X

За ваш уређај је
доступна апликација

latinica  ћирилица
Твоје лице звучи познато
18/07/2019 |  14:03 ⇒ 19:48 | Извор: СРНА

Додатно олакшање регистрације привредних друштава и предузетника

Влада Републике Српске утврдила је приједлоге измјена и допуна три закона који се односе на успостављање могућности регистрације привредних друштава и предузетника електронским путем и усвојила Информацију о реализацији пројекта регистрације пословних субјеката у Српској електронским путем.
Влада Републике Српске - Фото: РТРС
Влада Републике СрпскеФото: РТРС

Из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу је саопштено да је ријеч о приједлозима закона о измјена, а и допунама Закона о привредним друштвима, Закона о занатско-предузетничкој дјелатности и Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској.

Разлози за доношње ових закона садржани су у потреби наставка реформе регистрације привредних субјеката која се односи на успостављање могућности за подношење пријаве за регистрацију оснивања и пословних промјена електронским путем.

- Реализацијом овог дијела реформе, лица која намјеравају да послују у Српској биће у прилици да електронским путем, уз минималне новчане трошкове и за кратко вријеме на једноставан и лак начин региструју пословање у форми привредног друштва и предузетника - наведено је у саопштењу.

Разлике између Нацрта и Приједлога закона о измјени Закона о привредним друштвима огледају се у томе да је прецизније дефинисана одредба која се односи на чињеницу да неће постојати потреба за овјеру потписа оснивача од стране нотара код једночланог друштва са ограниченом одговорности, али само за оне који уплаћују прописани минимални новчани дио основног капитала.

Основни разлог за доношење Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности је прописивање услова и начина спровођења поступка електронске регистрације предузетника.

- Поред успостављања оперативне могућности за предају захтјева за регистрацију предузетника електронским путем, овим законом мијења се и концепт у вези са достављањем докумената, којима се потврђују услови за регистрацију оснивања привредне форме предузетника - саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Према важећем рјешењу странке достављају документе о идентитету, стању пореских обавеза и заштитној мјери забране обављања дјелатности, а нови концепт подразумијева да странке приликом предаје захтјева за регистрацију, без обзира да ли се ради о писаном или електронском захтјеву, немају обавезу да достављају наведене документе.

Сви подаци, које су регистрациони органи за пословање у форми предузетника раније провјеравали из наведених докумената, убудуће ће се провјеравати увидом у електронске евиденције о овим подацима, које се воде код Министарства унутрашњих послова и Пореске управе Српске.

- Увођењем новог концепта провјере услова за пословање у форми предузетника, странке се потпуно ослобађају обавезе на достављање докумената, којима потврђују услове за регистрацију пословања у форми предузетника. На тај начин, смањују се трошкови и вријеме за подношење захтјева за регистрацију предузетника, што доприноси једноставности и економичности поступка регистрације предузетника - наведено је у саопштењу.

Захваљујући новом концепту провјере услова за пословање у форми предузетника Република Српска ће бити једина међу земљама у окружењу у којој странке у поступку регистрације предузетника, у правилу, неће достављати доказе о испуњености услова за регистрацију, нити давати изјаве о подацима важним за овај поступак.

Када је ријеч о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Српској разлике у односу на усвојени Нацрт закона односе се на детаљнији поступак електронске регистрације у вези са потврдом пријема е-пријаве и достављањем докумената уз е-пријаву.

Такође, разлике су и у вези са подацима које регистарски суд провјерава путем регистра надлежних органа, достављањем рјешења о упису пословног субјекта на основу е-пријаве, улагањем жалбе на рјешење и плаћањем судске таксе у поступку резервације пословног имена чија ће висина бити уређена Законом о судским таксама.

- Овим приједлогом закона утврђено је да ће регистрација електорнским путем бити могућа само за домаћа правна и физичка лица јер за страна физичка и правна лица квалификовани електронски сертификат се неће моћи издавати, што ће бити омогућено у сљедећој фази реформе регистрације пословних субјеката у Српској - наведено је у саопштењу.

Влада је прихватила Информацију о реализацији пројекта регистрације пословних субјеката у Српској електронским путем.

