latinica  ћирилица
13/09/2017 |  14:01 ⇒ 14/09/2017 | 10:43 | Аутор: РТРС

НСРС усвојила више закона (ВИДЕО)

Сједница Народне скуштине одржана је упркос покушају опозиције да спријечи њен рад. Сједница је одржана у малој сали, а усвојено је више законских приједлога.
Народна скупштина Републике Српске (Фото: gdb.rferl.org) -
Народна скупштина Републике Српске (Фото: gdb.rferl.org)

Посланици опозиције наставак сједнице условили су испуњавањем три захтјева - уврштањем ревизорског извјештаја на дневни ред, достављањем одговора на сва посланичка питања на која Влада није одговорила и објављивањем свих одлука Народне скупштине у Службеном гласнику, које нису објављене.

На компромисна рјешења, попут стављања ревизорског извјештаја на дневни ред наредне сједнице и упућивања ургенција за испуњавање преостала два захтјева, нису жељели да пристану. Због тога је, одлучено да сједница буде одржана у малој сали, а посланицима опозиције изречена је мјера удаљења. Тако је спријечен покушај изазивања хаоса и евентуалног насиља, и омогућено нормално функционисање парламентарног система, порука је званичника Српске.

20.00... Народна скупштина Републике Српске усвојила је вечерас, по хитном поступку, Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Српске којим је предвиђено увођење двије нове мјере безбједности за лица која су дјело починила у стању неурачунљивости, а ријеч је о обавезном психијатријском лијечењу и чувању у здравственој установи и обавезном психијатријском лијечењу на слободи.

По хитном поступку усвојен је и Закон о измјени и допунама Закона о сузбијању корупције, оранизованог и најтежих облика привредног криминала, а главни разлог за његово доношење је усклађивање са Кривичним закоником Републике Српске и Законом о јавним тужилаштвима Српске.

Усвојен је Закон о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима којим је предвиђено брисање одредбе да се правном лицу које посједује лиценцу за детаљна истраживања може одобрити и извођење основних истарживања.

Народна скупштина је усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету Републике Српске и Кодекс понашања народних посланика у Народној скупштини Српске.

Усвојени су и нацрти закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним транксакцијама, о хемикалијама, о средњем образовању и васпитању, док није усвојен Приједлог закона о рударству.

Парламент Српске усвојио је Стратегију развоја трговине Републике Српске до 2022. године, Нацрт стратегије менталног здравља у Српској за период 2017-2027. године.

Усвојен је извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за 2016. годину, извјештај о стању у сектору осигурања у Српској за прошлу годину, те извјештај о финансијском пословању Агенције за прошлу годину.

Посланици су усвојили извјештај о реализацији Стратегије развоја туризма Републике Српске за период од 2011-2020. године у 2016.години.

Примљен је к знању извјештај о пословању Радио-телевизије Републике Српске за 2016. годину, план рада за 2017. годину и извјештај о ревизији финансијског пословања РТРС-а за 2016. годину.

Народна скупштина прихватила је остваку главног ревизора Републике Српске и његовог замјеника Душка Шњеготе и Дарка Пејића на лични захтјев.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић, након гласања о апсолвираним тачкама дневног реда, закључио је рад 21. редовне сједнице.

Посланик ПДП-а Бранислав Бореновић изјавио је да ће опозиција у складу са Уставом и законима покушати да у надлежним институцијама оспори акте које је вечерас усвојио парламент на, како тврди, "нелегалној сједници".

19.12... Народна скупштина Републике Српске размотрила је вечерас Извјештај о раду Радио-телевизије Републике Српске за 2016. годину, план рада за 2017. годину и извјештај о ревизији финансијског пословања наше медијске куће за прошлу годину.

Образлажући извјештаје у Народној скупштини Српске, генерални директор РТРС-а Драшко Милиновић рекао је да је РТРС прошле године, осим бројних изазова, успјешно реализовао све планиране активности и пројекте.

На приједлог Комисије Народне скупштине за избор и именовања предложено је да се дужности главног ревизора на лични захтјев разрјеши Душко Шњегота и његов замјеник Дарко Пејић.

19.05... Укупно обрачуната премија на тржишту осигурања у Републици Српској у прошлој години достигла је ниво од 198,1 милона КМ и већа је за 8,4 одсто него у 2015. години, наводи се у извјештају о стању сектора осигурања у Српској за 2016. годину који је размотрила Народна скупштина.

У извјештају је наведено да је сектор осигурања био стабилан и адекватно капитализован, док је профитабилност била на задовољавајућем новоу.

Размотрен је и извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за 2016. годину у којем се наводи да је Агенција као мјеру надзора увела ванредну управу у "Крајина осигурању" из Бањалуке.

