latinica  ћирилица
05/05/2021 |  15:37 ⇒ 15:48 | Аутор: banjaluka.net

Благојевић: Гарантним програмом уговорено 168 милиона КМ кредита привредницима Српске

Од укупно 238 милиона КМ, колико је из Гарантног COVID програма предвиђено за гаранције на кредите микро, малим и средњим предузећима у Српској, до сада је са банкама уговорено 168 милиона КМ кредита, рекао је у интервјуу за banjaluka.net Војислав Благојевић, директор сектора за пласмане у Гарантном фонду и координатор за провођење Гарантног програма.
Војислав Благојевић (Фото: banjaluka.net) -
Војислав Благојевић (Фото: banjaluka.net)

Сваки кредит, посредством Гарантног COVID програма, а у име Владе Републике Српске обезбијеђен је гаранцијом у висини до 70 одсто.

Интервју преносимо у цијелости:

Гарантни програм као мјера помоћи привреди у санирању негативних посљедица пандемије покренут је прије готово годину дана. Колико средстава је до сада укупно издвојено за овакав вид кредитирања и са колико комерцијалних банака је до сада остварена сарадња?

Од укупно планираних 238 милиона КМ, из Гарантног COVID програма до сада је са банкама, за кредите привредницима који су претрпјели штету услијед пандемије вируса корона, уговорено 168 милиона КМ кредита. Сваки кредит је обезбијеђен гаранцијом у висини до 70 одсто. До краја марта је 159 привредних субјеката користило овај вид подршке финансирању и по том основу је пласирано 18 милиона КМ кредита. Сваки појединачни кредит је обезбијеђен гаранцијом у износу од 70 одсто. Уговори о кредитирању до сада су потписани са девет комерцијалних банака и двије микрокредитне организације из Републике Српске. Међу финансијске институције које учествују у провођењу Гарантног програма су Уницредит банк а.д. Бањалука, Нова банка а.д. Бањалука, МФ банка а.д. Бањалука, Раиффеисен банк д.д. БиХ, ProKredit банк д.д. Сарајево, НЛБ банка а.д. Бањалука, СБЕРБАНК а.д. Бања Лука, Аddiko банк а.д. Бањалука, МКД Микрофин д.о.о. Бањалука, МКД Финцредит д.о.о. Бањалука, Комерцијална банка а.д. Бањалука.

Одређени привредни сектори још увијек се суочавају да потешкоћама и ограниченим пословањем. Колико интересовања су привредници за оваквим видом кредитирања до сада показали?

Привредници којима су потребна финансијска средства, на овај начин, могу много брже доћи до потребних финансијских средстава за наставак или повећање пословања. Каматне стопе банака које су учеснице у провођењу програма су ниже у односу на каматне стопе у стандардним условима финаснирања, јер је ризик поврата средстава много мањи уз гаранцију Републике Српске. Овим видом финансирања је обезбијеђено значајно повољније финаснирање привредника Републике Српске од банака, а привредници који користе кредите обезбијеђене гаранцијом из Гарантног програма немају ни додатне трошкове по основу кориштења гаранција. Комплетна процедура одобравања кредита уз гаранцију одвија се у финаснијским институцијама које су потписале Уговоре о гарантовању са Гарантним фондом Републике Српске. Битно је нагласити да је овим видом финансијске подршке обезбијеђена подршка свим микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и пољопривредним газдинствима којима су финансијска средства потребна. Интерес привредника је до сада на очекиваном нивоу уз тенденцију раста тражње у току ове пословне године.

На који начин се такав нови талас затварања или још увијек пословање у ограниченим могућностима одразило на коришћење могућности кредитних средстава са гаранцијама Владе?

Гарантни програм, односно гаранције Владе Републике Српске имају за циљ да смање ризик поврата кредитних средстава и на тај начин са банкама подијеле ризик финансирања како би банке биле спремне одобравати кредите и оним привредним субјектима чија је кредитна способност смањена услијед насталих ограничења у пословању. На тај начин је обезбијеђена финансијска подршка и оним привредним субјектима који не испуњавају критеријуме банака за финансирање уз стандардне услове по којима банке одобравају кредите.

