | 08/08/2023 | 12:55

Како унаприједити систем за управљање отпадом? (ВИДЕО/АУДИО)

Међу највећим узроцима загађења животне средине је лоше управљање отпадом. Ова област обухваћена је у Зеленој агенди за Западни Балкан -стратегији коју су прихватиле земље регије на самиту у Софији 2020.године.Шта је урађено до сада у смислу приближавања циљевима Зелене агенде која слиједи климатске политике Европске уније?

Више од трећине загађења код нас узроковано је лошим управљањем отпадом према подацима Европске агенције за животну средину. У односу на планове Зелене Агенде, одвојено сакупљање, раздвајање и рециклажа још су на ниском нивоу.

"Нема услова за разврставање  иако је упитна и свијест грађана питање по том питању", најчешћи је одговор грађана у анкети у Бањалуци на питање о разврставању отпада. "Требало би стимулисати и код нас  као што се на Западу стимулише, имају бенефита  кад то раде,а ваљда ће то доћи и до нас", оцијенио је  један бањалучанин док је други одговорио да не разврстава отпад.


 
Циркуларна економија један је од пет основних стубова Зелене агенде за Западни Балкан  коју чине и декарбонизација, смањење загађења, одржива пољопривреда и биодиверзитет. Како би се допринијело заштити животне средине и количина отпада свела на минимум  и у Босни и Херцеговини предстоји израда више стратешких докумената.
 
„Ако не постоји неки системски приступ и ако не постоји  инфраструктура бесмислено је стављати кривицу на грађане", изјавио је Игор Калаба из Центра за животну средину Бањалука.

"Тренутно се већина управљања отпадом базира на одлагање на депонијама, притом се отпад не раздваја довољно, нема довољно рециклирања на самом извору", рекао је Калаба.

И овогодишњи међународни дан заштите животне средине указао је  да су потребне мјере за подизање свијести грађана како би се смањила производња отпада и промовисала поновна употреба и рециклажа.
 
„На терену се сусрећемо са многим проблемима у смислу одвајања отпада јер се тај отпад не одваја како треба.Свјесни смо загађења пластиком, много пет амбалаже завршава на дивљим депонијама и океанима што представља велики еколошки проблем“, изјавила је Весна Ђурђевић из компаније Еуробета.

Поступање са отпадом важно је прије свега због здравља људи и еколошке слике, а примјена концепта циркуларне економије је могућност да се унаприједи друштво у цјелини.

„Покушавамо да дјелујемо едукативно прилазећи широј јавности кроз различите кампање едукације, док с друге стране дјелујемо као директан коректив када се ради о доношењу нових закона, о заговарању за нове стратегије које би се кретале више у смјеру циркуларне економије,а мање у смјеру у којем се тренутно крећу, а то је све више и више депонија", каже Игор Калаба из Центра за животну средину Бањалука.

У региону Западног Балкана рециклира се свега 3 % отпада док је садашњи ниво у Европској унији 44% , наведено је у Смјерницама Европске комисије за примјену Зелене агенде. Босна и Херцеговина треба хармонизовати прописе са Директивом о депонијама и затворити или санирати депоније на којима нема могућности примјене  предвиђених услова.


ТВ репортажа

Радио репортажа