Након престанка постојања разлога због којих је била уведена ванредна управа, Агенција је донијела рјешење о престанку ванредне управе у овом друштву.

Размотрен је и извјештај о финансијском пословању Агенције за прошлу годину у којем се наводи да су остварени укупни приходи од 2.402.976 КМ, што је за девет одсто више у односу на средства утврђена финансијским планом Агенције.

19.00... Народна скупштина размотрила је Приједог стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године. Овај документ је важан дио економске модернизације и развоја Републике Српске.

Стратегија треба да створи услове за одрживи развој тржишта Српске, те повећање извоза и да регулише активности трговинске дјелатности на одговарајући начин, наводи се у приједлогу овог документа.

Народна скупштина размотрила је и Нацрт стратегије развоја менталног здравља у Републици Српској за период 2017-2027. година.

18.40... НСРС је размотрила Нацрт закона о средњем образовању и васпитању.

Министар просвјете и културе Дане Малешевић рекао је да је овим законом дефинисано да Влада Републике Српске оснива савјет за развој предшколског, основног и средњег образовања и васпитања ради унапређења квалитета у овој области.

Нацртом закона уређује се дјелатност средњег образовања и васпитања, статус ученика, наставника, стручних сарадника и осталих радника, руковођење и управљање школом, те вредновање квалитета образовно-васпитног рада.

17.50... Народна скупштина размотрила је Нацрт закона о хемикалијама којим се уређује класификација, паковање и обиљежавање хемикалија, безбједносно-технички лист, те обављање дјелатности са хемикалијама.

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Драган Богданић рекао је да, иако овај закон доноси одређена растерећења за привреду и омогућава слободан промет хемикалија, наглашава се њихова одговорност за адекватно управљање хемикалијама.

17.30... Народна скупштина размотрила је Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним транскцијама, којим се уређују рокови измирења и правне посљедице кашњења њиховог испуњења ради побољшања ликвидности привредних субјеката Српске.

Министар финансија Зоран Тегелтија рекао је да су разлози за доношење овог закона садржани у потреби побољшања ликвидности економског система Српске, те убрзања протока новчаних средстава, што смањује потребну количину новца у оптицају.

- Овим законом уређују се рокови измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама и првне посљедице у случају кашњења њиховог испуњења, а ради успостављања ликвидности привреде - истакао је Тегелтија.

Нацрт закона прописује да се уговором између привредних субјеката или између привредног и субјекта јавног права не може уговорити рок испуњења новчане обавезе дужи од 60 дана. Ако рок није уговорен, дужник је обавезан испунити новчану обавезу у року од 30 дана без обавезе повјериоца да га позове на испуњење, наводи се у образложењу овог нацрта закона.

17.17.. Народна скупштина размотрила је приједлог кодекса понашања народних посланика у парламенту Српске, којим се утврђују етичка правила и стандарди понашања у остваривању њихових права и вршењу дужности.

"Циљ кодекса је очување, афирмација и унапређивање угледа и достојанства народног посланика и јачање повјерења грађана у Народну скупштину Републике Српске", наводи се у овом документу.

Приликом обављања својих дужности, народни посланик поштоваће овлшћења носилаца других политичких или јавних функција, државних службеника и запослених. Према овом документу, народни посланик неће предузимати било какве радње којим би био доведен у питање дигнитет Народне скупштине и народног посланика.

17:16.. Народна скупштина размотрила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету, којим се врши његово усклађивање са Законом о раду.

"Овим приједлогом закона прописани су услови за утврђивање репрезентативности синдиката и послодаваца на нивоу Републике, због чега је неопходно ускладити овај закон са Законом о раду", рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Миленко Савановић.

17.00 ... Народна скупштина размотрила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима, којим се брише одредба, према којој се правном лицу које посједује лиценцу за детаљна истраживања може одобрити и извођење основних.

Правно лице које посједује лиценцу обавезно је да у прописаном року обавијести надлежно министарство о свакој промјени услова утврђених у поступку издавања лиценце, а контролу испуњености врши Министарство и инспекторат, наведено је у образложењу приједлога закона.

У случају да се приликом контроле утврди да правно лице не испуњава прописане услове или да послове обавља супротно правилима струке и професије, министарство рјешењем ставља ван снаге лиценцу у року од седам дана од дана утврђивања неисправности.

16.30... Народна скупштина размотрила је Приједлог закона о заштити становништва од заразних болести, којим се уређује систем заштите становништва и мјере које се спроводе ради спречавања и сузбијања, те елиминације заразних болести. Образлажући овај приједлог закона у парламенту, министар здравља и социјалне заштите Драган Богданић рекао је да су осовни разлози за његово доношење унапређивање система заштите становништва од заразних болести.

