latinica  ћирилица
27/05/2022 |  22:07 ⇒ 28/05/2022 | 10:01 | Аутор: РТРС

Уставни суд БиХ објавио које је одредбе Декларације и закључака НСРС укинуо

Уставни суд БиХ објавио је информацију на које се одредбе Декларације и закључака које је донијела Народна скупштина Републике Српске односи њихова одлука о укидању.
Уставни суд БиХ - Фото: РТРС
Уставни суд БиХФото: РТРС

Уставни суд БиХ утврдио је да поједине одредбе аката Народне скупштине, које је у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ оспорило 15 посланика, нису у складу са Уставом БиХ, због чега их је укинуо.

Наводе да постоји спор у вези с доношењем оспорених одредаба Декларације и закључака Народне скупштине Републике Српске о враћању пренесених надлежности са БиХ на Српску у области правосуђа, одбране и безбједности, индиректног опорезивања и других питања.

Стручњаци из Републике Српске наводе да Уставни суд БиХ нема надлежност да укида декларације и закључке Народне скупштине Републике Српске, јер то нису правни акти, већ политички ставови.

Из Декларације о уставним принципима укинуте су тачке 17., 18., 19. и 20., а о чему су навели на веб страници Уставног суда.

Народна скупштина сматра да садашњу неусклађеност надлежности пренесених на ниво БиХ без промјене и допуне Устава БиХ као Анекса 4. Дејтонског споразума, треба превазићи/ријешити дослиједном примјеном одредбе 3.3.б. Устава БиХ који недвосмислено прописује да ће се ентитети "у потпуности придржавати овог Устава БиХ". То подразумијева право Народне скупштине и Владе Републике Српске да обуставе примјену било ког акта, мјере или активности органа и институција на нивоу БиХ, а који немају основ у Уставу БиХ и нису изричито Уставом БиХ утврђени као надлежност органа на нивоу БиХ.

Потврђујући своја ранија документа о уставноправним односима, а посебно Резолуцију о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности од 18. октобра 2017. године, Закључке у вези Информације о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске од 12. новембра 2019. године, Закључке Народне скупштине поводом Информације у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, од 13. фебруара 2020. године, као и Закључке Народне скупштине поводом Информације о примјени Анекса 10. Дејтонског споразума од 10. марта 2021. године, Народна скупштина сматра да је неопходно приступити промјени Устава Републике Српске доношењем новог текста Устава Републике Српске.

Народна скупштина задужује Владу Републике Српске да, у координацији са предсједницом Републике Српске, припреми текст Устава Републике Српске којим ће се потврдити све надлежности Републике Српске, изузимајући надлежности које по Уставу БиХ припадају БиХ. Новим Уставом Републике Српске, између осталог, Бањалука ће бити одређена као главни град Републике Српске, а Пале као престоница Републике Српске.

О процедури за доношење новог Устава Републике Српске, Народна скупштина ће одлучити након разматрања текста који ће предложити Влада Републике Српске.

У односу на Закључак у вези с информацијом о правосудним институцијама БиХ укинуте су тачке 4. и 5.

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске Закон о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске.

Закон о Високом судском и тужилачком савјету БиХ неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу Закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске.

Осим тога, укинуте су тачке 4. и 5. Закључка у вези с Информацијом о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности.

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске законе из области одбране и безбједности.

Закон о одбрани БиХ, Закон о служби у Оружаним снагама БиХ, Закон о обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ и Закон о  Агенцији за истраге и заштиту неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу законе из области одбране и безбједности.

Укинуте су тачке 5. и 6. Закључака у вези с Информацијом о преносу надлежности у области индиректног опорезивања

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске Закон о порезу на додату вриједност у Републици Српској и Закон о акцизама Републике Српске.

Закон о систему индиректног опорезивања у БиХ, Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода, Закон о Управи за индиректно опорезивање, Закон о поступку индиректног опорезивања, Закон о поступку принудне наплате индиректних пореза, Закон о порезу на додату вриједност и Закон о акцизама у БиХ неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу Закона о порезу на додату вриједност у Републици Српској и Закона о акцизама Републике Српске.

Такође укинуте су тачке 2. и 3. Закључака у вези с Информацијом о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ.

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске законе и друге прописе који ће омогућити несметано функционисање Републике Српске.

Закони и други прописи којима је извршен пренос надлежности са Републике Српске на институције БиХ неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу закона и других прописа из тачке 2. ових закључака.