latinica  ћирилица
01/06/2023 |  15:41 ⇒ 22:24 | Аутор: РТРС

Влада Српске о јачању безбједности и спречавању насиља у школама и ђачким домовима

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 23. сједници у Бањалуци, Информацију о стању безбједности са приједлогом Програма мјера за јачање безбједности и спречавања насиља у основним и средњим школама и ђачким домовима у Српској, саопштено је из Владе Српске.
Влада Републике Српске - Фото: Уступљена фотографија
Влада Републике СрпскеФото: Уступљена фотографија

Влада Српске задужила је Министарство просвјете и културе да, поред редовних активности које предузима у оквиру своје ресорне надлежности у циљу јачања безбиједности у школама, додатно дјелује у правцу стварања стимулативног и сигурног окружења за сву дјецу.

Министарство просвјете и културе и Министарство финансија задужена су да, у складу са расположивим средствима у Буџету за 2023. годину, обезбиједе средства за финансирање приоритетних мјера, као и да у континуитету планирају посебне позиције у буџету намијењене за финансирање мјера за јачање безбједности и спречавања насиља у основним и средњим школама и ђачким домовима у Српској.

Министарство просвјете и културе задужено је да у сарадњи са јединицама локалних самоуправа спроводи активности на побољшању материјално-техничких услова у школама и ђачким домовима, у складу са усвојеним Програмом мјера.

На приједлог Министарства просвјете и културе формираће се интерресорни тим на нивоу Владе Српске који ће чинити представници Министарства просвјете и културе, Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства правде, Министарства управе и локалне самоуправе, Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и Министарства породице омладине и спорта.

Мјере које су предложене односе се на сљедећих 11 приоритета: унапређење законодавног оквира за превенцију насиља, побољшање материјалних и техничких услова, прикупљање података о насиљу и у вези са превенцијом насиља, те праћење промјена током времена, спречавање насиља унапређењем наставног плана и програма, кадровско јачање стручне службе, рад с наставницима, васпитачима у ђачким домовима, стручним сарадницима и директорима.

Ту су још и унапређење програма за превенцију насиља, укључивање родитеља у активности са циљем спречавања насиља, укључивање заједнице у активности с циљем спречавања насиља, провођење медијске кампање о превенцији насиља у школама, анализа, те праћење стања и оцјена приступа у борби против насиља.

Задатак интерресорног тима је да врши координацију активности током спровођења мјера утврђених Програмом мјера како би се унаприједио проток и размјена информација у вези вршњачког насиља између надлежних министарстава, наводи се у саопштењу.

Све напријед наведено говори о потреби додатног дјеловања на сузбијању и спречавању насиља на свим нивоима друштва, почевши од школе и породице.

Односи између наставника и ученика, начини поучавања, мјере сигурности, укљученост родитеља у школски живот дјеце, као и односи међу ученицима обликују школско окружење и климу у којој се ученици васпитавају и образују, наводи се у саопштењу.