- Поред важећег система регистрације пословних субјеката путем једношалтерског система, подношењем пријава и пратећих докумената у физичком облику, постојаће могућност пријаве о регистровању пословног субјекта, привредних друштава и предузетника електронским путем - саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Основни предуслов је да подносилац захтјева за регистровање пословног субјекта мора да има квалификовани електронски сертификат издат од стране једног од пружалаца услуга сертификације.

- Након прибављања квалификованог електронског сертификата, потребно је прибавити одговарајуће документе у складу са Законом о регистрацији пословних субјеката, Законом о занатско-предузетничкој дјелатности и евентуално другим прописама, специфичним за поједине области - наведено је у саопштењу.

Сви документи морају бити електронски потписани, при чему документе треба потписати подносилац захтјева, а могу се захтијевати и документи потписани од стране одговарајућих институција.

Влада Републике Српске донијела је данас Одлуку о организовању пензијског плана Владе Српске за све запослене чије се плате финансирају из републичког буџета.

Пензијски план Владе биће организован за запослене чије се плате финансирају из буџета Републике Српске.

- Члан пензијског плана може бити лице запослено на неодређено вријеме у министарствима и другим корисницима буџетских средстава чија се плата финансира из буџета Републике Српске. Уговор о организовању пензијског плана, Влада ће понудити на закључење представницима поменуте категорије запослених - саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Влада ће заједно са министарствима и другим корисницима буџетских средстава у којима се плата запослених финансира из буџета Српске из сопствених средстава на индивидуални рачун сваког члана пензијског плана уплаћивати мјесечно 20 КМ за сваког запосленог у сврху уплате пензијског доприноса, као и припадајуће трошкове на основу пореза и доприноса, почевши од плате за јануар 2020. године.

- Сваком члану пензијског плана биће омогућено, на основу потписане изјаве којом дозвољава организатору финансирања из буџета Републике Српске да од његове плате уплаћује дио пензијског доприноса, да му организатор на његов рачун уплаћује износ који ће самостално одредити на терет његове бруто плате - наведено је у саопштењу.

Влада је донијела Одлуку о давању сагласности на Програм за заштиту потрошача у Српској за 2019/2020. годину, а за њену реализацију задужени су Министарство трговине и туризма и остали субјекти одговорни за заштиту потрошача у Републици Српској.

Програмом за заштиту потрошача утврђени су циљеви заштите потрошача, начин и динамика остваривања тих циљева, субјекти овлашћени за реализацију програма, финансијска средства и други елементи значајни за остваривање заштите потрошача.

- Унапређење заштите потрошача је важан сегмент развоја тржишта и дио је реформи и процеса којима је изложена Српска као што су либерализација трговине, регионализација тржишта, развој услуга и друго. Имајући у виду и опредијељеност Републике Српске и БиХ за приступ Европској унији, истиче се значај континуираног јачања и спровођења политике заштите потрошача, што се може постићи кроз јачање капацитета органа републичке управе са једне стране, те јачање удружења за заштиту потрошача са друге стране - наводи се у саопштењу.

Министарство трговине и туризма ће, као један од носилаца заштите потрошача проводити активности које се тичу усклађивања са законодавством ЕУ, радити на јачању институционалне сарадње са удружењима за заштиту потрошача и остваривати сарадњу са медијима у сврху јачања свијести о значају заштите потрошача.

Осим тога, сарађиваће са контролним органима, радити на едукацији службеника и чланова удружења за заштиту потрошача, те као координатор сарађивати са свим носиоцима заштите права потрошача са циљем реализације планираних активности презентованих у овом Програму.

Влада је утврдила и Приједлог закона о измјени Закона о насљеђивању, који је донесен ради усаглашавања одређених одредби са одлуком Уставног суда Српске.

Чланом 30 став 1. Закона о насљеђивању прописано је да су нужни насљедници дјеца умрлог, његови усвојеници из члана 21 Закона и његов супружник, док је оспореним ставом 2. прописано да су остали потомци умрлог, његови усвојеници и њихови потомци, његови родитељи и његова браћа и сестре, нужни насљедници само ако су трајно неспособни за рад и немају нужних средстава за живот.

У конкретном случају, према оцјени Суда, сви усвојеници, односно усвојеници из потпуног и непотпуног усвојења, обухваћени су у члану 30 став 1. Закона о насљеђивању.