Какве су прогнозе у том погледу за наредни период?

Обзиром на једноставне процедуре одобравања кредита и постепено нормализовање услова пословања очекујемо да ће тражња за овим видом финаснирања расти те да ће се до краја године реализовати укупно уговорени портфолио кредита са свим банкама које учествују у реализацији Гарантног програма.

Помоћ у виду гаранција на кредите намијењена је микро, малим и средњим предузећима. Уколико посматрамо досадашњу праксу, која група приведних субјеката је најзаступљенија и у које сврхе су на тај начин прикупљена средства и утрошена?

До сада су све наведене категорије привредних субјеката заступљене у портфолију одобрених кредита са нешто већим учешћем малих предузећа у укупном финансирању. Кредити се највише користе за одржавање текуће ликвидности и набавку обртних средстава, али и за набавку основних средстава, модернизацију и проширење производње.

Поред тренутно актуелног програма гаранције на кредите у циљу помоћи привредницима, које су још активности Гарантног фонда Републике Српске?

Гарантни фонд Републике Српске заједно са Инвестиционо развојном банком, која је једна од најзначајнијих институција на финаснијском тржишту Републике Српске, проводи активност обиласка свих градова и општина Републике Српске с циљем разговора са привредницима и добијања информација како да још више унаприједимо сарадњу и расположиве ресурсе ставимо на располагање привреди. На овај начин добијамо много квалитетних приједлога на основу којих Инвестиционо развојна банка и Гарантни фонд у овиру својих редовних активности креирају рјешења за бржи и флексибилнији приступ финаснијским средствима. Исто тако, директним контактом презентујемо све нове линије, а све са циљем како бисмо скратили вријеме од креирања рјешења до коначне примјене и реализације.

Гарантни фонд Републике Српске ће ускоро са банкама потписати и Уговоре о гарантовању портфолија кредита те на тај начин додатно обезбиједити подршку свим привредним субјектима који нису обухваћени Гарантним програмом. На тај начин планирамо у току ове године гаранцијама обезбиједити додатних 50 милиона КМ кредита и подржати привреднике да са банкама остваре бољу сарадњу уз повољније услове финаснирања. Привредни субјекти којима је потребна подршка Гарантног фонда Републике Српске све информације, о провођењу Гарантног програма као и информације о редовним гарантним линијама подршке привреди, доступне су на сајту Гарантног фонда www.гарантнифондрс.орг . Овом приликом позивамо све привредне субјекте којима је потребна гаранција као додатни инструмент осигурања кредита да нам се обрате како бисмо пронашли начин подршке њиховим пословним активностима.

Које гарантне линије Фонда су тренутно актуелне и можемо ли у наредном периоду очекивати новитете?

Гарантни фонд Републике Српске је релативно широко креирао и обухватио потенцијалне кориснике гаранција тако да смо гарантне линије подијелили у сљедеће категорије са дефинисаним горњим износом подршке свакој категорији:

1. Гарантна линија за почетне пословне активности (старт-уп), гаранција до 300.000 КМ;

2. Гарантна линија за пољопривредна газдинства, гаранција до 500.000 КМ;

3. Гарантна линија за пољопривреду, гаранција до 1.500.000 КМ;

4. Гарантна линије за предузетнике, гаранција до 1.000.000 КМ;

5. Гарантна линија за привредна друштва, гаранција до 1.500.000 КМ; И

6. Гарантна линија за подршку извозу, гаранција до 1.500.000 КМ;

Из редовне дјелатности, гаранцијама фонда, закључно са априлом 2021. године, подржано је и обезбијеђено 52 милиона КМ кредита које су пласирале пословне банке.

Анализирајући потребе привредника, заједно са комерцијалним банкама и Инвестиционо развојном банком, Гарантни фонд ће континуирано унапређивати пословни модел сарадње те ће настојати да у што краћем року омогући квалитетну подршку свим привредним субјектима којима је иста потребна како би реализовали своје пословне планове с циљем даљег раста и развоја пословања.