Богданић је рекао да доношење овог закона подразумијева и доношење додатних мјера које се обавезно спроводе ради спречавања и сузбијања, те елиминације заразних болести, као и јасније дефинисаних права и обавеза надлежних органа, здравствених установа и предузетника.

Током скупштинске расправе о овом приједлогу закона, потпредсједник НСРС Ненад Стевндић рекао је да је у приједлогу закона посебно добро конципиран дио који се односи на одговорности. Он је рекао да је било крајње вријеме да се ова област боље уреди у односу на важећи закон.

Самостални посланик Златко Максимовић сматра да је предложени закон добар и да ће унаприједити здравствену заштиту становништва од заразних болести

16.05... Приједлог закона о рударству предвиђа успостављање оквира за безбједније обављање послова у овој области, рекао је данас помоћник министра индустрије, енергетике и рударства Републике Српске Есад Салчин.

Образлажући овај законски приједлог, Салчин је рекао да се предложеним законским рјешењима јасније дефинишу услови и начин експлоатације минералних сировина и извођење других рударских радова, као и услови за стицање овлашћења за обављање послова из области рударства.

- Разлог за доношење овог закона налази се у чињеници да важећи Закон о рударству садржи одредбе за које је у досадашњој примјени утврђено да су непрецизне и непотпуне, што даје могућност различите примјене у пракси - рекао је Салчин.

Током расправе о овој тачки дневног реда, посланик СП-а Добрила Дринић Малић рекла је да ће Клуб посланика СП-а на овај приједлог закона уложити неколико амандмана који се тичу унапређења безбједности при екпслоатацији, као и експлоатационих накнада.

Посланик СНСД-а Срђан Миловић рекао је да текст овог закона бољи од претходног.

Посланици Народне скупштине размотрили су ову тачку дневног реда.

15.50... Народна скупштина размотрила је, по хитном поступку, Приједлог закона о измјени и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала.

Министар правде Антон Касиповић рекао је у звршној ријечи да је корупција изазов за свако друштво, па и за Српску и напоменуо да је Влада усвојила сет антикорупционих закона.

- Планиран је извјештај о реализацији Стратегије за борбу против корупције, као и текст нове стратегије за борбу против ове негативне појаве - истакао је Касиповић.

15.30... Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске, по хитном поступку, предвиђено је увођење двије нове мјере безбједности за лица која су дјело починила у неурачунљивом - обавезно психијатријско лијечење и чување у здравственој установи и обавезно психијатријско лијечење на слободи.

Министар правде Републике Српске Антон Касиповић, образлажући овај приједлог закона, рекао је да се овим правним актом прописује поступак за изрицање мјера безбједности обавезног психијатријског лијечења.

Он је рекао да су у овом закону извршене и одређене корекције ради усклађивања Закона о кривичном поступку са Породичним законом Републике Српске, Законом о јавним тужилаштвима Републике Српске, као и одређене корекције ради ефикасности и економичности поступка по жалби.

- Будући да је настала потреба да се одредбе Закона о кривичном поступку Републике Српске ускладе са Кривичним закоником Републике Српске и пропише поступак за изрицање мјера безбједности обавезног психијатријског лијечења, неопходно је овај закон донијети по хитном поступку да не би настале штетне посљедице због непостојања адекватног правног оквира који уређује предметну материју - појаснио је Касиповић.

О овој тачки дневног реда није било посланичке расправе.

15.25... Премијерка Републике Српске Жељка Цвијановић, одговарајући на посланичка питања, рекла је да је Влада Србије данас уплатила 5,5 милиона евра које је предсједник Србије Александар Вучић обећао као помоћ општинама у Српској и Федерацији БиХ у којима претежно живе Срби.

Цвијановићева је рекла да је неопходна темељна реформа Института за нестала лица БиХ.

- Да би овај институт функционисао како треба, потребна је темељна реформа и то не само са аспекта његових суоснивача Савјета министара и Међународне комисије за нестала лица, већ у томе улогу треба да имају институције Српске - рекла је она одговарајући на посланичка питања.

Посланици опозиционих партија, покушавали су данас, па одустали од насилног уласка у салу, у чему их је спријечило обезбјеђење. 

Потпредсједник Народне скупштине Ненад Стевандић рекао је новинарима да је пропао покушај насиља.

- Они који хоће да раде имају услове за то. Они који неће, нису успјели да изазову инцидент - рекао је Стевандић.

Посланик НДП-а у Народној скупштини Републике Српске Драган Чавић изјавио је данас у Бањалуци да ће опозиција покренути иницијативу за смјену предсједника Народне скупштине Недељка Чубриловића и генералног секретара ове институције Марка Аћића, јер су, како тврди, у функцији подстицања незаконитости.

Извор: РТРС, СРНА