latinica  ћирилица
14/07/2020 |  17:35 | Аутор: СРНА

Усвојена информација о кориштењу средстава текуће резерве

Савјет министара усвојио је данас у Сарајеву информацију о расподјели и кориштењу средстава текуће резерве за 2019. годину, коју ће Министарство финансија и трезора доставити Парламентарној скупштини БиХ.
Сала Савјета министара - Фото: РТРС
Сала Савјета министараФото: РТРС

Према овој информацији, од укупно планираних 3.428.000 КМ у прошлој години је одобрено 2.172.500 КМ из текуће резерве, саопштено је из Савјета министара.

Од планираних 3.068.000 КМ у прошлој години, Савјет министара одобрио је 1.812.000 КМ, док је извршено 1.684.496 КМ.

Преостала средства износе 1.383.503 КМ у оквиру којих се налази и 128.003 КМ одобрених, али нереализованих.

Три члана Предсједништва БиХ у 2019. години су одобрила по 120.000 КМ, што је укупно 360.000 КМ, колико је и било планирано.

Парламентраној скупштини БиХ биће упућена и информација о расподјели и кориштењу средстава текуће резерве за први квартал 2020. године, коју је усвојио Савјет министара, на приједлог Министарства финансија и трезора.

Од планираних 857.000 КМ текуће резерве, од јануара до марта ове године Савјет министара је одобрио укупно 50.000 КМ.

Чланови Савјета министара упознати су данас о четвртом извјештају Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције о мониторингу провођења Стратегије за борбу против корупције 2015-2019 и Акционим планом за њено провођење, према којим је остварен одређени помак у провођењу Стратегије, али реалност стања у БиХ и перцепција корупције, како се наводи, засјењују статистичке показатеље њеног провођења.

Из Савјета министара саопштено је да је од укупно предвиђених 226 активности њих 206 реализовано, од чега је 108 активности потпуно реализовано, 98 дјелимично, док 20 активности није реализовано.

Стратегија и пратећи акциони план садрже пет стратешких циљева, 69 стратешких програма и 226 активности разврстаних у 15 различитих временских рокова.

Савјет министара усвојио је извјештај Министарства правде о провођењу Правила за консултације у изради правних прописа за 2019. годину, у којем се наводи да су институције БиХ оствариле напредак у овом процесу и показале већи степен проактивности у овом процесу.

Институције БиХ у прошлој години су провеле 539 консултација у изради правних прописа, што је значајно повећање у односу на 2018. годину, када је проведена 281.

Усвојен је и извјештај о проведеним активностима на реализацији Акционог плана за заштиту од поплава и управљање ријекама у БиХ од марта 2018. до децембра 2019. године и задужено Министарство спољне трговине и економских односа да настави да координише активности за његову реализацију.

На сједници је донесен сет закључака којима се желе унаприједити процеси у овој области, а од надлежних институција у БиХ је, између осталог, затражено је да обезбиједе предуслове за приступање БиХ референтном систему за временске прогнозе, те да интезивирају своје активности на ефикасној имплементацији средстава обезбијеђених за спровођење мјера из Акционог плана за заштиту од поплава и управљање ријекама у БиХ.

Донесенан је и одлука о измјенама и допуни одлуке о именовању чланова Одбора за олакшавање трговине БиХ, којим ће предсједавати министар спољне трговине и економских односа Сташа Кошарац, а замјеник предсједавајућег биће замјеник министра Љиљана Ловрић.

У овај одбор раније су именовани представници надлежних министарстава и институција на нивоу БиХ, ентитета и Брчко дистрикта, укључујући и представнике Спољнотрговинске коморе БиХ и привредних комора ентитета те Брчко дистрикта, а именовањем новог сазива Савјета министара истекао је мандат досадашњим члановима овог одбора.

Циљеви Одбора, који је успостављен још 2018. године, су даље поједностављивање и хармонизација царинских и других граничних процедура у складу са међународним стандардима успостављеним Споразумом Свјетске трговинске организације о олакшавању трговине и другим међународним трговинским обавезама БиХ.

Савјет министара, на приједлог Министарства спољних послова, донио је одлуку о одобравању вишегодишњег пројекта капиталних улагања – Реконструкција и опремање објекта за дипломатско-конзуларно представништво БиХ у Бечу, процијењене укупне вриједности 2,1 милион КМ.

Пројекат, чија је реализација планирана у периоду 2020 - 2022. године, биће финансиран из средстава уплаћених на основу одлуке о покретању продаје објеката дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ за коју не постоји заинтересованост ниједне државе насљеднице бивше СФРЈ.

На приједлог Министарства безбједности, донесена је одлука о статусу странаца за вријеме важења одлуке о проглашењу настанка стања природне или друге несреће на територији БиХ.

Овом одлуком прописује се поступање према странцима који имају регулисан статус у БиХ и отклањају посљедице настале пропуштањем дефинисаних рокова за странце у вријеме важења одлуке о проглашењу настанка стања природне или друге несреће на територији БиХ.

Савјет министара усвојио је извјештај Министарства правде о провођењу Стратегије за реформу сектора правде у БиХ и Акционог плана за 2019. годину, у којем се даје преглед резултата и изазова на испуњењу стратешких циљева на нивоу програмских активности.

Извјештај обухвата остварене резултате у стратешким областима правосуђе, извршење кривичних санкција, приступ правде, подршка економском расту, те добро управљање и одговоран сектор.

Саставни дио Извјештаја су закључци и препоруке са приједлогом мјера за институције сектора правде у БиХ.