latinica  ћирилица
23/04/2014 |  12:54 | Аутор: СРНА

Негативно ревизорско мишљење "Жељезницама РС"

Јавно предузеће "Жељезнице Републике Српске" добиле су негативно ревизорско мишљење за пословну 2012. годину, а управи предузећа достављено је 25 препорука за отклањање неправилности, саопштено је из Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.
Кључне неправилности на које су указали ревизори односе се на непостојање адекватног система интерних контрола у предузећу, као и недосљедно и неадекватно примјењивање рачуноводствених политика које је утврдила Управа предузећа. Међу највећим примједбама је и запошљавање радника без јавног конкурса, случајеви непосједовања адекватне стручне спреме у односу на захтијевану на конкретним радним мјестима, примјену виших коефицијената за обрачун примања, као и непостојање адекватне организације и систематизације радних мјеста у предузећу. Уочена су и значајна одступања стварно ангажованих у односу на укупан број систематизованих радника. Ревизори су указали на неадекватно извјештавање о пословним сегментима, како у смислу примјене релевантних рачуноводствених правила, тако и у погледу примјене правила која утврђује регулатор на тржишту. У извјештају ревизора указује се и на непостојање адекватног пописа имовине предузећа, што је довело до материјално значајних неправилности у утврђивању стварних права над значајним дијелом коришћене сталне имовине. Главна служба за ревизију саопштила је да су "Жељезнице" погрешно вредновале властити капитал предузећа, као и да нису имале Упутства о набавци што је утицало на појаву нерационалних поступака јавних набавки, од којих су неки вођени по неколико година. Претходна финансијска ревизија у "Жељезницама Републике Српске" извршена је за пословну 2007. годину, када су се ревизори уздржали од мишљења, што је и најтежа квалификација у екстерној ревизији.