latinica  ћирилица
08/12/2022 |  14:48 ⇒ 15:39 | Аутор: РТРС

Влада Српске утврдила Приједлог Закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању

Влада Републике Српске утврдила је данас на 198. сједници у Бањалуци Приједлог породичног закона Рeпублике Српске, саопштено је из Бироа за односе с јавношћу Владе Српске.
Сједница Владе Српске (Фото: Влада Српске) -
Сједница Владе Српске (Фото: Влада Српске)

Приједлогом породичног закона значајно је унапријеђена заштита права и интереса дјетета, а посебно у погледу одржавања личних односа са дјететом, вршења родитељског права и права дјетета на слободно изражавање мишљења.

Прецизније су уређени имовински односи између брачних супружника а посебну новину представља увођење института породичног дома, који ужива посебан правни режим у случају престанка брака или заједнице живота родитеља малољетног дјетета.

Редефинисан је институт усвојења са циљем да се унаприједи и прецизира оцјена подобности лица која желе да усвоје туђе дијете, односно дјетета за усвајање, као и да процес усвојења буде ефикасан у погледу заштите интереса дјетета без родитељског старања.

Проширено је поље правних дејстава којa се признају за ванбрачну заједницу.

Влада Српске утврдила је Приједлог Закона о престанку важења Закона о посебним републичким таксама којим се укида обавеза плаћања посебне републичке таксе чији су обвезници сви привредни субјекти у Српској.

Циљ укидања посебне републичке таксе је растерећење привредних субјеката и бржи раст привредне активности у Српској.

Влада Српске је од средине марта 2020. године донијела низ мјера и субвенција с циљем смањења и санирања штете и губитака који су настали у пословању многих привредних субјеката, усљед дјеловања пандемије вируса корона у Српској.

Такође, приједлог је заснован и на анализама које се врше у оквиру реформе пореских и непореских давања у Српској кроз Регистар пореских и непореских давања, а са основним опредјељењем да се успостави јавна контрола над фискалним оптерећењем привреде и грађана.

Овим мјерама је од 1. јануара 2021. године републичка такса смањена за 30 одсто, а од 2022. године за 60 одсто у односу на 2020. годину, док се од 2023. године, након 30 година примјене, предлаже њено укидање.

Процјена остварења прихода од посебне републичке таксе у 2022. години износи око пет милиона КМ. Из тог разлога, укидање ове таксе од 2023. године значило би одрицање од буџетских прихода Републике Српске у поменутом износу у корист даље подршке привреди.

На данашњој сједници, утврђен је и Приједлог Закона о допунама Закона о доприносима којим се као посебна врста обвезника доприноса уводи корисник права на новчано примање утврђено Законом о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Српској.

Посебна основица доприноса за кориснике права према предложеном закону ће износити бруто новчано примање, с обзиром на то да се на планирано новчано примање плаћају доприноси за пензијско и инвалидско осигурање.

За ове потребе у Буџету Српске је обезбјеђен износ од око 20,1 милион КМ.

Напомињемо да је Републике Српске усвојила Закон којим се на мјесечном нивоу исплаћује 750 КМ и на то се плаћа допринос за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање, чиме ће ова лица остваривати право на здравствену заштиту и у коначници на пензију.

Влада Српске је утврдила је Приједлог Закона о допуни Закона о пензијском и инвлидском осигурању по хитном поступку.

Приједлогом Закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању извршена је допуна у члану 15. Закона, којим се уводи нова категорија осигураника у обавезном осигурању.

Законом о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце предвиђено је остваривање права на новчано примање незапосленом родитељу четворо и више дјеце, на која се плаћају сви доприноси.

Како би се остварила права по основу уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање неопходно је за кориснике тог новчаног примања утврдити статус осигураника у обавезном осигурању, због чега је и предложен овај закон. Овим допунама ствара се правни основ у систему обавезног осигурања за уплату доприноса и остваривање права за пензијско и инвалидско осигурање.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о начину финансирања програма лијекова који се примјењују у ограничено доступним количинама, а којом се регулише начин финансирања Програма лијекова који се примјењују у ограничено доступним количинама за 2023. годину.

Према овој одлуци, средства за финансирање Програма обезбјеђују се у буџету Српске за 2023. годину, у износу од 71.600.000,00 КМ, на буџетској ставци трансфера Фонду здравственог осигурања за посебан програм лијекова.

Доношење ове Одлуке предвиђено је одредбама Закона о обавезном здравственом осигурању.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске донијела је и План одбране од поплава у Републици Српској у 2023. години, те План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2023. години.